Denník N

Podpora imigrácie verzus pronatalitná politika. Čo je lepšie pre krajinu?

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Čo môže byť účinnejšie ako „dostať“ Slovákov zo zahraničia a najmä „nenútiť“ ich odchádzať? Áno, ak mladé páry neodídu, tak tu tvoria hrubý národný produkt a zároveň prispievajú k pôrodnosti.

Autor je demograf, Prírodovedecká fakulta UK

V posledných dvoch až troch týždňoch je debata o starnutí, vymieraní, opatreniach na zvrátenie trendu veľmi silná. Ona tu vždy bola, väčšinou však zanikla vo virvare spoločenských udalostí. Raz kríza, inokedy Gorila, potom voľby, napokon pandémia… Je preto dobre, že minister financií ju spôsobom, hoci sebe vlastným, rozprúdil.

Už sa veľa popísalo o tom, že jednorazové „monotematické“ opatrenia zvýšeniu pôrodnosti príliš nepomôžu, teda sú málo účinné, a to menej finančne efektívne, ak sa teda bavíme o pronatalitnom aspekte a odhliadame od sociálneho aspektu. Písali sme aj o tom, že starnutie populácie je nezvratné (prinajmenej štyri ďalšie dekády), a zároveň sme písali o tom, že napriek tomu sa populačnými politikami, pronatalitnými aj inými, treba zaoberať. Chcem zdôrazniť, že v tomto komentári neriešime otázky dôchodkového zabezpečenia, (neudržateľného a populistického) zastropovania veku odchodu do dôchodku a ďalších dôležitých opatrení ekonomického charakteru (rast výdavkov na zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť a pod.), ktoré do problematiky, samozrejme, patria tiež.

Aby sme nemali výkyvy

Objavuje sa pomerne veľa skeptických názorov, že žiadne pronatalitné opatrenia vôbec nezaberú, a ak by aj zabrali, tak neodvrátia starnutie, a že sú zbytočné a že sa treba zamerať na migráciu. V týchto tvrdeniach je však mnoho skratkovitých zjednodušení a v tomto komentári by sme v tom radi urobili poriadok.

Nepozerajme sa na veci čierno-bielo. Povedzme „a“, teda že zvýšenie pôrodnosti neodvráti rapídne starnutie populácie, ktoré je dané minulosťou, prechodom z vysokej, nadpriemernej pôrodnosti na Slovensku do extrémne nízkej pôrodnosti, keď sme niekedy po začiatku nového milénia pár rokov boli medzi krajinami na úplnom dne rebríčka. Keď sa povie „a“, často treba povedať aj „b“, ktorým je skutočnosť, že napriek masívnemu starnutiu je v dlhodobom horizonte pôrodnosť tým najúčinnejším, čo spomalí starnutie, no a po odchode socialistických generácií na druhý svet ho môže aj zastaviť.

Nejde o to, aby Slovensko populačne rástlo, nejde o to, aby sa znižoval index starnutia, aby populácia nejako výrazne mladla, napokon, pojem mladnutie, „rejuvenation“, sa z demografických slovníkov pomaly vytráca. Ide o to, aby populácia bola dlhodobo kvázi stacionárna (existujú na to aj demografické modely), aby neboli výkyvy v pôrodnosti, aby sme nezažívali výrazné zmeny z dekády na dekádu. A aby hodnota plodnosti bola čo najvyššia, aspoň spomínaných obligátnych 1,8 až 1,9 dieťaťa na jednu ženu.

Áno, počet žien v reprodukčnom veku bude v dôsledku predošlých dekáda nízkej pôrodnosti klesať. To však nemôže byť argument proti opatreniam, pretože ak tieto málo početné páry budú mať navyše aj relatívne nízku plodnosť, o to väčší problém to vygeneruje do budúcnosti.

Migrácia starnutiu nezabráni

V diskusii zaznieva aj argument, že nie pronatalitná politika, ale migrácia je dôležitá. Dokonca som zachytil titulok (predpokladám, že len nešťastne formulovaný novinárom), že „prídavky na deti starnutie nezachránia, migrácia áno“. Nuž, tak ako som kritizoval demagógiu Orbána, keď postuloval vzletné frázy o pôrodnosti, priamo i nepriamo zatracujúc migráciu, tak sa musím vyhraniť aj voči názorom opačným. Toto je práve to čierno-biele videnie, ktoré nie je správne.

Mimochodom, čisto demograficky migrácia starnutiu vôbec nezabráni.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie