Denník N

Lepšie neskoro ako nikdy: Indické súdy počas pandémie

Indický premiér. Foto - TASR/AP
Indický premiér. Foto – TASR/AP

Súdna moc v Indii môže v čase pandémie pomôcť štátu reagovať na krízovú situáciu.

Autor je spolupracovník Katedry politológie Univerzity Komenského a pôsobí na O.P. Jindal Global University, India

Rekordný počet nakazených koronavírusom v Indii prehlbuje tlak na vládu neliberálneho premiéra Módího, ktorý po poklese počtu prípadov minulý rok namiesto opatrnosti a intenzívnej prípravy na ďalšiu vlnu deklaroval trvalé potlačenie pandémie. V krátkodobom horizonte je však zmena vládnej väčšiny málo pravdepodobná: Módímu do riadneho konca mandátu zostávajú tri roky a udržiava si veľa priaznivcov. Navyše kritika vládnych zlyhaní pri manažmente pandémie zatienila iné témy, ktoré podporovatelia demokracie v Indii vyzdvihujú ako hlavné zdroje jej úpadku.

Vzhľadom na zložitosť politickej mobilizácie v časoch zákazov vychádzania a ďalších obmedzení do popredia vystúpili ako „hlas ľudu“ súdy. Ide o prekvapivý zvrat, pretože indické súdnictvo na čele s federálnym najvyšším súdom v ostatných rokoch čelilo poklesu dôvery. Aktivita indických súdov naznačuje potenciál týchto inštitúcií aj v iných neliberálnych režimoch, v ktorých vlády „hrajú na dve strany“: symbolicky podporujú demokraciu, ale svojimi činmi a konkrétnymi prejavmi jej princípy odmietajú.

„Tri tváre“ indického štátu

Obavy z úpadku demokracie v Indii spred začiatku pandémie sa po vládnych opatreniach v jej ranej fáze ešte prehĺbili. Nie nepodobne ako viaceré európske vlády, aj indický premiér spočiatku reagoval výrazným obmedzením základných práv, ktoré však malo ďalekosiahle dôsledky. Jedným z prejavov náhleho a nekoordinovaného lockdownu bola masová migrácia pracujúcich medzi indickými štátmi, čo viedlo k osobným tragédiám.

Módího rozhodnutie zapadá do modelu „absolútneho štátu“, ktorý je podľa novej štúdie jednou z troch tvárí súčasného usporiadania vecí verejných v Indii. Absolútny štát sústredí moc v rukách federálnej vlády na úkor štátnych celkov a parlamentu. Prejavuje sa vo viacerých oblastiach vrátane zavedenia povinnej aplikácie na trasovanie infikovania koronavírusom, ktorá naďalej vzbudzuje obavy z porušovania práva na súkromie a ochranu osobných údajov.

Rozširovanie exekutívy dopĺňa „etnický štát“, ktorý predovšetkým prehlbuje diskrimináciu voči moslimskej menšine, a „nepriehľadný štát“, charakteristický ústupom transparentnosti a otvoreného vládnutia v prospech neraz zložito pochopiteľných vládnych rozhodnutí. Výnimkou nie sú ani vládne politiky určené na riešenie pandémie, ktoré napríklad spočiatku uprednostnili celosvetový predaj vakcín, ktorý nebránil výrobcom zvyšovať ich ceny v reakcii na nárast dopytu.

Súdna moc zostáva týmto vývojom relatívne nedotknutá. Indický najvyšší súd má výrazné právomoci vrátane pre súdy netypickú možnosť začať konanie z vlastnej iniciatívy a dohliadať na implementáciu vlastných rozhodnutí tak, že prípady, ktoré k nim viedli, oficiálne ponechá ako súčasť svojej agendy. Navyše zodpovedá aj za výber sudkýň a sudcov na indické odvolacie súdy. Módímu sa napriek niekoľkým pokusom doteraz nepodarilo tieto právomoci obmedziť, a tak hlavným problémom pre nezávislé rozhodovanie zostáva vekové obmedzenie pre pôsobenie na najvyššom súde (65 rokov), ktoré podporuje ambíciu uchádzať sa o lukratívne pozície po skončení sudcovského mandátu.

Pretiekol pohár trpezlivosti?

Indické súdy ešte pred niekoľkými týždňami zostávali skôr v pozadí napätia medzi vládnou pandemickou stratégiou a názormi jej kritikov. Dôvera v súdnictvo však bola nízka a nepomohla jej tendencia indického najvyššieho súdu posúvať rozhodnutia v kľúčových prípadoch na neskoršie termíny, čo poskytlo voľnú ruku vláde v obmedzovaní práv a slobôd, napríklad blokovaním internetu v konfliktnom štáte Džammú a Kašmír.

Benevolentnosť Najvyššieho súdu k vládnej politike sa prejavila aj v iných oblastiach: v prípade celonárodného lockdownu v marci 2020 nerozhodol včas na to, aby mal reálny vplyv na riešenie situácie. Minulý rok zároveň odmietol interpretáciu zákona o manažmente pohrôm, ktorý by vyžadoval od centrálnej vlády zverejnenie komplexnej stratégie na boj s pandémiou.

V januári tohto roka niekoľkí sudcovia verejne odsúdili neschopnosť súdov čeliť sústredeniu výkonnej moci v Indii počas výnimočného stavu v krajine v polovici 70. rokov, pri ktorom boli obmedzené kľúčové práva a slobody. Väčšina na súde pod vedením dnes už bývalého predsedu Bobdeho však pokračovala vo vyhýbaní sa kľúčovým rozhodnutiam, a tak nepriamo podporila rétoriku vlády o víťazstve nad pandémiou.

Zdrojom nádeje sa preto stali súdy nižšej inštancie (nie nepodobne ako v Poľsku po ovládnutí ústavného tribunálu sudkyňami a sudcami zvolenými s podporou neliberálnej väčšiny). V apríli komentátori zaznamenali rozdielny prístup indických odvolacích súdov k vyvažovaniu medzi právom na prejavy náboženského vyznania a ochranou verejného zdravia. Väčšina sledovaných súdov vyjadrila obavy nad priebehom pandémie a jej ľudskoprávnych dôsledkov, ale viaceré si položili otázku, či nedostatok opatrení neznevýhodní tých najslabších v spoločnosti s vyšším rizikom nákazy a odopretia zdravotnej starostlivosti v prípade preťaženia nemocníc.

V ostatnom čase sa aj najvyšší súd postupne prikláňa ku kritike vládnej politiky. Požiadal o vysvetlenie politiky voči predaju a distribúcii vakcín, zdôrazňujúc, že v čase národnej krízy súdnictvo nemôže zostať iba tichým pozorovateľom. Niektorí sudcovia sa kriticky vyjadrili aj k vládnym aktivitám obmedziť výmenu názorov kritických voči vláde na sociálnych médiách, ktoré vládnym žiadostiam neraz vyhovejú s odvolaním sa na domáci právny rámec. Kritika zo strany najvyššieho súdu je stále formulovaná nanajvýš opatrne, ale naznačuje, že benevolentnosť voči vláde má svoje hranice.

Súdy ako partneri v úsilí o zdravý štát

Ťažko si predstaviť, že súdy dokážu iba vlastnými silami uskutočniť obrat vo vývoji akéhokoľvek politického režimu. Výskum vplyvu súdov na spoločnosť naznačuje, že argumenty a postoje, ktoré prezentujú, musia nájsť odozvu v radoch politických komunít a širšej verejnosti. India nie je výnimkou: kým vplyv najvyššieho súdu bol preukázaný pri rozširovaní viacerých sociálnych a environmentálnych štandardov, v iných oblastiach, ako je ochrana náboženskej slobody a pluralizmu, sú jeho výsledky prinajmenšom ambivalentné.

Aktivita súdov je šancou na posilnenie intenzity demokratického procesu, a ak bude pokračovať, môže slúžiť ako inšpirácia pre súdnu moc aj v európskych štátoch s menej etablovanou demokratickou kultúrou.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Koronavírus

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie