Denník N

Netreba veriť mýtom, treba to vyskúšať osobne, vravia slovenské a maďarské deti, ktoré sa zúčastnili výmenného programu

Spoločný projekt Hanky a Emky. Zdroj - rozumieme.si
Spoločný projekt Hanky a Emky. Zdroj – rozumieme.si

Slovenské a maďarské deti, ktoré žijú na Slovensku, sa navzájom vôbec nepoznajú. Zmeniť to môžu kamarátstva a spoločné zážitky, ukazujú skúsenosti z programu rozumieme.si.

Kolárovo (v maďarčine Gúta) je desaťtisícové mestečko v komárňanskom okrese, kde veľa slovenčiny na uliciach nepočuť. Je to jedno z mála miest na Slovensku, kde podiel obyvateľov slovenskej národnosti nedosahuje ani dvadsať percent. Mesto má aj jednu slovenskú základnú školu, ale ešte stále viac detí chodí do troch maďarských škôl. Cirkevná spojená škola Panny Márie je jednou z nich. Budovu školy nedávno úplne zrekonštruovali – dostali na to 1,7 milióna eur od maďarskej vlády. V čerstvo obnovených priestoroch sa stretávame s učiteľkou slovenčiny Ildikó Kálmán, ktorá svojich žiakov zapojila do programu rozumieme.si.

Učiteľka slovenčiny v maďarskom mestečku to nemá ľahké – slovenčina patrí všeobecne medzi najmenej obľúbené predmety na maďarských školách. „Nikdy som nechápala, prečo to tak je, lebo ja som takýto problém nemala,“ vraví Ildikó Kálmán. Na svojich žiakoch to však videla a preto bola rada, keď objavila program rozumieme.si. „Vždy som hľadala príležitosti na to, aby mohli žiaci vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a používať živý jazyk.“

Tradícia z mnohojazyčného Uhorska

Desať detí z Kolárova sa prihlásilo do programu, ktorého hlavným cieľom je, aby sa lepšie spoznali slovenské a maďarské deti, čo síce žijú spolu na Slovensku, ale často úplne izolovane. Program vychádza z tradície vzájomnej výmeny detí, ktorá bola kedysi v mnohojazyčnom Uhorsku bežná. Deti posielali na krátke pobyty k iným rodinám do miest so slovenským, s maďarským a nemeckým obyvateľstvom, aby sa naučili miestny jazyk. Túto zabudnutú tradíciu oživili organizátori programu rozumieme.si – cseregyerek.

Keďže v školskom roku poznačenom pandémiou prebiehalo vyučovanie prevažne dištančne, do online priestoru sa presunul aj program rozumieme.si. Organizátori zaradili deti do jazykovo zmiešaných dvojíc. Dvojice dostávali rôzne úlohy, ktoré súviseli s ich jazykmi a kultúrou, a museli ich vyriešiť spoločne a čím kreatívnejšie.

Nemali kontakt so slovenčinou

Rebeka Halász je siedmačka a na hodinách slovenčiny nepatrila medzi najaktívnejších. „Prihlásila som sa, lebo

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školstvo

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie