Denník N

O medzerách v niektorých argumentoch za referendum o predčasných voľbách

Referendum o predčasných voľbách je prvá veľká skúška nového Ústavného súdu, ide o veľa.

Marián Giba je vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bývalý poradca prezidenta republiky
Vincent Bujňák je odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Diskusia o ústavnosti referenda o predčasných voľbách, ktorá je viditeľnou spoločenskou témou už niekoľko mesiacov, prirodzene nabrala na intenzite potom, čo sa prezidentka obrátila na Ústavný súd. Teraz sa už nedá vyhnúť záväznému rozhodnutiu vo veci, ktorá je na Slovensku predmetom polemiky dve desaťročia. Bez ohľadu na to, ako Ústavný súd rozhodne, je dobre, že rozhodne. Rovnako je dobre, že k téme prebieha odborná verejná diskusia. Máme však pocit, že v rámci vyjadrení, ktoré idú pod hlavičkou „odborné“, sa objavujú aj argumenty a tvrdenia, ktoré sú pri zhovievavejšom pohľade vytrhnuté z kontextu a nepresné, pri tom menej zhovievavom by sa dali označiť za zavádzajúce.

Názor, že referendum o predčasných voľbách je protiústavné, jeden z nás nedávno opätovne a podrobne vyjadril na stránkach tohto denníka. Opätovne preto, lebo prvýkrát ho publikoval v roku 2008. Podrobne sa vyjadril aj druhý z nás. Nebudeme preto teraz opakovať to, čo sme už napísali, ani znovu obšírne vysvetľovať, že náš postoj nemá v sebe ani štipku snahy pomáhať alebo škodiť ktorémukoľvek politickému subjektu. Ide jednoducho o mimoriadne závažnú ústavnoprávnu otázku a kedy, keď nie teraz, o nej diskutovať?

V tomto článku chceme reagovať na niektoré z argumentov, ktoré považujeme za vytrhnuté z kontextu, respektíve zavádzajúce. Zároveň poukážeme na niektoré súvislosti, ktoré zatiaľ neboli zdôraznené tak, ako by si zaslúžili.

Európsky kontext

Každý ústavný systém, vrátane nášho slovenského, má svoje osobitosti, ktoré ho robia jedinečným a zároveň spôsobujú, že v ňom niektoré ústavné inštitúty môžu byť upravené výrazne ináč než v iných štátoch. Pokiaľ však ide o členské štáty Európskej únie a Rady Európy, o tých spoľahlivo platí, že majú toho na úrovni ústavných základov veľmi veľa spoločného, čo je predpokladom a súčasne dôvodom ich členstva v spomínaných organizáciách.

V tom najširšom zmysle ich základnou spoločnou ústavnou hodnotou je demokracia západného typu a právny štát. Ak to rozmieňame na drobné, dostávame sa k princípom a inštitútom ako suverenita ľudu, deľba a kontrola moci, sloboda jednotlivca, legalita výkonu moci, slobodné voľby, reprezentatívny mandát a mnohé ďalšie. Tieto princípy fungujú v každej európskej demokracii a fungujú v podstatných rysoch rovnako. Slovensko je plnohodnotnou súčasťou európskych integračných zoskupení, nie ostrovom v šírom oceáne.

Preto sme v uplynulých mesiacoch spoločne urobili komparatívny výskum, kde sme sa zamerali na to, v ktorých členských štátoch Rady Európy je možné skrátiť volebné obdobie celoštátneho parlamentu prostredníctvom referenda. Výstupom tohto výskumu je vedecký článok, ktorý už úspešne prešiel recenzným konaním a v najbližšom čase bude publikovaný, je to však ešte otázka prinajmenšom niekoľkých týždňov. Preto z neho vyberáme niekoľko faktov, ktoré rámcujú európsky kontext témy.

Medzi 47 členskými štátmi Rady Európy sú dva, v ktorých je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom: Lotyšsko a Lichtenštajnsko. Oba tieto štáty majú tento mechanizmus vrátane iniciatívy a niektorých obmedzení výslovne upravený ústavou: v Lichtenštajnsku od roku 1921, v Lotyšsku od roku 2009. Ani v jednom z týchto štátov zatiaľ takéto referendum z ľudovej iniciatívy neprebehlo (v roku 2011 mali v Lotyšsku referendum o rozpustení parlamentu z iniciatívy prezidenta, čo je odlišný inštitút, s odlišným kvórom a odlišným dôsledkom v podobe straty funkcie prezidenta, ak hlasovanie „vyhrá“ parlament).

Čo sa týka Švajčiarska, tradičnej svetovej referencie v oblasti priamej demokracie, referendové skrátenie volebného obdobia celoštátneho parlamentu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Referendum o predčasných voľbách

Komentáre

Teraz najčítanejšie