Denník N

O psychiatrii trochu inak

Knižka zrozumiteľnou formou informuje o základných otázkach situácie, keď človek s duševnou poruchou vyhľadá psychiatrickú pomoc.

Nie je to tak dávno, čo duševné choroby a psychiatria boli tabu. Osveta priniesla ovocie: dnes sa témy okolo duševného zdravia častejšie vyskytujú v médiách, na scénu sa už tlačia novodobí mudrci, ktorí všetko vedia a radia ľuďom, akoby boli odborníci. Tých ani nepotrebujú, vedecké dôkazy rušia ich šarlatánske antipsychiatrické vody. Propagovať starostlivosť o duševné zdravie začalo byť moderné, rovnako moderné sa však stalo hanobenie psychiatrie a jej obviňovanie z rôznych nešvárov sveta.

Z iného súdka je publikácia, v ktorej sa mladá autorka Klára Kusá vyspovedala zo svojej skúsenosti s psychiatriou. Je spoluzakladateľka občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu, kde urobila kus užitočnej osvetovej práce. Získané skúsenosti zúročila v recenzovanej publikácii. Čitateľovi však ponúkla oveľa viac. Klára je sama prijímateľka psychiatrických a psychoterapeutických služieb a tieto dva zdroje originálne využila v koncepcii knihy.

Pravdivé a korektné odpovede

Publikácia obsahuje kapitoly venované informáciám o širokej problematike duševného zdravia z pohľadu niekoho, kto práve ochorel a hľadá svoje miesto v systéme. Autorka vysvetľuje rôzne odborné témy svojím jazykom, ktorý je svieži, výstižný a hlavne zrozumiteľný. Ako sa liečia duševné poruchy, zaujíma dnes veľa ľudí. Nehľadajte však učené traktáty. Kusá má cit pre vytiahnutie tých otázok, ktoré v tejto súvislosti majú mladí ľudia.

A treba povedať, že jej odpovede sú korektné voči psychiatrii, nezaváňajú antipsychiatriou a sú pravdivé. Autorka na tomto mieste odhaľuje aj skúsenosť s psychofarmakami. V čase, keď sú tieto čoraz viac atakované, Kusá ich obhajuje a doslova hovorí, že je presvedčená, že bez nich by tu nebola. To je posolstvo, ktoré môže mnohým otvoriť oči.

Najväčšiu pozornosť v tejto publikácii venuje Klára Kusá hraničnej poruche osobnosti. Je to duševná porucha, ktorou, ako sama hovorí, trpí a lieči sa na ňu.

A má k nej čo povedať. Spôsob, akým vyvracia mýty, do ktorých je zabalená, je výstižný, ilustratívny a čo opäť treba oceniť – písaný za seba, zo svojich skúseností.

Užitočný apendix

Aj keď posledné dve kapitoly imponujú ako apendix, majú v sebe viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Kultúra v rôznych podobách naozaj pomáha časti pacientov k stabilite.

Zoznam filmov venovaných tejto téme a aj iným duševným poruchám je dobré mať poruke, rovnako inšpiratívne môžu pôsobiť výbery z autorkiných blogov, ktoré sa stali základom pre túto knižku. Čo povedať na záver? Myslím si, že my, odborníci, by sme mali privítať túto knižku s vďakou a s pokorou. Klára Kusá vydáva knižku, ktorá má šancu vyplniť medzeru v oblasti, ktorú by som nazval „sebaskúsenostná poučená laická informovanosť“.

Je to vydarená symbióza transformácie osobnej skúsenosti s psychiatriou do jazyka, ktorý zrozumiteľnou formou informuje o základných otázkach situácie, keď človek s duševnou poruchou vyhľadá psychiatrickú pomoc.
Čitateľ dostane informácie „z prvej ruky“, napísané laicky, ale tak pútavo, výstižne a presne, že odborné oko môže iba potešiť.

Som presvedčený, že táto vydarená knižočka má v sebe veľký potenciál na budovanie pozitívneho obrazu odboru, ktorý je stále opradený pavučinami rôznych tabu a mýtov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie