Denník N

Ján Budaj chce pretlačiť reformu národných parkov, ministerstvo pôdohospodárstva je proti

Tatranský národný park. Foto – Ľubomír Mäkký.
Tatranský národný park. Foto – Ľubomír Mäkký.

Ministerstvo životného prostredia chce spravovať štátne pozemky v národných parkoch, predložilo novelu zákona o ochrane prírody. Agrorezort hovorí o nátlakových riešeniach a pýta analýzy expertov.

Ministerstvo životného prostredia predložilo do predbežného pripomienkového konania novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Chcú presadiť jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkoch a väčšie kompetencie pre správy parkov.

Všetkých deväť národných parkov na Slovensku patrí pod štátnu ochranu prírody, príspevkovú organizáciu ministerstva životného prostredia. Riaditelia národných parkov nemajú takmer žiadne právomoci. Pozemky, na ktorých majú chrániť prírodu, vlastnia buď súkromní vlastníci, alebo štát.

Štát ich spravuje prostredníctvom organizácií patriacich pod iné ministerstvá – Lesy Slovenskej republiky, Štátne lesy Tatranského národného parku a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič patria pod rezort pôdohospodárstva, Vojenské lesy a majetky SR pod obranu.

Nikto z menovaných však nerozhoduje o tom, čo sa v národných parkoch deje. Rozhodnutia a záväzné stanoviská týkajúce sa napríklad ťažby dreva alebo výstavby vydáva ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov. Tie si od vedenia národného parku vyžiadajú odborné stanovisko, ale nemusia ho akceptovať.

Rezort životného prostredia chce pod štátnu ochranu prírody previesť tie lesy vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3., 4. a 5. stupni ochrany, ako aj horné toky riek, ktoré sú dnes v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku.

„Toto opatrenie je predpokladom výrazného urýchlenia zonácií národných parkov, ktoré sa pre spory medzi vlastníkmi lesov vlečú už desaťročia. Chceme skončiť kompetenčné vojny, pre ktoré dochádza v národných parkoch k úpadku ochrany ich prírodných hodnôt a súčasne aj sociálno-ekonomického rozvoja,” hovorí rezort životného prostredia.

Tatranský národný park. Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí majú chrániť územie, ktoré však nie je pod ich správou a nemôžu o ňom rozhodovať. Foto – Soňa Mäkká

Návrh novely zákona vyvolal ostrú reakciu ministerstva pôdohospodárstva. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadne odmieta rozčlenenie lesov na

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Lesy SR

Ochrana prírody

Príroda

Slovensko

Teraz najčítanejšie