Denník N

Sedemdesiat percent Slovákov nechce vo svojom meste tábor pre utečencov

Údaje sú v percentách. Zdroj - Agentúra 2muse pre iniciatívu Výzva k ľudskosti
Údaje sú v percentách. Zdroj – Agentúra 2muse pre iniciatívu Výzva k ľudskosti

Prechodné útočisko na Slovensku by pre polovicu opýtaných nebol problém. Najviac ľudí ochotných prijať utečencov natrvalo je medzi sympatizantmi Siete.

Viete, koľko Slovákov nemá problém s tým, aby naša krajina prijala utečencov a vytvorila pre nich podmienky, aby tu mohli začať žiť? Podľa výsledkov prieskumu agentúry 2muse, ktorý pripravila pre iniciatívu Výzva k ľudskosti, je to necelých dvadsať percent. Viac ako polovica ľudí prijatie utečencov jednoznačne odmieta, štvrtina opýtaných nevie.

Oveľa citlivejšie reagovali Slováci na hypotetickú situáciu, keď by sa utečenecká kríza citeľnejšie dotkla mesta, v ktorom žijú. Zriadenie záchytného tábora pre utečencov v mieste svojho bydliska odmieta 68 percent opýtaných, naopak, ako problém by to nevnímalo 16 percent.

grafy_zmen

Najväčší pomer ľudí, ktorí sú ochotní prijať utečencov natrvalo, je medzi priaznivcami Siete (40 percent za, 40 percent proti), nasleduje OĽaNO Igora Matoviča (30 percent za, necelých 50 percent proti) a SaS (25 percent za, 51 percent proti prijatiu). Na opačnom póle je Smer (65 percent proti, 12 percent za) a SNS (61 percent proti, 10 percent za).

Agentúra sa na otázky o utečeneckej kríze pýtala 1047 respondentov, ktorí podľa väčšiny demografických kritérií zastupujú reprezentatívnu vzorku. Otázky však kládla online, čiže ide o populáciu, ktorá má prístup k internetu. Prieskum sa uskutočnil od 9. do 12. septembra.

Prechodné útočisko pripúšťame

Martin Dubéci, ktorý patrí medzi spoluautorov Výzvy k ľudskosti, čakal, že počet ľudí razantne odmietajúcich utečencov môže byť ešte vyšší. „Vzhľadom na spoločenskú atmosféru a výraznú dominanciu negatívnych postojov v mediálnom diskurze je toto číslo celkom prekvapivé,“ myslí si.

Upozorňuje, že napríklad v prípade možnosti poskytnúť utečencom na Slovensku prechodné útočisko, stravu a zdravotnú starostlivosť bolo viac ľudí, ktorí s takýmto riešením súhlasia (49,3 percenta) než tých, čo sú proti (38,2 percenta).

Kvóty na prerozdelenie utečencov v rámci Európskej únie odmietajú v prieskume až dve tretiny opýtaných, zmierilo by sa s nimi len necelých 20 percent ľudí. Podporu nemá ani riešenie krízy cez účasť vo vojenských operáciách v Afrike a na Blízkom východe. Nesúhlasilo by s tým 55 percent Slovákov.

Obavy? Najmä o bezpečnosť

Slováci sa prijatia utečencov obávajú predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Obavy o svoju o bezpečnosť alebo obavy o bezpečnosť z náboženských dôvodov má podľa prieskumu takmer 37 percent ľudí.

Ďalší hovoria, že problémom pri prijatí utečencov by mohli byť kultúrne rozdiely (21,8 percenta ľudí), necelá pätina opýtaných si myslí, že by stáli veľa peňazí štátny rozpočet alebo že by zvýšili nezamestnanosť.

V náboženstve vidí prekážku pri prijímaní utečencov veľká časť opýtaných. S výrokom „utečenci sú moslimovia a nie je žiaduce toto náboženstvo na Slovensku šíriť“ sa skôr alebo úplne stotožnilo niečo vyše 70 percent ľudí. Polovica ľudí pritom povedala, že nikdy nestretla moslima a nebola v moslimskej krajine alebo o tom nevie. Skúsenosť s návštevou v moslimskej krajine má asi 23 percent Slovákov.

Prieskum agentúry 2muse zároveň ukázal, že nie každý si pod pojmom utečenec predstavuje iba človeka, ktorý svoju krajinu opustil pre prebiehajúci vojnový konflikt. Takto vníma utečenca 42 percent Slovákov, viac ako 30 percent si myslí, že utečencom je každý, kto uteká zo svojej domoviny, nech už je príčina akákoľvek.

Migrácia

Slovensko

Teraz najčítanejšie