Denník N

Wiezik: Je to lákavé, no môže to mať negatívne dôsledky. Pollák: Vakcína sa musí dostať k chudobným. Ako europoslanci vidia pozastavenie patentov

Foto – N a TASR
Foto – N a TASR

Očkovanie proti covidu zvýraznilo rozdiely medzi skupinou najbohatších štátov sveta a krajinami, ktoré si nemohli dovoliť konkurovať im pri rokovaniach s výrobcami.

Na nerovnosť pri očkovaní upozorňujú aj odborníci a WHO. Viaceré štáty preto žiadajú, aby boli dočasne pozastavené patenty na vakcíny proti covidu. Podľa nich to môže urýchliť výrobu vakcín, a tak aj očkovanie.

USA to prekvapujúco podporili, EÚ je skeptickejšia. Skupina europoslancov však v máji Európsku komisiu požiadala, aby to urobila.

O výzve tento týždeň hlasoval Európsky parlament, schválil ju v pomere 355:263 (71 poslancov sa zdržalo).

Europoslancov a europoslankýň zo Slovenska sme sa preto pýtali, či podporujú dočasné pozastavenie patentov.

Dostali aj druhú, otvorenú otázku, ktorá je súčasťou ankety každý mesiac: Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Tu sú ich odpovede:


Michal Šimečka (Progresívne Slovensko)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

V boji proti šíreniu koronavírusu musíme využiť všetky dostupné prostriedky. Nielen v záujme pomoci krajinám, v ktorých na covid aj dnes zomiera priveľa ľudí. Ak si spomenieme, ako rýchlo sa vírus pred rokom rozšíril po celom svete, musí nám byť jasné, že kým nebude porazený všade, nie je porazený nikde.

V Európskom parlamente som podporil dočasné pozastavenie platnosti patentov. Zároveň je pravda, že samo osebe to nestačí – takáto dohoda na pozastavení patentov na medzinárodnej úrovni môže zafungovať len v kombinácii s ďalšími krokmi, ako je napríklad ďalšie zvyšovanie produkcie vakcín či distribúcia testov a vakcín do krajín, ktoré patenty nedokážu naplno využiť.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Dlhé roky sme sledovali, ako Kaczynski či Orbán nedemokraticky koncentrujú moc, rozkladajú nezávislé súdy, ničia právny štát a peniaze európskych občanov prelievajú do vreciek spriaznených oligarchov. V decembri sa nám konečne podarilo prijať legislatívu, ktorá má potenciál prinútiť takýchto politikov k náprave. Ak by napríklad Maďarsko zostalo semiautoritárskou krajinou, síce doň naďalej potečú eurofondy, ale Orbánova vláda už nebude rozhodovať o ich prerozdelení.

Európska komisia však odvtedy prešľapuje na mieste a posudzuje, ako má nové pravidlá vykonávať, hoci to jednoznačne vyplýva z novej legislatívy. Ako spravodajca Európskeho parlamentu sa rozkladom právneho štátu intenzívne zaoberám a viem, že situácia neznesie odklad. Sudcovia v Poľsku sú celkom absurdne prenasledovaní za to, že správne vykladajú európske právo. V Maďarsku zase po pokračujúcich útokoch na médiá opäť hrozí volebná kampaň bez férovej súťaže, čo je v demokratickej Európe nepredstaviteľné.

O tento nástroj sme tvrdo bojovali, a preto budem na Komisiu tlačiť, aby ho využila čo najskôr a naplno.


Ivan Štefanec (KDH)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Nie. Každý vynález a výrobok má svojho tvorcu, ktorý do jeho vývoja investoval peniaze a tvorivú energiu. Duševné vlastníctvo musíme chrániť, nie spochybňovať. Samoúčelné pozastavenie platnosti patentov považujem za morálny hazard. Následkom môže byť aj neochota firiem prichádzať s novými inováciami. Oveľa vhodnejšia cesta je dodržiavanie súčasných platných pravidiel a posilňovanie výrobných kapacít spolu so zlepšovaním distribúcie.

Už dnes sme svedkami veľkého záujmu rôznych firiem o výrobu vakcíny proti ochoreniu a očakávame, že bude ešte stúpať. Zrušením patentov by sme mohli vývoj spomaliť, či dokonca ohroziť.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Konečné schválenie zavedenia covid pasov je obrovským krokom vpred smerom k obnovovaniu slobody pohybu, čo je jeden zo základných pilierov fungovania Európskej únie. Doteraz mal každý členský štát vlastné pravidlá a podmienky, ktoré sa neustále menili.

Zavedenie jednotného certifikátu znamená zjednodušenie dokladovania a je vyjadrením toho, že z krízy a jej následkov môžeme vyjsť spoločne pri minimalizovaní záťaže kladenej na plecia občanov. V neposlednom rade je dôležité, že o uznanie našich certifikátov prejavili záujem aj iné krajiny. Nielen členovia EFTA ako Nórsko, Švajčiarsko či Island, ale aj okolité štáty, ktoré sú obľúbenými turistickými destináciami Európanov.


Michal Wiezik (Spolu)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Pozastavenie platnosti patentov vakcín proti covidu vyzerá na prvý pohľad lákavo, pretože budí dojem, že do výroby vakcín by sa mohli zapojiť takpovediac všetci. Reálny dosah by bol negatívny.

Prvými postihnutými by boli špičkové výskumné tímy, pre ktoré je patent duševným vlastníctvom a istotou, že ich snaha na vyvinutí vakcíny bude finančne odmenená. Je to kľúčovým predpokladom pre ďalší výskum a zárukou, že farmaceutický priemysel bude aj naďalej investovať do výskumu a produkcie vakcín.

Uvoľnenie patentov, paradoxne, môže znížiť mieru výroby vakcín závislej od zásob kritických prísad.

Nevyriešilo by ani nedostatok odborníkov, know-how, zásobovacích reťazcov, surovín a zdrojov. Túto snahu teda nepodporujem. Prínosné bude zrušenie exportných obmedzení, najmä v spojitosti s prebytočnými vakcínami, a investovanie do globálnych výrobných kapacít.

Do konca roka 2021 očakávame výrobnú kapacitu 10 miliárd vakcín – čo je dosť pre pokrytie súčasného globálneho dopytu.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Európska komisia publikovala štúdiu o európskych pralesoch a starých lesoch. Termín starý les (old-growth forest) zahrňuje komplexy lesov, v ktorých v dôsledku výpadku ťažby boli zachované procesy a štruktúry prírodných lesov. Spolu s pralesmi je to teda ten najhodnotnejší les, ktorý sa v EÚ zachoval na menej ako troch percentách lesných pozemkov.

Najvyššie zastúpenie majú v Rumunsku, Bulharsku, Fínsku a Švédsku, zároveň v týchto krajinách dochádza k nárastu ťažby v takýchto lesoch. Pre ochranu lesnej biodiverzity je ich zachovanie kľúčové. Parlament vo svojej pozícii jasne vyjadril podporu prísnej ochrane pralesov a starých lesov Európy, rovnako ako potrebu zavedenia moratória ťažby v ich lokalitách.

Vysiela tak silný signál Európskej komisii, aby pri ochrane biodiverzity kládla dôraz na ochranu kriticky dôležitých biotopov najzachovalejších lesov.


Monika Beňová (Smer)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Dočasné zrušenie práv duševného vlastníctva v súvislosti s vakcínami proti covidu-19 podľa mňa môže prispieť k ich zlacneniu, respektíve k celkovému zlepšeniu ich dostupnosti. Zvýšenie globálnej miery zaočkovanosti je pritom jedným z kľúčov k obmedzeniu vzniku nových, odolnejších mutácií, ako aj k porážke pandémie ako takej.

Do urýchleného vývoja a následného nákupu vakcín bolo investovaných aj veľké množstvo finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Potreba potlačenia pandémie má jednoznačnú prioritu a nemôže byť preto obmedzovaná akoukoľvek snahou o ochranu ziskov nadnárodných farmaceutických spoločností.

Pozastavenie platnosti patentov by zároveň malo byť len jedným z krokov. Ďalším je napríklad potreba zaistiť bezpečnosť výroby vakcín z hľadiska striktného dodržiavania predpísaných technologických výrobných postupov.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Pri využívaní finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti bude pre Slovensko dôležité, aby sa opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené, začali čím skôr realizovať. Viacero z nich, súvisiacich napríklad s efektívnou reakciou na dôsledky pandémie vírusu covid-19, by sa malo uskutočniť už v nasledujúcich dvoch rokoch.

Problémom je, že hádam nikto nemôže veriť, že sa to tejto vládnej zostave podarí, keďže definičným znakom jej členov, a to bez rozdielu, sú neschopnosť a neustále sa vyžívanie vo vzájomných konfliktoch.

Pri reformách, o ktorých Plán obnovy a odolnosti predovšetkým je, je pritom kľúčové, aby vláda dokázala presvedčiť verejnosť o ich nevyhnutnosti, pretože nie vždy sú s nimi spojené jednoduché procesy a zmeny.

Neviem si vôbec predstaviť, ako sa to môže podariť koaličným politikom, ktorí za približne rok a pol dokázali svojou nevraživosťou premrhať prakticky všetku dôveru, ktorú do nich ľudia vložili, a neustále v tom pokračujú.


Vladimír Bilčík (Spolu)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Potrebujeme pomôcť chudobnejším krajinám, aby sa čo najrýchlejšie dostali k vakcínam. Pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti covidu-19 však vakcináciu mimo EÚ neurýchli, pretože hlavným problémom, ktorý dnes spomaľuje výrobu očkovacích látok, sú nedostatočné produkčné kapacity a nižšia dostupnosť surovín, z ktorých sa vakcíny vyrábajú.

Zároveň platí, že výroba vakcín je technologicky náročná a odtajnenie receptu nie je žiadnou garanciou rýchlej, kvalitnej a bezpečnej výroby vakcín vo svete. Namiesto pozastavenia platnosti patentov na vakcíny by sme sa mali sústrediť na kroky, ktoré zabezpečia, že bohaté krajiny mimo EÚ okamžite zrušia zákaz vývozu nevyužitých vakcín a materiálov, z ktorých sa očkovacie látky vyrábajú.

V rámci Európskej únie sa zároveň musíme lepšie koordinovať pri distribúcií vakcín vrátane dodávok nevyužitých očkovacích látok do tretích krajín.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Európsky parlament schválil európske digitálne osvedčenia – takzvané covid pasy, ktoré umožnia voľnejšie cestovanie turistov na Slovensko a slovenských občanov do zahraničia. Je to dobrá správa, ktorá dáva aj u nás každému možnosť získať naspäť slobodu, ktorú nám pandémia zobrala. Či sa to aj hladko udeje, je však hlavne v rukách našej vlády.

Momentálne sme jednou zo štyroch krajín EÚ, ktoré ešte nie sú zapojené v celoeurópskej databáze, hoci aplikácia na covid pasy už bola predstavená verejnosti. Očakávam od vlády na Slovensku, že časový sklz dobehne a slovenskí občania cestujúci na dovolenky a náš cestovný ruch nebudú poškodení vládnou neschopnosťou.

Na covid pasy by sme mali byť pripravení na začiatku letnej sezóny, od prvého dňa ich vstupu do platnosti.


Lucia Ďuriš Nicholsonová

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Aj keď sa pozastavenie platnosti patentov na vakcíny na prvý pohľad zdá ako jednoduché riešenie naliehavej situácie, realita produkcie vakcín je oveľa komplexnejšia. Kľúčovú úlohu nehrá ani tak samotný patent, ako skôr transfer poznatkov, takzvané know-how.

Do hry však vstupujú aj ďalšie faktory, ako je schopnosť jednotlivých spoločností osvojiť si novú technológiu a mať vyškolený personál, ktorý by jej skutočne rozumel. Ďalšie prekážky sú v podobe nedostatku kritických surovín, spotrebného materiálu či vybavenia, ktoré sú potrebné na výrobu vakcín.

Z toho vyplýva, že samotné odstránenie patentov z cesty situáciu zázračne nevyrieši, naopak, mohlo by to mať negatívny dosah na motiváciu farmaceutických spoločností investovať do vývoja nových produktov. Riešenie musíme hľadať inde. Som však otvorená diskusiám o konkrétnych návrhoch na medzinárodnej úrovni, ktoré budú viesť k jasným a včasným riešeniam, vrátane využitia všetkých možností flexibility, ktoré dohoda o duševnom vlastníctve obsahuje.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách už po pár dňoch od jej spustenia podporilo viac ako 16-tisíc ľudí. Je to jasný signál pre našu politickú elitu, aby v tomto smere urobili viac. Ak je totiž v zákone iba vágne uvedené, že sa má pri predchádzaní zachovávať „dostatočný bočný odstup“, výsledkom je subjektívny výklad každého jednotlivca a v konečnom dôsledku aj zvýšené ohrozenie zdravia a života najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. To treba zmeniť.

Rovnako je však potrebná aj efektívna kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Tieto a ďalšie navrhované opatrenia z petície sú kroky, ktoré sa môžu efektívne a bez iných negatívnych dosahov presadiť do reálneho života, ak nechýba vôľa pre ich realizáciu.

Ako bonus by tieto opatrenia mohli napomôcť aj k zlepšeniu zdravia Slovákov, pretože viac ľudí by možno našlo odvahu používať bicykel a chôdzu ako bežný spôsob prepravy do práce a na voľnočasové aktivity – tak, ako je to bežné v zahraničí.


Robert Hajšel (zvolený na kandidátke Smeru)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Som veľmi rád, že sme schválili text rezolúcie vyzývajúcej na dočasné pozastavenie platnosti patentov na lieky, ale aj vakcíny súvisiace s ochorením covid-19, keďže sám som k tomuto kroku na pôde europarlamentu vyzýval už od začiatku pandémie koronavírusu. Samozrejme, iba uvoľnenie patentov všetko nevyrieši. Treba posilniť investovanie do celkových výrobných kapacít liekov a vakcín, ako aj podporiť transfer dát, výskum a nové technológie.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Aj keď Európsky parlament nakoniec veľkou väčšinou hlasov schválil zavedenie takzvaných covid osvedčení a v rokovacom procese medzi parlamentnom a vládami členských štátov sa podarilo pozitívne upraviť viacero podmienok tohto kroku, ja som sa hlasovania zdržal z niekoľkých dôvodov.

Aj keď tvrdíme, že alternatívnymi priepustkami na voľný pohyb po EÚ sú k očkovaniu aj osvedčenia o vyliečení sa z ochorenia alebo platné negatívne PCR či antigénové testy, nezaručili sme, aby ich podmienky boli jasné a rovnocenné. Zatiaľ čo očkovanie je zdarma, testy zadarmo nemusia byť a nemáme ani dohodnuté jednotné časové lehoty na ich platnosť.

Takéto skutočnosti nielen znižujú pridanú hodnotu covid osvedčení, ale úplne nevylučujú ani vytváranie aspoň čiastočnej ekonomickej alebo inej diskriminácie. Ak nechceme sklamať vysoké očakávania ľudí, vyvolané politikmi, musia teraz vlády všetkých členských štátov vrátane Slovenska urýchlene zvládnuť proces zavádzania týchto osvedčení do praxe.

Naopak, nemôžu si dovoliť žonglovať so zavádzaním akýchkoľvek ďalších dodatočných obmedzení na hraniciach, pokiaľ si to nevyžiada naliehavá epidemická situácia.


Martin Hojsík (Progresívne Slovensko)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Naším hlavným spoločným cieľom musí byť zaočkovať čo najviac ľudí na celom svete. Len tak sa nám podarí pandémiu dostať pod kontrolu. Preto vítam snahy o uvoľňovanie patentov na vakcíny ako dôležitý krok k tomuto cieľu. Nesmieme však pri tom zničiť ochotu farmafiriem vyvíjať vakcíny v budúcnosti. Európa je momentálne najväčším exportérom vakcín, rovnaký prístup očakávam aj od našich partnerov. Pandémiu porazíme len vtedy, keď bude zaočkovaná väčšina celosvetovej populácie.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Stovky miliónov zvierat v Európskej únii prežívajú svoje životy v utrpení. Zvieratá v klietkach nemajú žiadnu kontrolu nad svojím životom. Prežívajú extrémnu frustráciu, bolesť a nemajú takmer žiadny pohyb. Trpia často nepostrehnutými zlomeninami končatín a nie je im umožnené takmer žiadne prirodzené správanie.

Vo štvrtok sme v Európskom parlamentne hlasovali za ukončenie doby klietkovej. Iniciatíva za jej ukončenie je jedna z najväčších v histórii Európskej únie. Až 1,4 milióna občanov a občianiek povedalo jasné nie utrpeniu a ja som rád, že som mohol pomôcť. V Európskom parlamente sa teda podaril veľký úspech. Teraz je na ťahu Európska komisia. Verím, že zaujme rovnaký postoj ako my.


Eugen Jurzyca (SaS)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Je dôležité, aby boli čo najskôr zaočkovaní ľudia na celom svete. Kým nie je zaočkovaný kritický počet ľudí, nie je zaočkovaný nik. Toto je jasný priestor pre solidaritu. Tá by sa však nemala realizovať tak, že veľmi bohaté štáty zoberú súkromným firmám ich draho a ťažko vybudovaný majetok (patent), ale tak, že vakcíny od výrobcov kúpia a lacno (zadarmo) ich posunú veľmi chudobným štátom.

Ak by sme sa rozhodli patenty vyvlastniť bez náhrady, vakcínu na najbližšiu mutáciu vírusu by už možno nemal kto vyvinúť. Legitímna otázka však je, aká dlhá by táto ochrana mala byť. Vedecké štúdie preukazujú, že ochrana autorských práv je užitočná, ale dĺžka ochrany má svoje optimum.

Napríklad v napoleonských časoch sa darilo tvorbe nových opier na územiach, kde existovali autorské práva, v porovnaní s územiami, kde autorské práva neboli. Zavedenie autorských práv prinieslo 150-percentné zvýšenie v počte opier vyprodukovaných ročne. Autori štúdie takisto zistili, že predĺženie obdobia autorských práv na 40 rokov po smrti autora už bolo príliš dlhé a viedlo k zníženiu počtu vyprodukovaných opier.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Chcel by som upozorniť na to, že napriek obrovským investíciám do digitalizácie sa nám nielenže nepodarilo poslať správne dáta o stave pandémie do Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, ale ani si ich včas opraviť. Z tohto dôvodu Slovensko ostalo červeným štátom, aj keď ním už nemalo byť.

To, že sme si to neopravili, považujem za oveľa väčší problém. Neopravovať chyby je horšie, než ich robiť. Tieto veci musíme systémovo riešiť, lebo problémov s prácou s dátami máme pomerne veľa.


Miriam Lexmann (KDH)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

Máme to šťastie, že žijeme v jednej z najvyspelejších a najrozvinutejších častí sveta. Umožňuje nám to zvládnuť následky pandémie s menšími škodami ako v mnohých iných krajinách. Zároveň však nesmieme zabúdať na nízko a stredne príjmové krajiny, kde sú tieto následky omnoho horšie, a práve často nekontrolovateľná situácia v nich môže viesť k rozšíreniu ďalších nebezpečných mutácií vírusu.

Našu solidaritu s nimi už prejavujeme prostredníctvom programu Covax. Okrem toho sa podieľame na posilňovaní výrobných kapacít tretích krajín prostredníctvom dobrovoľných licencií a transferu technológií, ale aj pomoci s budovaním výrobnej infraštruktúry. Práve to je podľa môjho názoru kľúčom k zvládnutiu pandémie namiesto navrhnutého pozastavenia uplatňovania práv duševného vlastníctva, ktoré môže mať aj opačný efekt – vezmeme motiváciu tým s reálnou schopnosťou vakcíny vyvíjať a zlepšovať, čím ochromíme výskum.

Za komunizmu sme násilnou kolektivizáciou zrušili gazdovstvá, súkromných farmárov a súkromné vlastníctvo celkovo. Výsledok bol, že celé krajiny a národy boli uvrhnuté do chudoby. Nepoučením sa z histórie riskujeme iba opakovanie rovnakých chýb. Nehovoriac o tom, že samotný patent je iba časť procesu smerujúceho k náročnej výrobe vakcín.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

Na úspech slovenských hokejistov. Nič a nikto nedokáže tak zomknúť Slovákov, vzbudiť národné povedomie a upozorniť na malú krajinu v srdci Európy, ako úspechy našich športovcov. Iste, mnohí stále nezabudli na medailové roky a veľké úspechy, ale realita je taká, že momentálne musíme tvrdo pracovať, aby sa také obdobie vrátilo.

Teraz sme sa však opäť dokázali priblížiť k užšej svetovej špičke, a to s mladým družstvom, ktoré ukázalo srdce, perspektívu a nádej, že náš hokej po viacerých nevydarených šampionátoch môže ísť dopredu. Ale teraz už držme palce našim sokolom na futbalovom Eure.


Peter Pollák (OĽaNO)

Podporujete dočasné pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu?

V čase, keď vlastníci patentu na vakcíny proti covidu-19 nedokážu produkovať dostatok vakcín na to, aby sa zachránili ľudské životy v každom kúte sveta, je žiaduce, aby sme konali. Vakcína sa musí dostať aj do najchudobnejších krajín. Ak to nie sú schopní realizovať vlastníci patentu, som za dočasné pozastavenie patentu na vakcíny proti covidu, a to za podmienok, že tieto vakcíny budú dodávané prioritne do najchudobnejších krajín.

Na akú tému alebo udalosť, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, by ste chceli upriamiť pozornosť?

1. Ako podpredsedu delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy EÚ s Ruskom ma vôbec neteší posledný vývoj situácie spojený s výbuchom vo Vrběticiach v Českej republike, ako aj spôsob, akým sa Ruská federácia vyrovnáva s jednotlivcami, opozičnými politikmi či kritikmi Kremľa, ktorí vyjadrujú nesúhlasné názory s Putinovou vládou.

Rusko tvrdí, že EÚ je rusofóbna a nemá reálny záujem o zlepšenie vzťahov. Obávam sa, že k zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom a EÚ nedôjde, kým sa situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv, ale aj zasahovania ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ nezlepší.

S určitosťou viem, že vyhrocovanie vzájomných vzťahov nikomu nepomôže, Rusko bolo, je a s veľkou pravdepodobnosťou bude strategickým partnerom nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. Preto je jedinou cestou naďalej sa snažiť o vzájomný dialóg a rešpekt.

2. Po viac ako ročnom obmedzení voľného pohybu osôb v Únii je covid pas efektívnym riešením mať kontrolu nad šírením covidu-19 a umožniť ľuďom cestovať. Bezplatné osvedčenie bude k dispozícii v papierovej, ako aj digitálnej forme, bude obsahovať informácie, či dotyčná osoba bola zaočkovaná, či prekonala ochorenie alebo má negatívny test na prítomnosť koronavírusu. Jednotný digitálny pas bude možné overiť v celej Európskej únii.


Tento projekt je financovaný Európskou úniou.
Tento článok reprezentuje výlučne názory autorov.
Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Anketa s europoslancami

Európska únia

Slovensko, Svet

Teraz najčítanejšie