Denník N

One time demisia, next time späťvzatie

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Po marcových majstrovstvách Slovenska v rýchlosti a hromadnosti podávania demisií začíname byť po výkone ministra Mičovského svedkami solídneho ústavného eldoráda.

Autor je poradca ministersky spravodlivosti pre ústavné právo
a bývalý poradca Ústavného súdu

Fascinuje, že ešte vždy sa dá preraziť dno svojvôle pri dodržiavaní ústavných požiadaviek na výkon verejnej moci.

Pozdravujeme týmto súdnu radu a gratulujeme k minulotýždňovému štvrtkovému výkonu, za ktorý by sa onehdy nehanbila ani súdna rada pod vedením slabikujúcej osoby, ktorá o sebe hovorí v tretej osobe jednotného čísla (k neústavnému rozhodnutiu o nepripustení opätovnej účasti v predchádzajúcich voľbách neúspešných kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu v novej voľbe niekedy nabudúce).

V pondelok sme však boli svedkami ešte jedného pozoruhodného javu obohacujúceho tuzemskú prax nakladania s mandátom verejného funkcionára. Minister Mičovský sa totiž rozhodol stiahnuť svoju demisiu doručenú prezidentke.

Not great, not terrible, pomyslí si nejeden. Avšak po marcových majstrovstvách Slovenska v rýchlosti a hromadnosti podávania demisií začíname byť po výkone ministra Mičovského svedkami solídneho ústavného eldoráda.

Hľa, ústava!

Niekoľko nudných citácií zo základného zákona na lepšiu orientáciu:

  • prezident vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu (čl. 102, ods. 1, písm. g);
  • na návrh predsedu vlády prezident vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev (čl. 111 ústavy);
  • člen vlády môže podať demisiu prezidentovi (čl. 116, ods. 2 ústavy);
  • ak prijme prezident demisiu alebo ak odvolá člena vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal (čl. 116, ods. 7 ústavy)

„Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“

Ústava nestanovuje prezidentovi lehotu, v ktorej musí odvolať člena vlády, ktorý podal demisiu.

Prezident musí konať tak, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov, a preto platí ústavná tradícia, že rozhodnúť o odvolaní člena vlády by mal bezodkladne, rádovo v niekoľkých dňoch, zväčša sa tak deje do týždňa.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ján Mičovský

Komentáre

Teraz najčítanejšie