Denník N

Tento rok prepadne viac ako 10-tisíc detí, odhadujú odborníci. Kritizujú ministerstvo školstva, že to neobmedzilo (anketa)

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Pokiaľ budú prepadávať celé triedy či ročníky, bude sa treba pozrieť na motiváciu školy. Tou vôbec nemusí byť dobro detí, ale napríklad finančný balík prideľovaný na žiaka, hovorí v ankete hlavná školská inšpektorka.

[Len pre predplatiteľov: tento víkend máte poštovné na naše knihy zadarmo.]

Každý rok na Slovensku prepadne približne 10-tisíc detí. Vlani pre pandémiu a obmedzeniam ministerstva prepadlo „len“ 3-tisíc žiakov.

Odborníci teraz bijú na poplach. Tento rok môže prepadnúť oveľa viac než 10-tisíc detí. Ministerstvo školstva už opakovanie ročníka neobmedzilo takmer vôbec. Odborníci v ankete zhodne tvrdia, že opakovanie ročníka je pre deti jedno z najhorších riešení. Centrum vzdelávacích analýz spustilo petíciu za to, aby ministerstvo školstva prepadávanie obmedzilo.

Minister školstva Branislav Gröhling v ankete, naopak, tvrdí, že prepadávanie nie je trest, ale nástroj, ako deťom pomôcť doplniť vedomosti.

Odborníkov sme sa opýtali:

  • Po minulé roky s výnimkou toho posledného prepadávalo približne 10-tisíc detí ročne. Očakávate podobné počty aj tento rok?
  • Mala by sa tento rok obmedziť možnosť, aby deti opakovali ročník? Ak áno, tak ako?

Branislav Gröhling

minister školstva (SaS)

Školy učili prezenčne, využívali aj online vzdelávanie, komunikáciu cez telefón či pracovné listy alebo výučbu v skupinách 5 + 1. Ale stále mali časť žiakov, ktorá sa do výučby nezapájala vôbec. Tu treba vyzdvihnúť veľkú snahu škôl zapojiť do výučby čo najviac žiakov rôznymi spôsobmi a posunúť ich vpred.

Na ministerstve sme preto pripravili aj kompenzačné opatrenia ako projekt doučovania Spolu múdrejší a Letné školy. Avšak na základe podnetov od riaditeľov vieme, že časť žiakov si neosvojila základné vedomosti. V niektorých prípadoch aj samotní rodičia požadovali opakovanie ročníka.

Učitelia poukazujú na to, že žiaci, ktorí sa v značnej miere nezúčastňovali žiadnej formy vzdelávania (prezenčnej, online, cez pracovné listy či v skupinách 5 + 1), nemajú upevnené základné vedomosti, zručnosti či učebné návyky. Zo skúseností učiteľov a riaditeľov aj z minulého roka vieme, že ak si žiak neosvojil kľúčové zručnosti a vedomosti daného ročníka, znamenalo by to neúspech a výrazné zaostávanie za rovesníkmi v ďalších ročníkoch.

Po konzultáciách s riaditeľmi, školami a pedagogicko-psychologickými poradňami sme preto vydali Usmernenie k hodnoteniu žiakov, ktoré rieši aj otázky opakovania ročníka. Nehľadíme na známky či testy, ale na dieťa, jeho vedomosti a schopnosti ako základ pre jeho napredovanie. Opakovanie ročníka nie je trest

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Branislav Gröhling

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie