Denník N

Svoje nedostatky maskujú lepšie než chlapci. Autizmus sa u dievčat rozoznáva ťažšie

Ilustračné foto - JumpStory
Ilustračné foto – JumpStory

Chlapci dostávajú diagnózu až štyrikrát častejšie než dievčatá. Vysvetlenie rozdielov vo výskyte autizmu medzi pohlaviami by mohla poskytnúť teória hypermužského mozgu.

Tridsiatnička Ľuba spomína, že sa už v detstve odlišovala svojím správaním od väčšiny detí. Žila tak trochu vo svojom svete, čo však neprekážalo jej ani okoliu. Až s príchodom puberty si začala uvedomovať, že nie je ako ostatní. „Nerozumela som, ako moji rovesníci premýšľajú, ako fungujú, ako si tvoria vzťahy. Bolo to ako kultúrna priepasť. Mala som pocit, že nerozumiem ich slovám,“ spomína na obdobie puberty.

V 90. rokoch, keď Ľuba dospievala, sa o autizme hovorilo väčšinou len v spojení s mentálnym postihnutím. Keďže ho nemala, okolie jej netypické sociálne správanie pripisovalo introvertnej či úzkostnej povahe. O odlišnom fungovaní svojho mozgu sa dozvedela až počas vysokej školy, keď jej diagnostikovali Aspergerov syndróm.

Diagnostický a štatistický manuál používaný v USA od roku 2013 označuje Aspergerov syndróm spolu s ďalšími diagnózami súhrnným pojmom Poruchy autistického spektra (PAS). Predpokladá sa, že v najbližších rokoch začne toto spoločné pomenovanie používať aj Medzinárodná klasifikácia chorôb používaná aj na Slovensku.

U ľudí s Aspergerovým syndrómom sa autistické črty prejavujú miernejšie, čo môže prispieť k nerozpoznaniu alebo neskorému odhaleniu diagnózy. Vo väčšine prípadov sú priemerne až vysoko inteligentní. V porovnaní s inými jedincami s poruchou autistického spektra majú aj lepšie verbálne schopnosti.

Rozdiely vo výskyte medzi pohlaviami sú skreslené

Chlapci dostávajú diagnózu autizmu štyrikrát častejšie než dievčatá. Pri niektorých skupinách je rozdiel ešte väčší. „U ľudí s nadpriemerným intelektom hovoríme o pomere desať diagnostikovaných chlapcov na jedno dievča,“ hovorí lekárka Daniela Ostatníková, ktorá je zakladateľkou a vedúcou Akademického centra výskumu autizmu.

Aj niektoré prejavy porúch autistického spektra sú u dievčat iné než u chlapcov. Až v posledných rokoch začali odborníci v súvislosti s autizmom upriamovať viac pozornosti smerom k ženskej populácii. V minulosti sa totiž predpokladalo, že symptómy sú rovnaké u oboch pohlaví. Viaceré dievčatá tak skončili s inou diagnózou, napríklad

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Cesta k zdraviu

Duševné zdravie

Životy žien

Veda, Zdravie

Teraz najčítanejšie