Denník N

Grafy a mapy o stave očkovania na Slovensku

Aktualizované priebežne.

Graf vyššie ukazuje mieru zaočkovanosti v celej, dospelej a detskej populácii podľa rôznych stupňov zaočkovanosti. Svetločervená farba ukazuje, aké percento ľudí má zatiaľ len prvú dávku vakcíny. To zároveň približne ukazuje, aká bude miera plnej zaočkovanosti približne o mesiac – taký je približný časový odstup medzi prvou a druhou dávkou. Tmavočervená farba ukazuje plnú zaočkovanosť, teda zaočkovanosť oboma dávkami vakcíny, respektíve prvou dávkou jednodávkovej vakcíny. Modrá farba ukazuje mieru zaočkovanosti treťou dávkou.

Kartogram nižšie zobrazuje mieru zaočkovanosti jednotlivých okresov. V kartograme si nad legendou môžete prepínať zobrazenie plnej zaočkovanosti a zaočkovanosti prvou a treťou dávkou. Primárne je zobrazená plná zaočkovanosť. Taktiež platí, že zaočkovanosť prvou dávkou ukazuje približnú budúcu plnú zaočkovanosť.

Ďalší kartogram zase zobrazuje mieru zaočkovanosti v okresoch vo vekovej kategórii 50 a viac rokov, čo je kľúčovým parametrom v covid automate. V kartograme je možné prepínať si medzi mierou zaočkovanosti, ktorú počíta Denník N a tou, ktorú počíta Inštitút zdravotných analýz (IZA). Výsledky sú mierne odlišné, no pre covid automat je rozhodujúci výpočet IZA.

Ďalší graf ukazuje mieru zaočkovanosti jednotlivých vekových skupín podľa stupňa zaočkovanosti. Svetločervená farba ukazuje, aké percento ľudí v danej vekovej skupine má zatiaľ len prvú dávku vakcíny. Tmavočervená farba ukazuje plnú zaočkovanosť v danej vekovej skupine, teda zaočkovanosť oboma dávkami vakcíny, respektíve prvou dávkou jednodávkovej vakcíny. Modrá farba ukazuje mieru zaočkovanosti treťou dávkou.

Na mape nižšie je zobrazená miera zaočkovanosti európskych krajín. V kartograme si môžete aj prepínať medzi plnou zaočkovanosťou a zaočkovanosťou aspoň jednou dávkou.

Mapa zaočkovanosti Európy môže byť nápomocná napríklad pri rozhodovaní o dovolenkovej destinácii. V mape je ku každému štátu údaj o tom, či je v danej krajine miera zaočkovanosti nižšia alebo vyššia než slovenská miera zaočkovanosti.

Keďže údaje o miere zaočkovanosti jednotlivých štátov pochádzajú z rôznych zdrojov, môžu sa v nich nachádzať drobné nezrovnalosti v porovnaní s inými zdrojmi, prípadne môžu byť údaje niekoľko dní staré.

Mapu si môžete priblížiť podržaním klávesu ctrl a zatočením kolieska myši, respektíve dvomi prstami na mobilných zariadeniach. V mape môžete štáty aj textovo vyhľadávať.

Grafy nižšie ukazujú, koľko vakcín bolo na Slovensku podaných v jednotlivých dňoch a kalendárnych týždňoch. Svetločervenou farbou sú prvé dávky, tmavočervenou druhé dávky a modrou tretie dávky. Kvôli prehľadnosti si v grafoch môžete konkrétnu dávku odobrať, a to odkliknutím v legende.

Dáta za posledný kalendárny týždeň v grafe môžu byť neúplné, pretože môže ísť o aktuálne prebiehajúci týždeň, prípadne predchádzajúci týždeň, do ktorého ešte postupne nabiehajú údaje.

Grafy ukazujú, či záujem o očkovanie klesá alebo rastie. Koľko vakcín bolo v danom týždni podaných však môže byť ovplyvnené aj očkovacou kapacitou a dostupnosťou vakcín.

Posledný graf ukazuje chronologický vývoj miery zaočkovanosti na Slovensku. Napovie, či sa tempo očkovania zrýchľuje alebo spomaľuje.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Očkovanie proti koronavírusu

Slovensko, Svet

Teraz najčítanejšie