Denník N

Posledná Tisova ulica je vo Varíne. Dokedy, to nik nevie, hľadajú šiestich statočných

Vitajte vo Varíne. Foto N - Daniel Vražda
Vitajte vo Varíne. Foto N – Daniel Vražda

Do Varína, kde žije približne 3500 ľudí, nás priviedol jediný alebo posledný existujúci názov ulice na Slovensku – Ulica Dr. Jozefa Tisu. Čo na to hovoria Varínčania? S viacerými sme sa o tom rozprávali.

Starší muž konštatuje, že je mu v podstate jedno, ako sa volá ulica, kde býva. Nevie, prečo ani kto prišiel s návrhom premenovať Pfliegelovu ulicu na Tisovu, prosto vie, že sa to stalo. Ani štyrom mladším ženám okolo neho Tisova ulica neprekáža.

Budú s tým len vybavovačky

„Mne je jedno, kto bol Tiso. Vraj vyviezol Židov, ale ja neviem, ako to bolo, nie som historik. Pamätám si, ako sa doma rozprávalo, že Tiso posielal do vojny len mladých a otcov nechával doma. Viete, rodina,“ povedal muž.

Ak niečo tejto skupine obyvateľov naozaj prekáža, tak je to ďalšia zmena názvu. Muž z Tisovej rozpráva, že ešte aj v súčasnosti mu občas prídu zásielky označené starou Pfliegelovou ulicou. „Viete si predstaviť to množstvo papierovačiek, keď zmenia názov z Tisovej na Kamence? Občiansky, úrady, to bude chaos,“ vysvetľovali pred domom na Tisovej.

Pokračujeme ďalej. Dvom mladým mužom je úplne jedno, či je u nich Tisova ulica, lebo ani nevedia, o kom sa rozprávame, ani na Tisovej nebývajú. No je tu aj mladá mamička, ktorá hovorí o celoslovenskej hanbe a je za to, aby názov ulice z Varína zmizol čo najskôr.

Mužovi v centre obce je to vlastne jedno. Rozpráva, aká bola doba, keď v 90. rokoch po vzniku Slovenska ulica dostala názov Tisova a úprimne je mu ľúto tých, ktorí si budú musieť meniť doklady. Tento veľmi praktický či administratívny pohľad na vec sa zopakoval pri debate s Varínčanmi ešte niekoľkokrát.

Hneď po páde komunizmu v 90. rokoch sa vyrojili uctievači Jozefa Tisa. Foto – Andrej Bán

Po vyše hodine, priamo v centre Varína, neďaleko pamätníka „na večnú pamiatku“ šiestim padlým počas Slovenského národného povstania, vrátane kpt. Ladislava Pfliegela, ktorý prišiel o ulicu na úkor toho, proti komu Povstanie vypuklo, začínate rozumieť miestnej realite. A tušíte, že aby sa niečo zmenilo, pravdepodobne musí zasiahnuť štát.

Pre mnohých Varínčanov sú problémom “papierovačky”, nie Tiso. Je im jedno alebo nevedia, že tento prezident vyznamenával na námestí v Banskej Bystrici nemeckých vojakov, ktorí potlačili povstanie. To isté povstanie, v ktorom padli šiesti Varínčania a miestni im na pamiatku kladú pri výročiach k pomníku kvety. Pre nich je Tiso len akademická otázka pre historikov, nie principiálny problém. „Tiso je navyše mŕtvy, tak čo,“ ako to povedal jeden z Varínčanov.

Žijú vo Varíne ľudáci alebo fašisti? Možno aj, ako všade, ale nestretol som ich. Vo Varíne sa neodohráva súboj princípov a ideológií, a to ani na obecnom úrade. Vo Varíne zatiaľ víťazí jednoduchý pragmatizmus „papierovačiek“, nad zložitosťou pravdy a morálky.

Ak sa vám nepáči, odsťahujte sa!

Lenka Ticháková býva na Tisovej ulici, zapísanú ju má aj v občianskom preukaze a mnohokrát sa jej stalo, že pri diktovaní adresy sa lekárka alebo policajti čudovali, že takáto ulica vôbec existuje. V takýchto chvíľach sa cíti nepríjemne.

Je pevne presvedčená o tom, že Tiso si žiadnu ulicu nezaslúži. Pred piatimi rokmi sa pýtala niekoľkých susedov, aký majú názor na pomenovanie ich ulice. Jediný problém videli v tom, že by pre zmenu názvu museli meniť doklady.

Potom sa stala miestnou poslankyňou a vlani v januári uplynulého roku začala oslovovať ľudí, či by nešli do petície za zmenu názvu ulice, no prišla korona. A tak požiadala o odborné stanoviská z Ústavu pamäti národa a Historického ústavu SAV.

Varín
Na Ulici Dr. Jozefa Tisu vo Varíne v júni 2021. Foto N – Daniel Vražda

„Nechápala som, koľkí ľudia majú problém s tým, že sa tomu vôbec venujem. Dozvedela som sa napríklad, že ak sa mi nepáči, môžem sa presťahovať. Jeden pán sa ma opýtal, či som Židovka, keď sa téme Tisovej ulice venujem. Bola som šokovaná. Čakám, kedy sa mi na plote objaví židovská hviezda,“ popisuje kontakty.

O zmene áno, o zmene nie

O zmene názvu Tisovej ulice sa vo Varíne hovorí už dlho a je to komplikované. Keď už sa vedenie obce rozhodlo rokovať s poslancami na konci júna, bod zmena názvu Tisovej ulice na Kamence sa podľa Tichákovej v pozvánke v piatok neobjavil, v sobotu pribudol a v tento pondelok tam už znovu nebol.

Poslankyňa Ticháková bola napriek tomu rozhodnutá, že vo štvrtok 24. júna zmenu názvu Tisovej ulice na zastupiteľstve otvorí. Už niekoľko dní pred rokovaním však tušila, že zastupiteľstvo zrušia pre nedostatok poslancov. Tak sa aj stalo.

Prednosta Obecného úradu Patrik Miho vedel, že zastupiteľstvo sa neuskutoční už vtedy, keď sa ponáhľal pripraviť kinosálu kultúrneho strediska na rokovanie poslancov. Na rozpálenom chodníku prehodil, že šiesti z jedenástich sa ospravedlnili, takže tak rýchlo ako sa zastupiteľstvo začne, tak rýchlo sa aj skončí. Napriek tomu usilovne rozkladal stoličky v primeraných rozostupoch. O niekoľko minút ukončil rokovanie a desať-pätnásť ľudí sa v tichosti rozišlo.

Miho sa vyhol ešte pred rokovaním e-mailovej odpovedi na otázku, prečo na jednej z pozvánok na zastupiteľstvo bolo premenovanie ulice jedným z bodov programu, a potom z rokovania vypadol. Zreprodukoval len znenie zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa návrh programu zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím a skonštatoval, že takto zverejnená pozvánka neobsahovala bod premenovanie ulice.

Varín
Zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom sa malo rokovať aj o zmene názvu ulice, sa nekonalo, prišlo málo poslancov. Foto N -Daniel Vražda

Neskôr, už v takmer prázdnej sále kultúrneho strediska vo Varíne (kapacita 120 ľudí) pred rokovaním zastupiteľstva hovoril, že pozvánka, na ktorej bol bod o zmene názvu Tisovej ulice, vznikla v procese prípravy, ale nakoniec zmena z programu vypadla.

Dôvodom boli podľa Miha opatrenia RÚVZ, ktoré neumožňovali dostať do sály toľko ľudí, koľko by vedenie obce chcelo, a tak „neuralgický“ bod o zmene názvu ulice presunuli na samostatné rokovanie. Kedy bude, nik nevie, pretože o výnimke musia rozhodnúť regionálni zdravotníci.

„Bod programu Premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisu na ulicu Kamence plánujeme prerokovať na samostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, lebo ide o zásadnú otázku, ktorá dlhodobo polarizuje občanov obce. Dôvodom je tiež avizovaný záujem obyvateľov nielen tejto ulice zúčastniť sa na rokovaní obecného zastupiteľstva. Keďže sa premenovanie ulice dotýka predovšetkým obyvateľov s trvalým pobytom na tejto ulici, budú na toto zastupiteľstvo pozvaní písomne, s dostatočným časovým predstihom,“ hovorí prednosta.

Pozvánka na zastupiteľstvo.

Ticháková považuje epidemiologickú situáciu len za zámienku, pretože téma je nepríjemná a nechcú ju otvárať.

Názor vedenia obce, či by mali ulicu premenovať alebo nie, sme sa od prednostu nedozvedeli. Pokúšali sme sa hovoriť o téme aj so starostom Michalom Cvachom (nezávislý), ale nepodarilo sa nám skontaktovať, pretože je na dovolenke.

Počas vojny bolo na Slovensku ulíc a námestí Jozefa Tisa mnoho, ale Varínčania sa rozhodli, že svoju ulicu nazvú po človekovi, ktorého štát bojoval po boku Hitlerových fašistov a nechal zmiznúť zo Slovenska desaťtisíce vlastných občanov, v novembri roku 1993, desať mesiacov po vzniku Slovenskej republiky.

Pred vojnou žilo vo Varíne 25 židovských rodín, po vojne sa domov nevrátil nikto. V kronike obce je zaznamenané, že občania Varína žili spokojne a navzájom si pomáhali. Ticháková vníma terajší názov ulice, na ktorej býva, ako neúctu voči ľuďom, ktorí prišli o život počas vojnového obdobia, keď Jozef Tiso zastával vysoké štátne funkcie.

„Naopak, bol podporovateľom zákonov, ktoré občanov zbavovali základných ľudských práv a posielali ich do koncentračných táborov na istú smrť,“ dodala.

Varín
Miestna poslankyňa Lenka Ticháková je presvedčená o tom, že Tiso si ulicu v ich obci nezaslúži. Foto N – Daniel Vražda

Väčšina z takmer 58-tisíc slovenských Židov odtransportovaných v prvej vlne deportácií zahynula v tzv. táboroch smrti.

„Som veriaca a snažím sa na osobu Jozefa Tisa pozerať objektívne. Po preštudovaní mnohých materiálov o období prvého Slovenského štátu a jeho predstaviteľoch som mala jasný názor na osobu Jozefa Tisa, ale chcela som poznať odborné stanoviská štátnych inštitúcií, ktoré na základe faktov zhodnotia jeho osobu. Po preštudovaní odborných stanovísk môžem konštatovať len jedno – Jozef Tiso si nezaslúži žiadnu ulicu,“ hovorí Ticháková.

Tiso vo Varíne nebol

Rozhodnutie Varínčanov z roku 1993 je málo pochopiteľné z niekoľkých dôvodov. Prezident Tiso nemal nikdy žiadnu väzbu na Varín, ani ho nikdy nenavštívil. O žiadnej spojitosti nevie ani prednosta Patrik Miho. Naopak, vo varínskej kronike nájdete o roku 1944 zmienky o nesúhlase a odpore miestnych s nočnými odsunmi Židov do koncentračných táborov.

Prečo sa rozhodli Varínčania premenovať Ulicu kapitána Pfliegela na Tisovu? Ladislav Pfliegel, hrdina SNP, zahynul v povstaní ako veliteľ lietadla druhej paradesantnej brigády a vo Varíne strávil mladosť.

V obecnej žiadosti o odsúhlasenie zmeny názvu ulíc vtedajší starosta obce Ivan Androvič uviedol tento dôvod: „Občania bývajúci na doterajšej Ulici kpt. Pfliegla, návrh na premenovanie ulice na Dr. Tisu požadujú z dôvodu, že si vážia osobnosť Dr. Tisu ako prvého prezidenta Slovenského štátu a tiež ako kňaza“.

Súčasná poslankyňa Ticháková sa nad zdôvodnením len pousmiala. Tvrdí, že obyvatelia z tejto ulice skôr riešili to, že názov Ulice kpt. Pfliegela sa ťažko vyslovuje a aj píše. Okrem toho, podľa našich informácií bolo za premenovanie ulice, kde žije približne 110 dospelých ľudí, na Tisovu 17 a dvaja boli proti. Niektorým to bolo jedno. Medzi tými, ktorí podporili zmenu názvu, bola napríklad takmer tretina z jednej rodiny, ale aj dvaja z rodiny poslankyne Tichákovej. Jeden už nežije a druhý zmenil názor.

Pamätník hrdinom, ktorí padli v SNP. Foto N – Daniel Vražda

„Občanov žijúcich na Tisovej ulici by som rozdelila do troch skupín – niektorým to prekáža a podporujú ma, niektorým to neprekáža a niektorým je to jedno. Keď som niektorým ukázala odborné stanoviská Slovenskej akadémie vied a Ústavu pamäti národa, skonštatovali, že keby mali tieto informácie v roku 1993, nikdy by nesúhlasili s názvom ulice pomenovanej po Tisovi. Na spomínanej ulici bývajú aj rodiny, ktoré si odmietli preštudovať stanoviská a sú dokonca hrdí na Jozefa Tisa,“ rekapituluje poslankyňa.

Ďalšiu odpoveď na otázku „prečo Tisova ulica?“ naznačujú aj zápisy vo varínskej kronike z roku 1993. V prvých mesiacoch toho roku sa vo Varíne nedeje nič výnimočné. Kronikár(ka) píše, že väčšina Varínčanov prijala vznik Slovenskej republiky po rozdelení Československa s „radosťou a nadšením“ – až na niekoľko čechoslovakistov, ktorí údajne zastrašovali „uvedomelých občanov“.

Citujme ďalej z kroniky:

„Keď sa hovorilo o rehabilitácii prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu, občania aj z Varína chodievali po otvorení hraníc na národnú púť do Altöttingu v Rakúsku (kláštor, kde sa Tiso schovával na sklonku II. svetovej vojny). Bolo však zaujímavé, že medzi pútnikmi boli občania z Varína/nechcem ich menovať/, ktorí boli proti vytvoreniu mladej Slovenskej republiky, ale miesta v Rakúsku pravidelne navštevovali, zúčastňovali sa bohoslužieb a pri návrate domov horlivo Dr. Jozefa Tisu zastávali a na znak prejavu ich náklonnosti ku jeho osobe rozdávali publikačné materiály donesené z pútnického miesta v Rakúsku,“ opisuje situáciu po vzniku republiky vo Varíne kronika.

Vznik Slovenskej republiky a rok 1993

Obecné zastupiteľstvo v roku 1993 postupne schvaľuje rozpočet, výstavbu rodinných domov, odchytáva túlavých psov, tak ako v iných obciach Slovenska.

V novembri prichádza návrh na premenovanie Pfliegelovej ulice na Tisovu a Nábrežia osloboditeľov na Pfliegelovo. Kronika píše, že prevažná časť obyvateľov chcela bývať na Tisovej ulici. O tri dni neskôr už mali vo Varíne novú Tisovu ulicu a dychovú hudbu Varínčanka, ktorá absolvovala svoje prvé vystúpenie.

Poslanci sa v decembri znovu zaoberali Tisovou ulicou na základe protestu SDĽ a protifašistických bojovníkov, ale pôvodné rozhodnutie len potvrdili.

O osem rokov sa na premenovanie pozrela ex offo Okresná prokuratúra v Žiline a skonštatovala, že prijatím uznesenia došlo k porušeniu zákona. Obec oslovila odbornú názvoslovnú komisiu až po schválení premenovania ulice a malo to byť naopak. Okrem toho, že odborná názvoslovná komisia neodporučila premenovanie ulice na Tisovu, uznesenie kolidovalo aj so zákonmi o obecnom zriadení a protifašistickom odboji, ktoré zakazujú umiestňovať texty a symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim Tisovej Slovenskej republiky.

Varín
Varín. Foto N – Daniel Vražda

Občianske združenie B´nai B´rith Tolerancia sa pred takmer dvoma mesiacmi pýtalo generálnej prokuratúry, či v súvislosti s názvom Tisovej ulice nedochádza k porušeniu zákona. Peter Werner, prezident združenia, hovorí, že záležitosť vyšetruje NAKA. Vypovedala už jedna z členiek združenia, poslankyňa Ticháková, aj starosta Varína Michal Cvacho.

Lenka Ticháková hovorí, že vyšetrovateľ ju už pri výpovedi upozornil na to, že súčasný stav vo Varíne je v rozpore so zákonmi, minimálne s novelizovaným zákonom o protifašistickom odboji. Od NAKA sa tiež dozvedela, že starosta Cvacho plánoval zvolať k tomuto bodu zastupiteľstvo na začiatku júna tohto roku. Ako to dopadlo, už vieme – neuskutočnilo sa.

„Je to katastrofa a urážka židovskej komunity,“ hovorí prezident Werner a dodáva, že záleží na polícii, ako rýchlo tento prípad vyšetrí, pretože to môže byť precedens aj pre iné podobné „relikvie“ na Slovensku.

Po Szálasim by ulicu nepomenovali

Slovenskí historici Ivan Kamenec a Michal Schwarc vypracovali k téme Varín a pomenovaniu ulice po Jozefovi Tisovi štvorstranové stanovisko, na záver ktorého konštatujú, že rozhodnutie nemá len úzky regionálny charakter. Je nielen protizákonné, ale aj neobhájiteľné z aspektu demokratického charakteru súčasnej Slovenskej republiky a jej zahraničnopolitickej orientácie.

Jozef Tiso u ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera 13. marca 1939. Foto – archív TASR

„Ťažko si predstaviť, že by po vojne stavali pomníky alebo pomenúvali ulice po kolaborantoch ako bol Quisling v Nórsku, Pétain či Laval vo Francúzsku, Antonescu v Rumunsku, Szálasi v Maďarsku atď.“ konštatovali historici.

Pavol Makyna z Ústavu pamäti národa v závere stanoviska konštatuje, že Tiso nesie politickú zodpovednosť „za všetky perzekúcie a zásahy proti demokratickým princípom na Slovensku, či už voči židovskej menšine alebo politickým odporcom“.

Neuspel ani v Štrasburgu

Poslankyňa Ticháková nie je jediná, ktorá sa snažila o zrušenie názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne. Slovák, o ktorom je z verejne dostupných zdrojov známe, že žije v Prahe od roku 1983, podal v tejto súvislosti trestné oznámenie (1995). So žiadosťou o zrušenie varínskeho uznesenia neuspel na Ústavnom súde ani na medzinárodnom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Medzinárodný súd však nekonštatoval, že názov Tisovej ulice vo Varíne je v poriadku. V neprospech sťažovateľa rozhodol preto, lebo sa dožadoval ochrany práv podľa článku 8 Dohovoru, a tým je právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.

Slovák dlhodobo žijúci v Prahe tvrdil, že vzdanie pocty Tisovi poškodilo reputáciu Slovenska, a teda zasiahlo do súkromného života všetkých jeho občanov. Medzinárodný súd si však nemyslí, že aj do života sťažovateľa, ktorý nežije na Slovensku a s Varínom nemá žiadny kontakt ani väzby.

[Ako je možné, že sa Hitler dostal k moci? Prečítajte si knihu od Denníka N Ako umiera demokracia. ]

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovenský štát

Slovensko

Teraz najčítanejšie