Denník N

Referendum o predčasných voľbách odporuje princípu zastupiteľskej demokracie

Petičné hárky s referendom za predčasné voľby, ktoré v roku 2021 podpísali státisíce ľudí. Foto N - Vladimír Šimíček
Petičné hárky s referendom za predčasné voľby, ktoré v roku 2021 podpísali státisíce ľudí. Foto N – Vladimír Šimíček

Neprípustným spôsobom zasahuje do podstaty a zmyslu princípu zastupiteľskej demokracie, ktorý je súčasťou nedotknuteľného materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky.

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo

Ústavný súd bude v najbližších dňoch rozhodovať o návrhu prezidentky republiky a posúdi súlad predmetu referenda o predčasných voľbách s Ústavou Slovenskej republiky.

Z ústavného aj politického hľadiska pôjde o mimoriadne dôležité rozhodnutie. Odborná i laická verejnosť preto upriamuje svoju pozornosť do Košíc a s napätím očakáva, k akému záveru dospeje najvyšší orgán ochrany ústavnosti našej krajiny.

Ústavný súd bude musieť pri rozhodovaní dôkladne zvažovať rozsiahlu argumentáciu obsiahnutú v návrhu prezidentky, ale takisto odbornú polemiku, ktorá k tejto téme prebieha už pomerne dlhý čas.

Absolútne kľúčovým argumentom proti referendu, ktorým sa má ad hoc skrátiť volebné obdobie parlamentu, sa javí byť jeho očividný rozpor s ústavným princípom zastupiteľskej demokracie.

Ako sa uvádza aj v návrhu prezidentky, „ústava predpokladá, že k otázke ustanovovania volených zástupcov na vopred určené časové obdobie sa v zastupiteľskej demokracii ľud vyjadruje výlučne vo voľbách, pričom spôsoby a dôvody predčasného ukončenia tohto obdobia ústava upravuje objektívne a taxatívne práve preto, aby nemohlo dôjsť k nepredvídateľným a neústavným zásahom do fungovania zastupiteľskej demokracie a riadneho chodu jej ústavných orgánov“.

Uvedený názor je podporený aj stanoviskom

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie