Denník N

Finančná olympiáda aj tento rok preskúšala stredoškolákov v otázkach peňazí

Slovenskí stredoškoláci majú za sebou finálové kolo 9. ročníka vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorú každoročne organizuje Nadácia PARTNERS. V poslednom ročníku súťaže si svoje finančné vedomosti overilo rekordných 6 100 zapojených žiakov z celkového počtu 389 škôl. Najlepšie výsledky v polročnom testovaní dosiahla Júlia Tyukosová z Gymnázia M. R. Štefánika v Nových Zámkoch, ktorú okrem prvenstva poteší aj hlavná cena Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu.

„Vôbec som nečakala, že by som sa mohla umiestniť medzi prvými, ale veľmi sa z toho teším,“ hovorí Júlia Tyukosová, víťazka 9. ročníka Finančnej olympiády. Podľa vlastných slov sa pripravovala priebežne, počas celého školského roka i vo voľnom čase. „V budúcnosti by som sa rada venovala štúdiu ekonómie alebo finančníctva, takže mi to určite prospelo a získala som nové vedomosti aj počas prípravy,  aj počas samotného testovania,“ dodáva. Na Finančnej olympiáde sa zúčastnila pod vedením učiteľky Miriam Krásnej, ktorá na Gymnáziu M. R. Štefánika v Nových Zámkoch vyučuje predmet občianska náuka:  „Máme veľkú radosť z úspechu Julky Tyukosovej a rovnako aj z dobrých výsledkov našich ďalších študentov. Spolu s Julkou, ktorá navštevuje septimu na našom osemročnom Gymnáziu, do finále postúpil aj študent prvého ročníka Peter Farkaš. No ešte väčšiu radosť a dobrý pocit mám z toho, že sa moji študenti budú vedieť orientovať vo svete financií. To je pre mňa ako učiteľa najväčšie zadosťučinenie.“

Víťazka 9. ročníka Finančnej olympiády Júlia Tyukosová, so svojou učiteľkou Miriam Krásnou.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA AKO PRAKTICKÝ DOPLNOK VÝUČBY

Podľa prieskumov majú dospelí Slováci so spravovaním osobných financií problémy. „Vnímame, že mnohým ľuďom chýbajú základné informácie a z praxe je zrejmé, že svojim peniazom nerozumejú. Preto je dôležité túto oblasť edukáciou podchytiť v čo najskoršom veku, ešte predtým, ako mladí ľudia vstúpia do dospelosti,“ tvrdí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS, ktorá finančnú vedomostnú súťaž pre stredoškolákov každoročne organizuje. Nadácia aktivitu Finančná olympiáda vyvinula ako praktický doplnok k bežnej školskej výučbe. Praktické príklady, úlohy a otázky v súťažnom teste majú mladých ľudí jednak preskúšať z ich vedomostí, pomôcť im lepšie pochopiť základnú finančnú terminológiu a ukázať im, ako ju používať v praxi a zároveň aj ako svoje financie v budúcnosti plánovať. S rovnakým cieľom nadácia priniesla na stredné školy v minulom roku pracovný list pod názvom Finančná gramotnosť – sumár teoretických a praktických informácií, ktoré pomohli žiakom pri vyučovacom procese špeciálne v časoch prísnych pandemických opatrení a online výučby.

FINANCIE V PRAXI 

V rámci posledného ročníka Finančnej olympiády zrealizovala Nadácia PARTNERS aj krátky prieskum, do ktorého zapojila všetkých 6 100 súťažiacich stredoškolákov. „Teória je jedna vec, no zaujíma nás aj to, ako mladí ľudia narábajú so svojimi peniazmi v praxi, ako vyzerá ich vreckové, či si na niečo konkrétne sporia, alebo svoje peniaze každý mesiac do eura minú,“ približuje Juraj Juras. Prieskum ukázal, že až 60 percentám opýtaných stredoškolákov vreckové nestačí a mesačne si k nemu privyrábajú pravidelnými alebo aspoň občasnými brigádami. No zaujímavým zistením v prieskume bolo aj to, že až 79 % žiakov stredných škôl disponuje vlastným bankovým účtom. „Najviac stredoškolákov (45 %) dostáva týždenné vreckové vo výške 20 až 30 eur, približne 21 % hospodári s týždennou sumou 10 až 20 eur a necelých 30 % si musí poradiť s vreckovým do 10 eur týždenne. Vreckové sa takto u takmer polovice zapojených stredoškolákov pohybuje mesačne v rozmedzí od 80 do 120 eur, čo už sú nemalé peniaze. Žiaci nemusia hradiť povinné účty, stravu, dopravu či ubytovanie. Ide teda o sumu určenú na osobnú spotrebu. Tu vidíme priestor, kde môžeme mladých ľudí edukovať a naučiť ich takéto financie rozumne plánovať,“ uvádza Juraj Juras.

VÄČŠINA STREDOŠKOLÁKOV SI SPORÍ 

Podľa prieskumu si na konkrétnu vec sporí až 86 % stredoškolákov. Peniaze si pritom najčastejšie odkladajú na voľnočasové aktivity s kamarátmi (40 %), na cestovanie (33 %), alebo na nový mobil, počítač či inú elektroniku (31 %). „Tieto čísla nás milo prekvapili. Mladí ľudia sa vďaka hospodáreniu s vlastnými peniazmi pripravujú na samostatný finančný život a sú pripravení aj na ďalší level praktickej výučby. Tým je spravovanie osobných financií a základné pravidlo IDEÁLNYCH FINANČNÝCH MIER 10 : 20 : 30 : 40,“ upozorňuje Juraj Juras. Podľa tohto pravidla optimálneho spravovania financií smeruje 10 % z mesačných príjmov do tvorby rezervy, 20 % na zabezpečenie do budúcnosti, maximálne 30 % môžu tvoriť v prípade potreby úvery – napríklad hypotéka a nie viac ako 40 % z mesačných príjmov by malo smerovať do spotreby.

REKORDNÝ 9. ROČNÍK FINANČNEJ OLYMPIÁDY  

Posledný, 9. ročník Finančnej olympiády zaznamenal rekordné čísla. Do súťaže sa prihlásilo až 6 100 stredoškolákov z celkového počtu 389 stredných škôl a osemročných gymnázií, čo je doposiaľ najviac od uvedenia súťaže. Najsilnejšie zastúpenie mali žiaci stredných odborných škôl (28 %), obchodných akadémií (27 %) a gymnázií (23 %). Výrazne pritom prevládali stredoškoláci z Košického kraja (26 %), nasledovali Prešovský, Bratislavský a Žilinský kraj s približne 13-percentným zastúpením, Trnavský kraj s 11-percentnou účasťou. Najnižšie zastúpenie mali Trenčiansky (9 %), Nitriansky (7 %) a napokon Banskobystrický kraj (6 %). Prvé kolo 9. ročníka olympiády sa začalo 2. novembra 2020 a trvalo do 2. februára 2021. Tohtoročné finále Nadácia PARTNERS organizovala vo svojich priestoroch 22. júna.

Víťazi 9. ročníka Finančnej olympiády

Víťazi 9. ročníka Finančnej olympiády:

1. miesto: Júlia Tyukosová, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky

získava Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu

2. miesto: Samuel Peter Kovár, Gymnázium J. Hollého, Trnava

získava Apple iPhone SE pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu

3. miesto: Samuel Hloušek, Gymnázium A.K., Banská Štiavnica

získava Apple Watch Series 3 pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie