Denník N

Kto je skutočným víťazom veľkej reformy slovenských nemocníc?

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Prostredníctvom optimálnej siete nemocníc sa zadefinuje nielen sieť akútnych lôžok, vytvorí sa tiež priestor pre lôžka následnej starostlivosti, ktoré odbremenia akútne nemocnice.

Autor je projektový manažér pre zdravotníctvo, sekcia plánu obnovy na Ministerstve financií SR

Na tom, že slovenské zdravotníctvo má množstvo problémov, sa určite zhodneme. Nedostatky v slovenských nemocniciach všetci evidujeme – dlho sa schovávali za politické vystupovanie, nenaplnené sľuby a „premaľované steny“.

Nie vždy sú jasné pravidlá pre poskytovanie nemocničnej starostlivosti, na akútnych lôžkach ležia pacienti, ktorí by mohli byť liečení ambulantne alebo potrebujú skôr dlhodobú starostlivosť. Nehovoriac o špecializovaných výkonoch, ktoré robí množstvo nemocníc, no čím menej často ich robia, tým je vyššia miera komplikácií a reoperácií. Ani vy by ste určite nechceli, aby vám mozog operoval špecialista, ktorý to robí párkrát ročne. Nemocnice málo spolupracujú a poskytujú lekárske výkony bez ohľadu na potrebnú úroveň skúseností.

Výdavky na zdravotníctvo na Slovensku sú oveľa nižšie než vo väčšine krajín EÚ, dosahujú 6,7 percenta HDP v porovnaní s 9,8 percenta HDP v EÚ. Približne 80 percent výdavkov na zdravotníctvo je financovaných z verejných zdrojov, čo je podobné ako priemer EÚ na úrovni 79 percent. Celkovo je systém zdravotnej starostlivosti veľmi zameraný na nemocnice, s obmedzenou úlohou primárnej zdravotnej starostlivosti. Navyše je výrazne zastaraná existujúca infraštruktúra nemocníc, v ktorej má typická všeobecná nemocnica viac ako 50 rokov, niektoré budovy sú vyše 100-ročné a neponúkajú atraktívne pracovné prostredie, ani vhodné prostredie pre pacientov vinou havarijného stavu, zastaraných procesov a nevyhovujúcich podmienok pre vedu a výskum. Ak pridáme prehlbujúci sa nedostatok všeobecných lekárov v dôsledku ich vysokého priemerného veku, vznikne nám kombinácia, ktorá môže v nasledujúcich rokoch spôsobiť neudržateľný stav slovenského zdravotníctva. Existuje však riešenie, ktoré máme na dosah.

Najväčšia reforma v zdravotníctve za 15 rokov

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Reforma nemocníc

Komentáre

Teraz najčítanejšie