Denník N

Premýšľajme o rozhodnutí Ústavného súdu

Prajem si, aby sme sa z výsledkov prieskumu Ústavného súdu poučili o demokracii a zodpovednosti.

Autorka je bývalá ombudsmanka

Všetka moc pochádza od ľudu. Ľud nevykonáva moc priamo. Vykonáva ju prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých si zvolí v priamych a tajných voľbách. Poslanci počas ústavou ustanoveného obdobia zastupujú ľud a konajú v jeho mene, sú povinní svoj mandát vykonávať v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. V mene ľudu prijímajú pravidlá, ktoré majú všeobecnú platnosť a zaväzujú každého, aj ľud. Takto vzniká štátna moc, ktorú štát vykonáva prostredníctvom svojich orgánov.

Štátna moc nie je neobmedzená. Je limitovaná. Podľa ústavy sa neriadi žiadnou ideológiou ani náboženstvom, ale prijatým právom. Možno ju vykonávať iba v rozsahu a spôsobom ustanoveným v ústave, ústavných zákonoch a zákonoch. Zároveň pri jej vykonávaní musí štát vždy dbať na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd a musí ich dodržiavanie voči každému zaručovať. To je základ, na ktorom je vybudovaný každý demokratický a právny štát. A to je aj základ našej ústavy.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Referendum o predčasných voľbách

Ústavný súd

Komentáre

Teraz najčítanejšie