Denník N

Maďar za manžela? Róm do rodiny? Sused Vietnamec? Umelkyňa sa teraz pýta v Nitre

Ilona Németh – NR Public Art
Ilona Németh – NR Public Art

Divadelná Nitra hľadá empatiu aj mimo divadelných sál. Súčasťou festivalu sú aj diela vizuálnych umelcov v uliciach mesta.

V Dunajskej Strede vydržali tri mesiace, v Nových Zámkoch týždeň, v Budapešti ich zakázali po dvadsiatich štyroch hodinách. Teraz sú žlté panely, pripomínajúce dopravné značky, v uliciach Nitry. Nie sú na nich žiadne symboly, ale otázky. Celkom konkrétne otázky.

Prijali by ste Maďara za manžela? Prijali by ste Róma za člena rodiny? Prijali by ste Vietnamca za suseda? Spolu je ich desať – ide o otázky, ktoré sú prvkami takzvanej Bogardusovej škály sociálnej vzdialenosti z roku 1926. Je to stupnica na meranie rasizmu a iných etnických predsudkov – postupuje od najbližšieho vzťahu manžela či manželky až k otázke, či by ste prijali člena nejakej etnickej skupiny ako turistu do vašej krajiny.

Umelkyňa Ilona Németh využila Bogardusovu škálu v roku 2007, keď dielo prvýkrát umiestnila do ulíc Dunajskej Stredy. Každá z otázok je na jednom paneli napísaná v štyroch jazykoch – v tých, ktoré sa v meste najviac používajú. Poradie jazykov na tabuliach sa mení – raz je prvá rómčina, inokedy maďarčina alebo vietnamčina.

V uliciach Nitry znejú rovnaké jazyky, ako zneli v Dunajskej Strede. Situácia je však značne odlišná. „Keď sme tabule inštalovali, uvedomovala som si, aká smutná aktualita sa z tohto diela stala. Pred pár rokmi to bol seizmograf, ktorý naznačoval, čo som v spoločnosti pociťovala. Dnes to už nie je žiaden náznak,“ hovorí Ilona Németh.

ilona2

Pýtať sa

Keď prvýkrát osadzovala tabule v uliciach Dunajskej Stredy, jej cieľom bolo najmä poukázať na chýbajúce vzťahy medzi jednotlivými etnickými skupinami, žijúcimi v jednom meste. „Nemusí dochádzať k otvoreným konfliktom, aby sme si uvedomili, že spolunažívanie rozličných etník u nás nikdy nebolo vyriešené. Žijú síce vedľa seba v jednom meste, ale nedochádza medzi nimi k interakcii,“ hovorí Ilona Németh.

Za dôležité pritom považuje to, že tabule sa nepýtajú iba väčšiny, či by prijala človeka z menšiny, ale aj naopak, či by, napríklad, Vietnamec bol ochotný prijať do rodiny Slováka. „V Dunajskej Strede tieto tabule nevnímali nenávistne. Keď sa niekto sťažoval, urobili sme na mestskom úrade verejnú debatu, kde sme o diele rozprávali. Problém nastal v Budapešti, kde dielo zakázali a tabule do dvadsiatich štyroch hodín odstránili. Boli toho plné noviny. Nevzali to ako upozornenie na nedoriešené problémy, ale vnímali to veľmi nenávistne a bol z toho cítiť narastajúci fanatizmus,“ hovorí Németh.

Ostrejšia situácia

Tabule boli v roku 2010 aj v Nových Zámkoch, tam ich však na nariadenie vtedajšieho primátora po týždni v tichosti odstránili. Na mestské zastupiteľstvo vraj prišli sťažnosti, nikto ich však nikdy nevidel a umelkyňa sa o odstránení tabúľ dozvedela len náhodou.

„Ak vidíte jednu tabuľu, môže to vyznieť nenávistne. Dôležité je, aby ste ich videli aspoň dve – vtedy človek dokáže odčítať presnejšie, o čo ide a ako sú otázky myslené. Ideálne by bolo, ak by sa ľuďom podarilo vidieť všetky – v Nitre je ich dosť, verím, že sa to podarí,“ hovorí Németh.

Nitra je podľa nej tiež vhodným mestom, ktoré má rovnaký typ problému ako Nové Zámky, Dunajská Streda či Budapešť. Akurát, že situácia posledných týždňov s tisíckami utečencov v Európe posúva dielo do trochu inej roviny. „To, čo sa deje, je dôsledkom toho, že vzťahy medzi etnikami a náboženskými skupinami v našom regióne sa nikdy poriadne nevyriešili. Idea diela sa príliš neposúva – v prvom rade má upriamiť pozornosť na vzťahy medzi ľuďmi, ktorí spolu žijú v jednom meste, a to aj stále robí, akurát, že už sa na to nedá pozerať bez širšieho kontextu toho, čo sa deje v Európe.“

Dielo NR Public Art bude v uliciach Nitry do 15. októbra. V sobotu 26. septembra bude o 17.30 h komentovaná prehliadka s autorkou a sociológom Ábelom Ravaszom.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kultúra

Teraz najčítanejšie