Denník N

Rodičia investujú viac do potomkov pomenovaných po otcovi

Ilustračné foto – Picsea/unsplash.com
Ilustračné foto – Picsea/unsplash.com

Rodičia do svojich potomkov neinvestujú rovnomerne. Menovci po otcovi, špeciálne synovia, mali v priemere o niečo lepší vzťah s rodičmi ako nemenovci.

Autor je evolučný antropológ, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach

Poznáte to, Jozef má syna, ktorý sa tiež volá Jozef. Ten má takisto syna a – hádate správne – aj on sa volá Jozef. Menovci, tak sa im hovorí.

V mnohých spoločnostiach sa mená zvykli a stále zvyknú dediť alebo v nejakej forme prenášať z otca na syna. Mená švédskych hokejistov (napríklad Gustafson, Olafson) alebo arabské „ibn“, či hebrejské „ben“ sú dobrým príkladom.

Pravdepodobne väčšina z vás má osobnú skúsenosť s tým, že k neznámemu človeku, ktorý sa náhodou volá rovnako ako vy, sa automaticky správate vrúcnejšie.

Sympatie s menovcami

Nielenže k ľuďom s rovnakým alebo podobným menom prejavujeme väčšie sympatie a vyššiu ochotu pomôcť, ale považujeme ich aj za fyzicky príťažlivejších. Dokonca si za svojho životného partnera berieme častejšie, ako by sa dalo čakať, človeka s podobným menom.

Ľudia majú aj vyšší sklon uprednostňovať tých politických kandidátov, ktorých meno sa podobá na ich vlastné. Homofília – čiže preferencia sebepodobnosti – je však podstatne univerzálnejší jav a rovnako dobre sa uplatňuje aj na úrovní názorov, záujmov, fyzickej podobnosti či rasovej alebo etnickej príslušnosti. Skrátka, prívetivejšie sa správame k ľuďom, ktorí sú nám podobní.

Pomenovávanie potomkov po rodičoch nie je náhodné

Ale vráťme sa späť k menovcom. Výskum ukázal, že pomenovávanie potomkov po rodičoch nie je náhodné. Synovia sú častejšie menovcami po rodičoch ako dcéry,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Príroda

Veda

Teraz najčítanejšie