Denník N

Aký život pre nás chcú slovenskí biskupi?

Pochod veriacich za pozemský život je už misijná akcia slovenských katolíckych biskupov, ktorou preľstievajú svoju vieru.

Autor je politológ

Pokiaľ som bol veriacim katolíkom – teda tak asi do svojich pätnástich rokov –, tvrdo ma cepovali, že môj pozemský život je len prípravou na môj život posmrtný, či večný. Je viazaný na dušu, ktorá má božský pôvod. Je viazaný na cirkevný krst, ak má byť plnohodnotným životom. Je viazaný aj na posledné pomazanie, ak má byť životom spaseným.

Dušu môjmu životu na obmedzený čas vdýchol samotný Pán Boh. Iba preto je posvätný a treba s ním zaobchádzať úctivo. Od toho, ako svoj pozemský život prežijem, závisí, či sa ocitnem rovno v nebi s Pánom Bohom, či sa dostanem na čakaciu listinu do očistca, alebo sa prepadnem priamo medzi pekelníkov. V každom prípade, až po smrti ma čaká ten pravý, večný život, aj keď sa môže odohrávať v rôznych destináciách.

Prečo som vystúpil z cirkvi

Aj toto bol dôvod, prečo som z cirkvi vystúpil, len čo ma uznali za svojprávneho. Môj pozemský život, o ktorý som vtedy najviac stál, bol plný predpisov a zákazov. To, čo musím, bolo prevažne nepríjemné a nevábivé, a naopak, to, čo nesmiem, ma podnecovalo, lákalo, obohacovalo, vzrušovalo.

To prvé bola cesta do neba, to druhé, žiaľ, do pekla. Ale nebo bolo pre mňa nekonečne vzdialené, bezpohlavné, otravné a cesta doň nekonečne nudná a plná zbytočného, absurdného odriekania. Aj muky pekelné boli nekonečne vzdialené, ale teatrálne neskutočné, a aspoň cesta k nim bola plná radosti, dobrodružstva a telesných i duchovných pôžitkov. Bola to cesta za zakázaným (prečo?) ovocím poznania.

Rozlúčil som sa s vierou s predstavou, že katolíci dávajú vo svojej viere prednosť inému životu ako ja, teda nie tomuto reálnemu pozemskému, hoci len dočasnému, ale akémusi hmlistému posmrtnému, no zato večnému. Iba o ten sa celým svojím pozemským plahočením – aspoň vo svojich modlitbách – usilujú.

Prečo ho teda ani len nespomenú, keď sa národu vnucujú svojimi kampaňami, bojmi a pochodmi za život? Prečo nepriznajú, že sú to vo svojej podstate kampane, boje a pochody výlučne za ten pravý život, teda život daný od Boha, posmrtný a večný? Bez toho predsa pre nich pozemský život nemá zmysel.

Preľstievajú svoju vieru

Doteraz som bol presvedčený, že najvrúcnejším, najopravdivejším pochodom veriaceho Slováka (isteže, nielen Slováka, ale o nás je tu teraz reč) za život je pohrebný sprievod, teda odprevádzanie blížneho nebožtíka na život večný. Práve preto je jeho obrad taký vznešený, vyšperkovaný, majestátny, neporovnateľne obradnejší ako vítanie nového života.

Veď tento je iba dočasný a prechodný, zatiaľ čo ten druhý je trvalý a navždy. Narodením prichádza človek len do tohto premenlivého, stále viac prchavého slzavého údolia, zatiaľ čo smrťou do nadčasového sveta blaženosti, raja či, naopak, nekonečného zúfalstva a bolesti, teda inferna.

Za posmrtný život sa dá veriacemu okrem pohrebu ešte kráčať aj púťou. Ak je pohreb pochodom altruistickým, teda za niekoho, púť je viac pochodom egoistickým, teda za seba. A to bez ohľadu na to, či má individuálnu (do Canossy, do Santiaga de Compostella), alebo kolektívnu podobu (do Marianky). V každom prípade však ide o cestu k mojej vlastnej spáse, k môjmu vlastnému životu večnému. Je to cesta vo viere v Boha.

Účasti veriaceho na pohrebe aj na púti v tomto zmysle rozumiem. Ale ako mám rozumieť jeho účasti na pochode za pozemský život bez toho, aby sa férovo priznal a uprednostnil celý jeho zmysel, jeho posmrtný a transcendentný rozmer? Namiesto toho sa však, práve naopak, dôraz prenesie na život v jeho zárodku, ešte nenarodený, ako toť v Bratislave.

Pohreb alebo púť je akcia veriacich pre veriacich, čo je v poriadku. Ale pochod veriacich za pozemský život je už misijná akcia slovenských katolíckych biskupov, ktorou preľstievajú svoju vieru v presah proklamovaného intermezza „od počatia až po smrť“ do predstavy božského života večného. Neupieram im právo na ňu, len mi prekáža, že ju tutlú a kamuflujú. Za ten svet nepovedia, o aký život im to vlastne ide, aký nám doprajú, k akému životu by nás to radi viedli.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Pochod za život

Komentáre

Teraz najčítanejšie