Denník N

Slovenská republika nerešpektuje právo ľudí na rodinný život

Foto – TASR/AP
Foto – TASR/AP

ESĽP vyvrátil argumentáciu, na základe ktorej Slovensko v minulosti odmietlo zabezpečiť párom rovnakého pohlavia ochranu prostredníctvom registrovaného partnerstva.

Autor pracuje na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zatiaľ čo donedávna bol ešte priestor pre pomerne zaujímavú diskusiu o tom, či je registrované partnerstvo alebo iná forma právneho uznania zväzku dvoch osôb rovnakého pohlavia nevyhnutne súčasťou práva na rodinný život, tento priestor sa teraz veľmi rýchlo stráca. Jedna strana v spore zrejme definitívne príde o dôležité argumenty.

Z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Fedotovová a ďalší proti Rusku vyplýva, že zmluvné strany majú povinnosť zabezpečiť právnu ochranu rodinného života aj párom, ktoré sú tvorené osobami rovnakého pohlavia. Toto konštatovanie nie je nijako prelomové a logicky nadväzuje na predchádzajúcu judikatúru.

Štát zlyhával

Napriek tomu sa dá očakávať, že rozhodnutie ovplyvní aj situáciu na Slovensku. ESĽP totiž vyvrátil argumentáciu, na základe ktorej Slovensko v minulosti odmietlo zabezpečiť párom rovnakého pohlavia ochranu prostredníctvom registrovaného partnerstva. Argumentácia, ktorá nebola nikdy zvlášť presvedčivá, je teraz v podstate mŕtva.

Po rozhodnutí ESĽP vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku zaujala v roku 2015 Slovenská republika postoj, v ktorom zdôrazňovala rozdiely medzi situáciou v Taliansku a na Slovensku. Odmietnutie tohto záväzku sa zdôvodňovalo tým, že na Slovensku nemáme rozhodnutia domácich súdov podobné tým v Taliansku a sociálny kontext na Slovensku je odlišný.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie