Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Životné poisťovne musia štátu vysvetľovať, prečo ponúkli nízke penzie

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Poisťovne vládnym analytikom odkazujú, že nerátajú správne dôchodky z druhého piliera. Vládni analytici poisťovniam odkazujú, že si účtujú vysoké marže.

[tab:V čom je spor o výšku penzie]

Kto si v druhom pilieri nasporil 20-tisíc eur, dostane postupne za 19 rokov, čo je priemerná dĺžka, ktorú sa dožívame na dôchodku, len 16,8 tisíca eur. Táto ponuka jednej z troch poisťovní, ktorá môžu vyplácať dôchodky z druhého piliera, odštartovala diskusiu o výške penzií, ktoré životné poisťovne začali ponúkať.

Vládny Inštitút finančnej politiky totiž zverejnil vlastný prepočet, podľa ktorého by mal človek s nasporenými 20-tisíc eurami dostať za 19 rokov aspoň 23,5 tisíca eur. Mal by teda z druhého piliera dostávať mesačne 103 eur, nie 74 eur, ako znela ponuka životnej poisťovne Generali.

Šéf štátneho inštitútu Martin Filko dokonca hovorí, že do vyjasnenia situácie on osobne aspoň niekoľko týždňov odporúča záujemcom o druhopilierové dôchodky vyčkať.

Chcú sa pýtať

Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian (Smer), ktorý dohadoval zákon o spôsobe výplaty dôchodkov z druhého piliera, tiež hovorí, že sa bude na to poisťovní pýtať, prečo sú ich ponuky tak nízko pod prepočtami štátu.

„Sadneme si s poisťovňami a aj s Národnou bankou Slovenska a budeme hľadať riešenie. Ja poisťovne neviem donútiť,nemôžem im vstupovať do vzorca, ale viem sa s nimi baviť o tom, aby sa tie čísla približovali našim prepočtom,“ hovorí Burian.

Naznačuje, že aktívnejšie by mohla do toho vstupovať práve NBS, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel pri výplate dôchodkov a pozrieť sa napríklad na to, či sú v poriadku úmrtnostné tabuľky, ktoré poisťovne používajú.

NBS uviedla, že prepočty poisťovní videla, ale zákon jej nedáva právomoc schvaľovať poisťovniam konkrétne poistné podmienky.

Aj ministerstvo financií chce o dôchodkoch rokovať s ministerstvom práce a poisťovňami. „Bližšie sa vyjadrovať by bolo v súčasnosti predčasné,“ reagovalo oficiálne.

V čom môže byť rozdiel

Ekonóm SAV Vladimír Baláž hovorí, že rozdiel medzi prepočtami štátu a poisťovní je v tom, kto aké úmrtnostné tabuľky používa. Dnes sa po dosiahnutí dôchodkového veku dožívame v priemere 19 rokov.

Zjednodušene povedané, poisťovne môžu vychádzať z toho, že v druhom pilieri si sporia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a tí viac dbajú o svoj životný štýl a preto by sa mohli dožiť dlhšieho veku.

Poisťovne vo svojich stanoviskách (priložené na konci textu) tiež naznačujú, že rátajú s dlhšou dobou dožitia na dôchodku ako je 19 rokov.

Demograf Boris Vaňo si myslí, že keď poisťovňa kalkuluje s priemernou dĺžkou dožitia o jeden alebo dva roky dlhšou, je to v poriadku. No ak s dlhšou, už to vyvoláva otázky.

Šéf IFP Filko si myslí, že poisťovne si účtujú vysoké marže. „Marža poisťovní podľa našich odhadov predstavuje viac než 30 percent.“

Poisťovňa Union zase hovorí, že IFP vzalo vo svojich prepočtoch do úvahy niektoré nereálne údaje a príliš vysoký predpoklad zhodnotenia prostriedkov.

Bude sa meniť zákon?

Štátny tajomník ministerstva práce Burian hovorí, že prijatý zákon je dobrý a na spôsobe výplaty dôchodkov sa dosiahla zhoda Smeru aj s opozíciou.

Vinu za to, že dôchodky sú také nízke, dáva tým, čo nastavovali druhý pilier pred desiatimi rokmi, keď vznikol. „Sľubovali sa švajčiarske dôchodky, ale spôsob ich výplaty sa nedotiahol,“ hovorí.

Opozičný poslanec Ivan Švejna (Most-Híd), ktorý za anuitnú novelu nehlasoval, vidí problém v malej konkurencii, ale nemá na mysli počet poisťovní.

„Riešenie vidím v tom, že občan by mal na výber, či akceptuje ponuku niektorej z poisťovní, alebo si z vlastného účtu v druhom pilieri bude postupne vyberať peniaze podľa dohody s DSS,“ hovorí Švejna.

Takýto jeho návrh ale v čase, keď sa rozhodovalo o spôsobe výplaty dôchodkov z druhého piliera, neprešiel.

[tab:Čo potrebujete vedieť (Q&A)]

Čo potrebujete vedieť o druhom pilieri, aby ste sa nenechali oklamať

Kto sa stará o úspory ľudí v druhom pilieri a kto vypláca z neho dôchodky?

Peniaze sporiteľov v druhom pilieri spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ, keď vstupoval do druhého piliera, sa pre jednu z nich rozhodol. Dnes je na trhu šesť DSS. Druhý pilier funguje necelých desať rokov.

V tomto roku sa začínajú prvýkrát vyplácať z druhého piliera dôchodky. Vyplácať ich budú životné poisťovne, tak to schválili politici. No nie všetky, ale iba tie, ktoré o to požiadali NBS a dostali od nej súhlas. Povolenie má na to aktuálne poisťovňa Allianz, Generali a Union.

Kto môže požiadať o dôchodok z druhého piliera?

O dôchodok môže požiadať každý, kto dosiahne dôchodkový vek 62 rokov. U žien to môže byť aj menej, závisí to od počtu detí. V tomto roku vznikne nárok na penziu z druhého piliera asi tritisíc sporiteľom.

Aké sú spôsoby výplaty dôchodkov z druhého piliera?

Veľa ich nie je. Väčšina sporiteľov bude z druhého piliera dostávať doživotný dôchodok.

Tí, čo si v druhom pilieri nasporia vyššiu sumu, za jej časť si kúpia doživotný dôchodok a zvyšok si môžu vybrať na ruku. Pôjde o ľudí, ktorí budú mať kombinovaný dôchodok (z I. aj II. piliera dokopy) vyšší, ako keby boli 42 rokov dôchodkovo poistení iba v Sociálnej poisťovni. Bude to teda platiť pre sporiteľov, ktorí v hrubom zarábali aspoň 1,25-násobku priemernej mzdy, čo je dnes asi 1030 eur.

Tým, čo si tam nasporia veľmi málo, menej ako 3000 alebo 3500 eur, životné poisťovne dôchodok ani nevyrátajú. Tieto peniaze sa im vyplatia na ruku.

Od čoho závisí výška dôchodku?

Najmä od nasporenej sumy a od veku sporiteľa, keď žiada o dôchodok. No aj od toho, s akou maržou či dĺžkou dožitia na dôchodku počíta tá-ktorá poisťovňa, ktorá dáva dôchodcovi ponuku.

Niečo stojí aj možnosť dedenia. Podľa prepočtov štátu by poisťovne mali budúcim penzistom vyrátať asi o dve percentá nižší dôchodok, ako keby možnosť dedenia nebola.

Aj z druhého piliera sa môžu vyplácať pozostalostné dôchodky, a to buď jeden alebo dva roky. Je to na dobrovoľnom rozhodnutí žiadateľ o penziu z druhého piliera, keď o ňu žiada. No aj toto môže znížiť dôchodok.

Sporitelia dostanú tiež na výber, či chcú z druhého piliera po celý čas rovnakú penziu, alebo najprv nižšiu, ktorá bude každý rok rásť o rovnaké percento (momentálne sú to dve percentá, čo je strednodobý inflačný cieľ Európskej centrálnej banky).

Ako je to s dedením v druhom pilieri?

Dedenie sa vzťahuje aj na fázu sporenia a aj na obdobie, keď sa už začal vyplácať z druhého piliera občanovi dôchodok.

Keď občan zomrie v čase, keď si sporil v druhom pilieri, nasporenú sumu zdedia jeho pozostalí alebo osoba, ktorú ešte počas života uviedol v zmluve s DSS.

Dedenie sa vzťahuje aj na prvých sedem rokov, keď bude dnešný sporiteľ v dôchodku. Napríklad ak dôchodca bude poberať dôchodok z druhého piliera štyri roky a potom zomrie, životná poisťovňa vyplatí jeho pozostalým jednorazovo sumu rovnajúcu sa nevyplateným dôchodkom zomretého za tri roky.

[tab:Stanoviská poisťovní]

Stanovisko Allianz-Slovenskej poisťovne:

Vyplácanie dôchodkov z druhého piliera nie je bankový produkt, preto nie je na mieste porovnávať ho s bežným účtom. Príprava Allianz – SP na vyplácanie anuít trvala niekoľko mesiacov a sme pripravení dôchodcom, ktorí splnia všetky zákonom stanovené podmienky a uzatvorenia zmluvu s našou poisťovňou, vyplácať doživotný dôchodok, to znamená zabezpečiť im dôchodok do konca ich života, bez ohľadu na to, ako dlho budú žiť. Keďže produkt je na našom trhu novinkou, riadime sa opatrnostným prístupom a kým poisťovňa na základe vlastných skúseností nezíska škodové dáta, berieme do úvahy prognózy štatistického úradu. Každým rokom sa vďaka napr. meniacemu sa životnému štýlu, progresii v lekárskych disciplínach predlžuje priemerná dĺžka života, populácia globálne starne a oproti súčasnosti má byť do roku 2060 doba dožitia dlhšia o 8 rokov. Základným princípom poistenia je solidárnosť poistených, resp. zdieľanie rizika poistených, čo nie je vlastnosťou žiadneho bankového produktu a znamená, že vyzbierané poistné od všetkých klientov pokrýva výplatu všetkým klientom, ktorým vznikne nárok na výplatu, t.j. napr. aj klientom, ktorí žijú dlhšie ako je priemerný vek dožitia. Pri prezentovaní údajov, ak majú byť podávané korektne, je potrebné uvádzať, z akých predpokladov sa vychádza. Keďže nemáme detailné informácie o výpočtoch dôchodku podľa štátu, nevieme napríklad, z akých úmrtností vychádzal, aké nároky zahrnul do výpočtu (napr. 84-mesačná garancia bola zahrnutá do dôchodku až v závere legislatívneho procesu tvorby zákona), ako zohľadnil legislatívne prostredie poisťovníctva týkajúce sa napr. výpočtu solventnosti poisťovne a pod. V tomto smere správne vystihol niektoré možné vplyvy aj Vami citovaný ekonóm SAV Vladimír Baláž.

 

Stanovisko Union poisťovne (výber z tlačovej správy, ktorú zaslala): 

Reagujúc na diskusiu porovnania reálnej ponuky dôchodkov s prepočtom IFP k tzv. primeraným dôchodkom treba poznamenať, že IFP vzal do úvahy niektoré nereálne údaje a príliš vysoký predpoklad zhodnotenia prostriedkov. Je otázne, či by IFP s týmto nastavením tzv. primeraných dôchodkov splnil podmienky NBS kladené na poisťovne a získal od NBS licenciu na vyplácanie dôchodkov z druhého piliera.

Prepočty IFP sú nereálne napríklad v použitom priemernom veku dožitia 19 rokov na dôchodku. Tento údaj je síce platný dnes, avšak vzťahuje sa na celú populáciu. Pritom predpokladáme, že účastníci II. piliera sa zložením od priemeru populácie líšia (životný štýl, väčšia starostlivosť o svoje zdravie) a poisťovne musia počítať s dlhším vekom dožitia. Navyše poisťovne musia zohľadniť rastúci vek dožitia, keďže sa zaväzujú vyplácať dôchodok doživotne bez ohľadu na reálne trvanie vyplácania dôchodku. Príklad Holandska ukazuje, že vďaka väčšej pozornosti venovanej životnému štýlu rastie vek dožitia rýchlejšie ako doteraz, čiže je predpoklad, že ľudia v blízkej budúcnosti strávia na dôchodku výrazne viac rokov, čo je pre nich samozrejme dobrá správa.

Takisto predpoklad zhodnotenia prostriedkov počas výplaty vo výške 1,9 % nie je reálny. Na porovnanie: priemerná ročná výkonnosť fondov II. piliera dosiahla počas celej jeho existencie úroveň 1,7 %, a to navyše v čase vyšších úrokových sadzieb z vkladov na trhu v porovnaní so súčasnou situáciou. V súčasnosti sú výnosy nových dlhodobých investícií, napr.
10-ročných slovenských dlhopisov, pod 1,4 %. Pritom Union poisťovňa sa na základe podmienok licencie NBS zaviazala kalkulovať s konzervatívnym spôsobom investovania v dlhodobom výhľade. „Samozrejme, ak dosiahneme vyššie zhodnotenie, podiel na zisku jednorazovo vyplatíme poberateľom dôchodkov podobne, ako to robíme pri životnom poistení,“ vysvetľuje Boris Masloviec, člen predstavenstva Union poisťovne.

 

Stanovisko poisťovne Generali:

Je v záujme dôchodcov, aby poisťovne pripravili svoje výpočty veľmi obozretne a dlhodobo ich vedeli garantovať. Všetky výpočty boli posúdené Národnou bankou Slovenska počas udeľovania licencie. Národná banka nevyslovila žiadnu pochybnosť o správnosti výpočtov. Dôležité je si uvedomiť, že vzhľadom na krátku dobu sporenia sú dôchodky z druhého piliera momentálne iba doplnkom k dôchodkom z prvého piliera, ktoré sú vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Dnes na DennikE.sk

  • Ekonomický newsfilter: Mikloš naznačuje, že by matovičovcom rád pomohol s reformami
  • Investície: Matovičova manželka nemala ani euro v Arca Capital, povedal Matovič, podľa neho má zmenky v Arca Investments
  • Zákonník práce: Ministerstvo predložilo návrh novely, chce meniť gastrolístky, tripartitu či home-office
  • Obchod: Rakúsky maloobchodný reťazec Billa sa sťahuje z Ukrajiny
  • Turizmus: Česi tento rok cez leto minuli na Slovensku viac peňazí ako vlani
  • Financie: Maďarsko predĺži moratórium na splácanie pôžičiek niektorým domácnostiam a spoločnostiam
  • Uniknutý plán reforiem: Prečítajte si náčrt zmien v daniach, dôchodkoch a ďalších oblastiach

Po pečivo len autom: Ako z malých dedín miznú obchody a menia sa na potravinové púšte

Potraviny v Slavci na Gemeri. Foto N - Tomáš Hrivňák
Potraviny v Slavci na Gemeri. Foto N – Tomáš Hrivňák

Reportáž o tom, ako z malých dedín miznú obchody a menia sa na potravinové púšte: Potraviny v Bohúňove sú zrušené, no Jednote v Slavci sa zatiaľ celkom darí. Najväčší záujem je vo štvrtok, keď sa začína nová letáková akcia. No prežitie obchodu v dedine má aj svoje „ale“. Celú predajňu má na starosti jediná zamestnankyňa. Dovolenku si môže zobrať len vtedy, keď nájde záskok z iného obchodu.

Mám 100 eur investovať do jedného fondu alebo ich rozdeliť do dvoch? Je lepší podielový fond alebo riadená investícia?

Foto - JumpStory
Foto – JumpStory

Je lepšie dať 100 eur do jedného fondu alebo ich radšej rozdeliť do dvoch investícií? A kedy má zmysel podielový fond a kedy iná investícia? Šiesti odborníci na financovanie odpovedajú na otázky Denníka E.

Minúta po minúte

Rakúsky maloobchodný reťazec Billa sa sťahuje z Ukrajiny. Materská spoločnosť reťazca Rewe International predá ukrajinské predajne reťazcu LLC Novus, ktorý patrí litovskej firme UAB Consul Trade House.

Obe strany už podpísali dohodu. Na konci roka 2019 Billa na Ukrajine zamestnávala 1325 ľudí a prevádzkovala 35 obchodov v Kyjeve a okolí.

Prevzatie ešte musia schváliť príslušné protimonopolné úrady, uviedla Rewe Group. Obe strany sa dohodli na detailoch kontraktu diskrétne a bez zverejnenia detailov. Ukrajinské predajne Billa sa zmenia na LLC Novus.

Reťazec otvoril svoj prvý obchod v roku 2009 a na konci roka 2019 prevádzkoval na Ukrajine 44 predajní.

Spoločnosť Rewe International zdôraznila, že sa ďalej sústredí na medzinárodné aktivity v krajinách strednej a východnej Európy so značkami Billa a Iki v Bulharsku, Česku, Litve, Rusku a na Slovensku. Zastúpenie Billy na Ukrajine bolo relatívne malé, v ostatných krajinách je podstatne silnejšia, dodala Rewe. (tasr)

V minúte o 15:53 ku konaniu tlačovky premiéra Matoviča k údajnej investícii jeho manželky v Arca Capital sme uviedli nesprávnu informáciu, že jej peniaze predčasne vyplatili. Správna formulácia mala znieť: Matovič doteraz neodpovedal na otázky, či jeho manželka investovala desať miliónov. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Manželka premiéra Pavlína Matovičová nikdy nemala ani euro vložené v Arca Capital, povedal Matovič na tlačovke. Podľa neho mala a má tri zmenky, každú po 200-tisíc eur, vo firme Arca Investments.

Prvá je z 25. septembra 2019, druhá z 8. apríla 2020 a tretia zo 4. mája 2020.

Peniaze sú podľa neho riadne zdanené a jeho manželka je stále na zozname veriteľov.

Podľa Plus 7 dní mala v Arca Capital premiérova manželka vložených 10 miliónov eur, ktoré jej vraj prednostne vyplatili.

Pentu ako majiteľa Plus 7 dní, Smer a Hlas Matovič obvinil z ohovárania.

Spoločnosti Arca Capital hrozí konkurz, čo znamená, že zrejme bude musieť vyplatiť záväzky firmám a ľuďom.

Španielsko počas koronakrízy stratilo najviac pracovných miest spomedzi európskych ekonomík. Jeho straty za celý 1. polrok boli takmer trikrát väčšie ako inde.

Prísne blokády počas prvej vlny pandémie a vysoká miera dočasných pracovných zmlúv sú jedným z dôvodov, prečo zamestnanosť v Španielsku klesla o zhruba 8 %.

A toto číslo neberie do úvahy všetkých prepustených, keďže mnohí pracovníci sú stále zaradení v španielskom systéme ERTE, ktorý umožňuje firmám dočasne poslať zamestnancov domov alebo skrátiť ich pracovný čas.

Po ukončení tohto štátom financovaného programu ochrany pracovných miest sa ukáže jasnejší obraz o skutočnom vplyve nového koronavírusu na zamestnanosť.

Aj ostatné štáty Európskej únie zaviedli podobné programy, tzv. kurzarbeit, na ochranu pracovných miest a podporu ekonomiky počas pandémie.

Podľa Eurostatu v 2. kvartáli klesla zamestnanosť v Španielsku o 7,5 %. Ak sa k tomu pridá jej zníženie o 1 % v 1. štvrťroku, počet zamestnaných osôb sa za celý 1. polrok znížil o vyše 8 %.

Na porovnanie, podľa Eurostatu v Nemecku ubudlo v 2. kvartáli 1,4 % pracovných miest a vo Francúzsku 2,6 %. Spojené kráľovstvo stratilo v období apríl-jún iba 0,7 % pracovných miest napriek podobnému poklesu ekonomiky ako v prípade Španielska. (tasr)

Maďarsko predĺži moratórium na splácanie pôžičiek niektorým domácnostiam a spoločnostiam až do polovice roku 2021. Oznámil to premiér Orbán, ktorý moratórium predstavil v marci a malo platiť len do konca roka. (čtk)

Česi tento rok cez leto minuli na Slovensku viac peňazí ako vlani. Populárnou prázdninovou destináciou Čechov bolo aj Chorvátsko, hitom sa však stala domáca dovolenka.

Podľa analýzy Českej sporiteľne pritom do Chorvátska aj na Slovensko vyrazilo tento rok menej Čechov ako vlani.

Konkrétne na Slovensku to bolo o 5 % menej a pri Jadrane dovolenkovalo v júli o štvrtinu (25 %) ľudí menej, zatiaľ čo v auguste dosiahol medziročný pokles 16 %.

Napriek menšiemu počtu českých turistov v oboch krajinách ich dovolenkové výdavky vzrástli. Na Slovensku počas oboch mesiacov, v Chorvátsku len v auguste.

„V oboch prípadoch však nárast nedosahuje ani 10 %,“ povedala analytička Českej sporiteľne Tereza Hrtúsová. „Pomerne malý pokles výdavkov o 5 % oproti minulému roku zaznamenali v Rakúsku. O niečo väčší, o pätinu, už bol pokles výdavkov v Nemecku,“ dodala.

Aj prílev zahraničných turistov do Českej republiky bol v dôsledku pandémie oveľa menší. Z údajov poskytovateľa platobnej techniky Global Payments vyplýva, že turisti z krajín, ako je Rusko, Japonsko či USA, tento rok uskutočnili v Česku o 76 % menej platieb kartou ako vlani. V prípade zahraničných turistov z Európy klesli takéto platby medziročne o 19 %.

Dáta spoločnosti Global Payments ďalej ukázali, že najväčší výpadok zahraničných turistov eviduje Praha. Návštevnosť českej metropoly totiž klesla v tomto roku medziročne o 93 %. Hotely v hlavnom meste boli v júli obsadené len na 22 %. Prirodzenou reakciou na menšiu ziskovosť je prepúšťanie, ku ktorému sa niektoré hotely, napríklad Hilton, už uchýlili.

Na druhej strane horské oblasti a kempy výpadok turistov takmer nezaznamenali. Najväčší záujem bol o Krkonoše, Šumavu a juh Moravy. (tasr)

Dlh za poplatok za pobyt v štátnom karanténnom zariadení predstavuje aktuálne viac ako 674 600 eur z celkovej výšky pohľadávok vyše 1,4 milióna eur. Ministerstvo vnútra stále priebežne vystavuje faktúry.

Ministerstvo prijalo niekoľko listov od občanov, ktorí pripomienkujú platby faktúr za pobyt v karanténnom zariadení.

Eviduje i žiadosti občanov o odpustenie platby a žiadosti o inú formu pomoci pri vyrovnaní sa s platbami za pobyty v karanténnych zariadeniach.

Celkovo bolo v štátnej karanténe 23 600 občanov. (tasr)

Čína hrozí odvetou za rozhodnutie americkej vlády začať v USA blokovať čínske aplikácie TikTok a WeChat. Čínske ministerstvo obchodu vyjadrilo svoj „rozhodný odpor“ a TikTok požiadal americký súd, aby rozhodnutie vyhlásil za neplatné.

Ak sa Spojené štáty budú držať doterajšieho kurzu a nenapravia svoje chyby, Čína podnikne nevyhnutné opatrenia, aby ochránila svoja legitímne práva a záujmy čínskych firiem, uviedlo čínske ministerstvo.

Bližšie podrobnosti k možným krokom však neuviedlo, upozornila agentúra Reuters.

Akcie v USA dnes opäť klesali. Investori sa ďalej zbavovali technologických titulov a obavy vzbudzuje aj nárast nových prípadov koronavírusovej nákazy.

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 0,88 percenta a uzavrel na 27657,29 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,12 percenta na 3319,41 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom sú zastúpené mnohé firmy z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 1,07 percenta na 10793,28 bodu.

Za celý týždeň stratil Dow Jones 0,03 percenta, index S&P 500 0,65 percenta a Nasdaq 0,56 percenta. Index S&P 500 klesol prvýkrát od vlaňajšieho prelomu septembra a októbra tri týždne po sebe. Tretí týždeň za sebou sa oslabil aj Nasdaq.

Straty vykázali veľké technologické spoločnosti Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet. (reuters, čtk)

Štát by nemal zdaňovať vzduch, ale len reálne zarobené peniaze, hovorí daňový expert

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

„Do zákona o dani z príjmov sa dostali pravidlá, ktoré umožňujú štátu brať si daň, aj keď subjekt nič nezarobí,“ hovorí Richard Panek, daňový expert z EY, ktorý sa podieľal na príprave Daňového manifestu 2020 s cieľom podporiť podnikanie.

Kysučanom hrozí zrušenie autostrády do Česka, lebo je veľmi drahá

Rozostavaný úsek kysuckej diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Foto – TASR
Rozostavaný úsek kysuckej diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Foto – TASR

Národná diaľničná spoločnosť upúšťa od plánu postaviť rýchlocestu R5 z Kysúc na českú hranicu. Tá je síce veľmi potrebná, lebo spája priemyselné regióny, ale zároveň je technicky mimoriadne náročná, a preto aj drahá.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať