Denník N

Zoberú vám deti a vás dajú do väzenia, aj tak láka cirkev na referendum

Ilustračné Foto - TASR
Ilustračné Foto – TASR

Na sviatok Troch kráľov v kostoloch odznel aj pastiersky list prešovského arcibiskupa a metropolitu gréckokatolíckej cirkvi u nás.

V kostoloch už prebieha kampaň za Referendum o ochrane rodiny, ktoré má byť 7. februára. Na sviatok Troch kráľov (6. januára) odznel v kostoloch aj pastiersky list najvyššie postavenej autority gréckokatolíckej cirkvi u nás – vladyku Jána Babjaka.

Okrem toho, že účasť na referende označil za dobrý skutok, argumentuje aj hrozbou väzenia či odoberaním detí. Text pastierskeho listu zverejnila aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Väzenie za sexuálnu výchovu

„Áno, ísť na referendum je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexuálnej výchove na školách, ktorá je deštrukčná a navádza už malé deti na neviazaný sexuálny život,“ napísal Babjak v pastierskom liste. „Účasťou na referende zamedzíme absurdite, že rodičia budú posielaní do väzenia za to, že odmietnu, aby sa ich deti zúčastňovali sexuálnej výchovy,“ píše v ďalšej časti.

Áno, ísť na referendum je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexuálnej výchove na školách, ktorá je deštrukčná a navádza už malé deti na neviazaný sexuálny život

Ministerstvo školstva upozorňuje, že na našich školách sexuálna výchova ako samostatný predmet nie je a tento typ informácií sa žiaci dozvedajú počas výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Rozvrh tejto výchovy je rozdelený do viacerých predmetov – sčasti na biológii alebo na etickej výchove, prírodopise či na náboženstve citlivou formou s ohľadom na ich vek a od odborníkov, dodáva ministerstvo.

„Na hodinách sa žiaci rozhodne neučia len o samotnom reprodukčnom procese, ktorý je prirodzenou súčasťou ľudského života, ale aj o fungovaní rodiny,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Súčasťou je aj učivo o vývine ľudského tela, plánovanom rodičovstve alebo aj o sexuálne prenosných chorobách, mikroorganizmoch, ktoré ich spôsobujú, a o možnostiach, ako chorobám predchádzať.

Ksenzsighová dodáva, že rodič môže pre svoje dieťa vybrať školu podľa vierovyznania či svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. A ak sa mu nepáči program školy alebo nesúhlasí s nejakou metódou vyučovania, môže o tom hovoriť s jej vedením.

Na hodiny však dieťa chodiť musí. Ak vynechá vyučovanie pre niečo iné ako choroba, mimoriadne udalosti v rodine, nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadnej dopravy či účasť na súťažiach, ide o neospravedlnené hodiny. Ak je týchto hodín veľa, vedenie školy to začne riešiť s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Podnet, že dieťa neprišlo na hodinu alebo na celé vyučovanie bezdôvodne, sa teda najskôr rieši na úrovni rodič – škola a vo vážnych prípadoch až na úrovni rodič – škola a ministerstvo práce – to zároveň rieši aj sankcie voči rodičovi,“ hovorí Ksenzsighová.

„Nemáme informácie o tom, že by sa niekedy dostal rodič za toto do väzenia,“ dodala.

Z čoho teda vychádzal arcibiskup Babjak, keď písal pastiersky list? Jeho hovorca Ľubomír Petrík odpovedá, že sa opieral o konkrétne medializované prípady v niektorých krajinách, „kde sa už skutočne stalo, že rodičia boli pokutovaní, prípadne zadržaní a uväznení práve z tohto dôvodu“.

„Aj keď v niektorých prípadoch uvádzaných na internete sa ukázalo, že ide o hoax (falošnú správu, fámu – poznámka redakcie), predsa väčšinou nešlo o úplne nepravdivú informáciu, ale skôr o nepresnosti a niektoré zveličenia, ale fakt ostal faktom,“ dodáva Petrík.

Babjak vychádza aj zo snahy zaviesť povinnú sexuálnu výchovu, ktorá je podľa neho založená na minimálne pre veriacich neprijateľných základoch.

Odoberanie detí

„Tiež nesmieme dovoliť, aby sa rodinám odoberali deti justíciou a dávali sa potom na výchovu aj homosexuálnym párom, ktoré nikdy pre deti nemôžu vytvoriť optimálne rodinné prostredie,“ napísal Babjak v pastierskom liste.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má na starosti aj ochranu detí, vysvetľuje, kedy odoberá deti zo starostlivosti rodičov. Ide o prípady, ak sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo je vážne ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý vývin. Prípadne ide o rizikové rodiny, ktoré dieťa týrajú, zneužívajú alebo zanedbávajú.

„Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela „neberie“ deti – ale sprostredkúva náhradnú starostlivosť pre tie deti, ktoré nemôžu žiť vo svojom biologickom alebo inom sociálnom prostredí,“ hovorí riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Úradu práce Jana Lukáčová.

Náhradná starostlivosť je vždy len krajným riešením. V roku 2013 ju využili v takmer 3400 prípadoch.

Babjakov hovorca vysvetľuje, že aj v tomto prípade sa arcibiskup opieral o viaceré informácie zo zahraničia. „Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vo svojom pastierskom liste neuvádza nič, čo by nepovažoval za pravdivé a opodstatnené. Opiera sa o konkrétne fakty.“

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie