Denník N

Generálna prokuratúra o Svini na Biľakovi: Bol to vandalizmus

Peter Kalmus
Peter Kalmus

Prečo nebolo zničenie pamätníka Vasila Biľaka nutná obrana proti propagácii komunizmu? Podľa generálnej prokuratúry o nutnú obranu môže ísť len vtedy, ak smeruje voči útočníkovi, teda fyzickej osobe a nie voči pamätníku.

Výtvarníci Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus sú ďalej trestne stíhaní za poškodzovanie cudzej veci, pretože 21. februára v Krajnej Bystrej pomaľovali bustu Vasila Biľaka na červeno a napísali na ňu slovo Sviňa. Krajskej rade Komunistickej strany Slovenska tak podľa polície spôsobili škodu 1600 eur.

Výtvarníkom nepomohla ani sťažnosť na Generálnu prokuratúru. Vyplýva to zo stanoviska prokuratúry, ktoré Denníku N poskytol obhajca umelcov Daniel Lipšic. Obaja žiadali zrušenie stíhania a vysvetľovali to tým, že zabránili páchaniu trestného činu propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv. Tvrdili tiež, že z ich strany išlo o nutnú obranu a odvrátanie útoku.

„Vasil Biľak bol vrcholný predstaviteľ Komunistickej strany Československa a patril k tvrdému sovietskemu jadru. Bol dôvodne podozrivý, že bol spoluautorom pozývacieho listu, na základe ktorého prišlo k okupácii Slovenska,“ napísali výtvarníci generálnej prokuratúre. Biľak podľa nich patril k predstaviteľom režimu, ktorý sa dopúšťal zločinov na vlastných občanov.

Prokurátor Attila Izsák žiadosť zamietol v celom rozsahu. Podľa neho bol pamätník postavený v súlade so zákonom a zásah obvinených voči nemu bol neprimeraný. „Motívom konania obvinených mohlo byť prezentovanie ich názoru na predstaviteľa komunistického režimu, avšak tento spôsob prezentácie je potrebné objektívne označiť za prejav vandalizmu, ktorý je spoločensky nežiaducim stavom.“

Prokurátor preto nevidí na zrušenie obvinenia z poškodzovania cudzej veci dôvod.

Prípad Biľakovej busty

Slovensko

Teraz najčítanejšie