Denník N

Ústava ako pokračovanie politiky inými prostriedkami

Budova Ústavného súdu v Košiciach. Foto N - Vladimír Šimíček
Budova Ústavného súdu v Košiciach. Foto N – Vladimír Šimíček

V situácii, keď je Ústavný súd zaťahovaný do politického boja, je nutné postaviť sa na jeho obranu.

Autor je poradca ministersky spravodlivosti pre ústavné právo, v rokoch 2013 až 2020 bol poradcom Ústavného súdu
Názory autora sa nemusia zhodovať s názorom ministerky a ministerstva spravodlivosti.

Carl von Clausewitz vo svojom vrcholnom diele Vom Krieg (O vojne) vyslovil poučku, dnes už je z nej sprofanovaná parémia, že vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami.

Obdobnou životnou skúsenosťou nás v týchto dňoch veľkoryso obdarúva politická, najmä parlamentná opozícia. Tá verejnosti sebavedomo prezentuje, že pre ňu je ústava predovšetkým nástrojom vhodným na dosahovanie politických cieľov.

Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď terajšia parlamentná opozícia opanovávala salóniky na úrade vlády. Keď išlo o zachytenie a surfovanie na vlne aktuálnej spoločenskej nálady s vidinou vytrasenia akéhokoľvek percenta politických bodov z tohto mešca, ústava poslúžila ako pôdorys na pompézne zavedenie takých klenotov, ako je ústavná regulácia prepravy vody odobratej z vodných útvarov (čl. 4 ods. 2), ústavná ochrana poľnohospodárskej pôdy (čl. 44 ods. 5), predĺženie doby zadržania osoby na 96 hodín pri trestných činoch terorizmu (čl. 17 ods. 3) alebo ústavné definovanie manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou (čl. 41 ods. 1).

Ba čo viac, na jar roku 2019 sme boli svedkami blúznenia vládnych politikov o boji s „ultraliberalizmom“ a vypočuli sme si kvázimyšlienky o vhodnosti ústavného zakotvenia zákazu adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. Faktom, že vládni predstavitelia tým atakovali prvotne hranice ľudskej slušnosti a tolerancie a vo viacerých aspektoch aj demokratický charakter ústavy, sa v tom čase vládni politici nenechali rušiť. Deus vult v slovenskom podaní.

Dnes bez prístupu k možnosti tendenčných zmien základného zákona z noci do rána samotný text ústavy vhodne a hojne slúži opozičným politikom iným spôsobom.

Torpédovanie legislatívy

Ústava medzi aktívne legitimované subjekty pre podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov radí okrem napríklad prezidenta, verejného ochrancu práv, generálneho prokurátora alebo všeobecných súdov, aj najmenej pätinu poslancov Národnej rady.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ústavný súd

Komentáre

Teraz najčítanejšie