Denník N

Mestské zásahy: Heatmaps

Mesto má k dispozícii množstvo dát, napríklad o výskyte požiarov či zásahoch mestskej polície. Tieto dáta by sa dali jednoducho využiť prostredníctvom máp, ktoré by ich analyzovali.

Druhé bratislavské Mestské zásahy priniesli 95 nápadov, ako zmeniť Bratislavu k lepšiemu. Postupne vám ich predstavíme.

10. Heatmaps

Cieľom zásahu je vytvoriť otvorenú mapu Bratislavy s rôznym typom dát, ktoré mesto má k dispozícii alebo ich zaznamenáva. Môže ísť o dáta ako miesta, kde zasahovali hasiči, miesta kde Mestská polícia odťahuje motorové vozidlá, či dokonca ulice a križovatky s výskytom dopravných nehôd. Prostredníctvom týchto otvorených dát a máp si bude môcť ktokoľvek tieto dáta analyzovať a zistiť napríklad najnebezpečnejšie križovatky, aby mohlo mesto navrhnúť ich zlepšenie, alebo identifikovať najväčšiu psíčkarskú komunitu, a tak vytipovať najvhodnejšie miesto pre psie cvičisko, alebo zistiť, v ktorej štvrti je najnižšia miera kriminality. Jednotlivé vrstvy s dátami môžu byť vizualizované na mape bodmi (pins) alebo ako teplotná mapa (heatmap). Dáta by dodávali sami úradníci, prípadne cez infozákon.

Takto získané dáta by mohli zobrazovať napríklad:
– mapu výskytov požiarov (úmyselné, neúmyselné)
– mapu prihlásených psov, čo by pomohlo mestskej časti vybudovať cvičisko
– mapu nahlásených priestupkov voči nočnému pokoju, čo by pomohlo ľuďom pri sťahovaní sa do pokojnejších štvrtí
– mapu výrubov stromov, čo by umožnilo efektívnejšie plánovanie výsadby, aby náhradná zeleň nebola na opačnej strane mesta
– mapu ukradnutých bicyklov, čo pomôže navrhnúť lokality pre kryté parkoviská pre bicykle
– mapu odťahov Mestskej polície, ktorá pomôže vodičom vyhnúť sa obľúbeným lokalitám a mnoho iných

Mnoho dát, ktoré zbiera mesto, mestské časti, mestská i štátna polícia, hasiči, atď. sa dá vizualizovať na mape prostredníctvom GPS koordinátov a tieto dáta môžu rôznymi spôsobmi využiť občania i samospráva.

Projekt je ľahko škálovateľný a v prípade záujmu iných miest a obcí sa dá rozšíriť.

MZ-heatmaps

poziarna mapa

Čakáte v noci na autobus alebo taxík pod Mostom SNP a nudíte sa? Vyriešila by to interaktívna mobilná aplikácia.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Mestské zásahy

Kultúra

Teraz najčítanejšie