Denník N

Ministerstvo chce zaviesť názov národnostné školy, prakticky sa však nič nezmení

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne. Foto - TASR
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne. Foto – TASR

Zmena školského zákona prináša v oblasti národnostného školstva novinku, ktorá bola dlhodobo predmetom požiadaviek príslušníkov menšín. Ich predstavy sa však trošku líšia od toho, ako to teraz štát realizuje.

Ministerstvo školstva zavádza nový názov pre menšinové školy na Slovensku. Podľa novely školského zákona, ktorú vláda schválila minulý týždeň, budú mať oficiálny názov národnostné školy.

Bude sa to týkať všetkých škôl a školských zariadení, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny. Tieto školy môžu označenie „národnostná škola“ používať vo svojom názve, podobne ako sa doteraz používalo označenie „s vyučovacím jazykom maďarským/nemeckým/rusínskym“.

„Prvýkrát sa v histórii samostatného Slovenska zadefinoval pojem národnostná škola a národnostné školské zariadenie, bola to dlhodobá požiadavka príslušníkov národnostných menšín,“ vraví ministerstvo.

Zástupcovia národnostných menšín, hlavne maďarskej, naozaj dlhodobo volali po oficiálnom uzákonení pojmu „národnostné školstvo“. Teraz však tvrdia, že táto zmena nie je postačujúca a v podstate je iba „kozmetická“; niektorých menej početných menšín sa dokonca dotkne negatívne.

Znenie novely sa ešte môže zmeniť, musí ju schváliť Národná rada.

Menšie menšiny majú smolu

Najviac národnostných škôl na Slovensku má maďarská menšina. Podľa údajov Spoločnosti maďarských pedagógov na Slovensku bolo v školskom roku 2020/21 na Slovensku

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie