Denník N

Paragrafová kulisa zločinu

Slovenský štát poslal do koncentračných táborov vyše 70-tisíc Židov, drvivá väčšina z nich zomrela.
Slovenský štát poslal do koncentračných táborov vyše 70-tisíc Židov, drvivá väčšina z nich zomrela.

Všetky absurdne znejúce návrhy Židovský kódex naplnil a zhmotnil v praktickom živote štátu.

Autor je historik

Dnes uplynulo osemdesiat rokov od nariadenia 198/1941 Sl. z. o právnom postavení židov vo vojnovom slovenskom štáte. Židovský kódex, ako sa už vtedy nariadenie pomenovalo, bola jedna z najkrutejších antisemitských právnych noriem v moderných dejinách Európy. Okolnosti jeho vydania a dôsledkov stále vyvolávajú pozornosť právnikov a historikov. Dotýkajú sa však aj myslenia spoločnosti, jej vzťahu k vlastným dejinám. Túto udalosť nemožno vnímať iba ako suchý historický fakt, ale aj ako etický problém.

Kódex bol vyústením predchádzajúcich krokov v procese takzvaného riešenia židovskej otázky na Slovensku. Realizoval sa v podmienkach autoritatívno-totalitného režimu, ktorý nastolila a budovala ľudácka vláda od jesene roku 1938. 89-tisíc slovenských židov bolo systematicky zbavovaných politických, hospodárskych, sociálnych, nakoniec aj základných občianskych a ľudských práv. Kódex bol najrozsiahlejšou legislatívnou normou v dejinách vojnovej Slovenskej republiky. Mal väčší rozsah ako základný zákon štátu – ústava. Potvrdil a sprísnil všetky predchádzajúce antisemitské právne opatrenia a navyše otvoril priestor na ďalšiu surovú perzekúciu 3,6 percenta tunajšieho obyvateľstva.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie