Denník N

Školský týždeň: Ministerstvo oslabuje pozíciu Testovania 9 pri prijímaní na stredné školy

Prinášame ďalšie vydanie pravidelného komentovaného výberu správ o školstve a vzdelávaní Školský týždeň: 1. Navrhované zmeny v testovaní deviatakov sú zmätočné. 2. Balík REACT-EÚ má zmierňovať následky pandémie, v oblasti vzdelávania nám však pri tom asi veľmi nepomôže. Plus tri zaujímavé krátke správy a graf týždňa o tom, ako empatia alebo asertivita ovplyvňujú školské výsledky detí.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Navrhované zmeny v testovaní deviatakov sú zmätočné 

Pokračujeme v miniseriáli o plánovaných zmenách v školstve, ktoré sú súčasťou reformného balíka schváleného vládou počas augusta. Tentoraz sa bližšie pozrieme na úpravy, ktoré sa týkajú testovania žiakov a žiačok.

Ako je všeobecne známe, na základných školách každý rok prebieha celoštátne testovanie piatakov a deviatakov. Na väčšine škôl sa deti testujú z matematiky a slovenčiny. V školách s vyučovacím jazykom maďarským majú žiaci a žiačky test z maďarčiny namiesto slovenčiny, v prípade testovania v deviatom ročníku je k dispozícii aj test z ukrajinčiny.

Na čo tieto výsledky vlastne slúžia? Učiteľky a učitelia by mali získať objektívny a porovnateľný obraz o výkone každého svojho žiaka alebo žiačky. Výsledky žiakov a žiačok sa totiž dajú zoradiť do rebríčka. Školy by zároveň mali získať spätnú väzbu, ako na tom sú z hľadiska testovaných predmetov. Na základe toho by mohli pracovať na zlepšovaní svojej výučby. A napokon testovanie deviatakov slúži aj ako podklad na prijímačky na stredné školy.

O tom, či testovania svoju úlohu plnia, či skutočne vyučujúcim a školám prinášajú cenné a užitočné informácie, na základe ktorých zlepšujú svoju výučbu, v podstate nevieme nič. Jedinú hlbšiu sondu, ako testovanie vplýva na školské prostredie a ako ho vnímajú zamestnanci škôl, nedávno priniesli výskumníci a výskumníčky z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej monografii vychádzajúcej z ich kvalitatívneho výskumu odhaľujú, že organizácia testovania piatakov môže negatívne zasahovať do chodu škôl (zvýšená byrokracia, podriadenie výučby príprave na testovanie atď.). Zároveň z výskumu vyplynulo, že učiteľky a učitelia môžu mať pochybnosti o zmysluplnosti testovania.

Ministerstvo školstva sa rozhodlo robiť úpravy v oblasti testovania aj napriek málo rozvinutej diskusii o testovaniach a chýbajúcim analýzam a výskumom. Tak to potom aj vyzerá. Najprv ministerstvo plánovalo zaviesť podmienku, že základnú školu bude možné dokončiť len úspešným absolvovaním testovania v deviatom ročníku (Testovanie 9). Neskôr to zmenilo tak, že úspešné absolvovanie deviatackeho testovania bude podmienkou na prijatie na strednú školu. A nakoniec na veľké prekvapenie vláda schválila znenie, že stredné školy pri prijímačkách už vôbec nemusia prihliadať na výsledky celoštátnych testov.

V súčasnosti platí, že riaditeľ alebo riaditeľka strednej školy musí žiaka prijať bez prijímacej skúšky, ak v Testovaní 9 dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 percent.

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie