Denník N

Všetci Slováci sú pastieri z hôr, všetci Maďari sú barbari z Ázie. Stereotypy?! To nie my, to iba oni! (slovensko-maďarská anketa)

Platia ešte staré stereotypy o národoch, ktoré spolu žili tisíc rokov v Uhorsku a sto rokov na Slovensku?

Tento text je súčasťou projektu Denník N ide za vami, na dva týždne sme v Komárne a v okolí.
Maďarskú verziu tohto textu nájdete tu.

Nedávne hádky o návšteve maďarského predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra v Šamoríne pri príležitosti odhalenia pamätníka obetiam povojnových deportácií ukázali, že slovensko-maďarské konflikty ani zďaleka nie sú zažehnané. Ďalšie komplikácie môže vyvolať novela o dvojakom občianstve, ktorú národná rada tlačí pred sebou už niekoľko mesiacov na ďalšie schôdze.

Denník N oslovil desať osobností, historikov, sociológov, psychiatrov, jazykovedcov, diplomatov, spisovateľov a publicistov, aby vysvetlili, aké stereotypy ovplyvňujú slovensko-maďarské vzťahy v roku 2021.

Otázky:

1) Ktoré sú podľa vás najčastejšie stereotypy/predsudky Maďarov o Slovákoch?

2) Ktoré sú podľa vás najčastejšie stereotypy/predsudky Slovákov o Maďaroch?

 

Roman Holec,
historik

Stredná Európa je plná predsudkov, ktoré si kultivujeme voči sebe samým (to sú tie pozitívne predsudky), ako aj voči iným a tie majú takmer výlučne negatívne konotácie. Historicky bohatý slovensko-maďarský vzťah sa taktiež bez nich nezaobíde.

1) Že Slováci sú menejcenní, menej schopní, menej zruční, menej nadaní, a preto na nich treba pozerať zhora a nanajvýš s blahosklonnosťou intelektuálnej, historickej i schopnosťami umocnenej prevahy. Z toho pramení obrovská – a neraz neopodstatnená – dôvera v seba samého. Isté historicky motivované jadro, najmä charakteru racionálnej skúsenosti, tu nepochybne je.

Spravodajstvo v maďarčine v Denníku N

Denník N zvažuje projekt spravodajstva v maďarčine, prosím, pomôžte nám vyplnením dotazníka.

2) Je to predstava, že Maďar pozerá s nadradenosťou na svojich susedov a vníma ich krajiny stále ako svoje vlastníctvo. Že denne vstáva a líha si s predstavou revízie Trianonu a obnovy veľkého Uhorska. Z toho pramení obrovská nedôvera ku všetkému maďarskému a rôzne formy neopodstatnených komplexov menejcennosti.

Isté racionálne jadro, najmä charakteru historickej skúsenosti, tu nepochybne existuje. Nepochybne existujú aj takí Maďari, ba i politici, ale to je všetko. Väčšina z nich pozerá na dnešok a zajtrajšok.

A liek na tieto stereotypizované predsudky?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Denník N v Komárne

Slovensko

Teraz najčítanejšie