Denník N

Juh už nie je nedobytným územím, na ktorom si okrem Mosta-Híd a SMK nik neškrtne (+ volebné mapy)

Tri postrehy o volebnom správaní na juhu Slovenska.

Tento text je súčasťou projektu Denník N ide za vami, na dva týždne sme v Komárne a v okolí.

Juh Slovenska je pre väčšinového obyvateľa Slovenska trochu neznámou. Odohráva sa tam iná politika, oddelená od tej slovenskej, a (aj) pre jazykovú bariéru o politickom súboji na juhu vieme málo.

Roky tam prebiehal súboj o voliča medzi SMK a Mostom-Híd, no to už nie je úplne pravda.

Spísali sme niekoľko postrehov, ktoré ukazujú volebné mapy.

Fantómová hranica a severný juh – južný juh

Najsilnejšiu geografickú polarizáciu volebného správania na Slovensku ukazuje delenie územia krajiny na sever a juh. Sever, ktorý volí slovenské strany, a juh, ktorý volí maďarské strany. Tento jav sa opakuje v princípe od prvých slobodných volieb na území dnešného Slovenska.

Je to takzvaná fantómová hranica (z anglického phantom border) medzi severom a juhom. Fantómová preto, lebo tam nie je štátna, politická alebo akákoľvek administratívna hranica. Ba ani fyzická či prírodná bariéra. Fantómovú hranicu vo volebnom správaní medzi severom a juhom kreslí odlišné národnostné zloženie obyvateľov.

Lenže ani juh Slovenska nie je homogénnym teritóriom. Ak si južný pás rozoberieme na drobnejšie, uvidíme, že aj ten sa ešte ďalej delí na sever a juh.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Denník N v Komárne

Modrí, Most-Híd

Slovensko

Teraz najčítanejšie