Denník N

Nový liberálny pragmatizmus a slovenská zahraničná politika

Foto - TASR/AP
Foto – TASR/AP

Obrat Západu smerom k liberálnemu pragmatizmu je nevyhnutný.

Autor je profesorom na Katedre politológie FiF UK

Liberálne svetové usporiadanie, založené a udržiavané západnými mocnosťami od konca druhej svetovej vojny, stojí na troch kľúčových princípoch takzvanej Kantovej trojnožky. Po prvé, voľný kapitalistický trh podporujúci slobodnú globálnu výmenu tovarov. Po druhé, liberálna demokracia ako systém zabezpečujúci demokratické riadenie štátu a ochranu ľudských práv a menšín. A po tretie, medzinárodné organizácie a inštitúcie, na ktorých pôde dochádza k rokovaniam a dohodám o spolupráci, k tvorbe noriem a pravidiel, a tým k spravidelňovaniu medzinárodnej politiky.

Kým prvý z princípov dnes už rozvíjajú všetky relevantné mocnosti a globálny kapitalizmus sa stal svetovým systémom, druhý a tretí princíp sú v posledných rokoch čoraz silnejšie spochybňované, a to faktormi zvonka i zvnútra liberálnodemokratického Západu.

Neliberálne veľmoci ako Rusko a Čína dnes systematicky vo vlastnej domácej politickej praxi rozvíjajú neliberálne politické systémy, podporujú xenofóbne a iné neliberálne hnutia v krajinách Západu a podrývajú úlohu medzinárodných organizácií ochraňujúcich ľudské práva. Neliberálne vlády v rámci Západu, ako napríklad u našich susedov v Maďarsku a Poľsku, nerešpektujú ochranu menšín či nezávislosť súdnictva a napríklad aj na Slovensku je charakter štátu naďalej otázny.

Ako vo svojej nedávnej štúdii v časopise Foreign Affairs konštatujú politológovia Alexander Cooley a Daniel Nexon, dochádza tým k určitému „vychýleniu“ liberálneho svetového usporiadania smerom k dominancii kapitalizmu a oslabovaniu liberálnodemokratických princípov. V situácii takéhoto vychýlenia dochádza k nárastu rôznych patologických javov v globálnom bezpečnostnom prostredí, medzi ktoré, ako ukazujem vo svojej novej štúdii v časopise International Affairs, patrí napríklad dynamický nárast využitia súkromných vojenských spoločností pri hybridnom vedení vojnových konfliktov v rôznych častiach sveta. Takéto podkopávanie princípov medzinárodného liberálneho usporiadania predstavuje pre Slovensko ako menšiu krajinu s otvorenou ekonomikou a s ašpiráciou udržať si liberálnu demokraciu, ale i pre etablovanejšie liberálne demokracie zásadný problém, pretože tým dochádza k erózii pre nás výhodného medzinárodného prostredia.

Západný obrat od liberálneho imperializmu k liberálnemu pragmatizmu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Joe Biden

Komentáre

Teraz najčítanejšie