Denník N

Ukrajinské reaktory. Tak ďaleko a pritom tak blízko

Ukrajina chce predĺžiť životnosť jadrových reaktorov, slovenská vláda chce vedieť viac, ale Kyjev napriek záväzkom mlčí.

Autorka je kampanierka OZ Človek v ohrození

Ukrajina práve rozhoduje o nebezpečnom projekte. Hlasy domácich kritikov sa snaží umlčať a susedné vlády, vrátane tej našej, ignoruje. Bezpečnostný garant a financmajster veľkej časti projektu, Európska komisia, žiaľ, vysiela nejasné signály.

Dva ukrajinské jadrové reaktory v týchto mesiacoch čakajú na predĺženie životnosti (trom už licenciu obnovili a ďalších desať to čaká v najbližších rokoch). Jednu mimovládnu organizáciu za kritizovanie bezpečnosti reaktorov čaká súd.

Päť vlád okolitých krajín márne čaká na odpoveď od ukrajinskej vlády po tom, čo vyjadrili záujem o cezhraničné verejné konzultácie. Dva medzinárodné dohovory sa kontinuálne porušujú a na tento kontroverzný projekt odišla zatiaľ prvá splátka z našich verejných európskych peňazí.

Niečo tu nesedí?

No veru nesedí. Ukrajina získala na program „zvyšovania bezpečnosti jadrových reaktorov” pôžičku z verejných zdrojov – od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Euratomu. Zvyšovanie bezpečnosti, teda realizácia predpísaných bezpečnostných opatrení, na Ukrajine bezprostredne súvisí s predlžovaním životnosti týchto „zombie“ reaktorov. Väčšine tak umožnia fungovať až o dvadsať rokov nad plánovaný čas ich životnosti.

Ukrajina sa však správa, akoby sa konania o predlžovaní licencií vôbec nediali. O tom, že do konca roka má rozhodnúť o ďalšej prevádzke reaktora Južno-Ukrajinský 2 a Záporožie 1 (mimochodom ten sa nachádza len dvesto kilometrov od vojnovej zóny na východe krajiny) neinformovala ani svojich finančných dobrodincov, ani vlády okolitých krajín. Pritom k takémuto kroku Ukrajinu zaväzujú dva medzinárodné dohovory.

Takzvaný Dohovor z Espoo napríklad ukladá krajine, ktorá rozhoduje o aktivite so závažným cezhraničným vplyvom, aby informovala svojich susedov. Dotknuté krajiny a ich obyvatelia sa následne môžu zapojiť do rozhodovania. Ukrajina si túto povinnosť nesplnila už pri predlžovaní životnosti dvoch reaktorov v Rivnom a teraz sa situácia opakuje.

Vlády Slovenska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a Rakúska vyjadrili v mene svojich občanov záujem o cezhraničné konzultácie. Odpoveďou je mlčanie ukrajinskej vlády. Také závažné a potenciálne nebezpečné rozhodovanie sa deje prakticky bez kontroly, za zatvorenými dverami ukrajinského jadrového regulátora.

Ukrajinská organizácia NECU zverejnila v máji po konaní jadrového regulátora, ktorý o relicencovaní rozhoduje, informáciu, že reaktor Južno-Ukrajinský 2 je z bezpečnostných dôvodov dočasne odstavený. Za túto pravdivú informáciu sa dnes ocitli pred súdom. Žaluje ich Energoatom, prevádzkovateľ všetkých pätnástich ukrajinských jadrových reaktorov.

Ani ostatné mimovládne organizácie nie sú ticho. V marci 46 mimovládiek z celej Európy upozornilo obe finančné inštitúcie, že Ukrajina porušuje medzinárodné právo. Takúto informáciu nedostali Komisia a EBOR po prvýkrát. V júli sa k nám pridali poslanci Európskeho parlamentu.

Reakcia Európskej komisie aj EBOR je nejasná: O projekte máme dôkazy, na základe ktorých sme uvoľnili prvú splátku. Dodržiavanie dohovorov kontinuálne monitorujeme. To sú hlavné body ich odpovede. O účasť na cezhraničnom posudzovaní vplyvov požiadala už aj slovenská vláda. Dodnes bez výsledku čaká na odpoveď Ukrajiny.

Prečo by to malo trápiť aj nás?

Odpoveď je jednoduchá – bezpečnosť. Na Ukrajine stále prebieha vojnový konflikt. Najbližšia jadrová elektráreň je vzdialená od miesta bojov na východe približne dvesto kilometrov. Ukrajina je navyše plne závislá od Ruska, či už ide o jadrové palivo, alebo o know-how.

Reaktory postavili ešte za sovietskej éry, niektoré sú tridsať rokov staré. Odborníci zistili vážne riziká a napriek tomu Ukrajina tlačí do predĺženia ich plánovanej životnosti, u niektorých až o dvadsať rokov. A aj keď sa môže zdať, že sú tie ukrajinské reaktory tak ďaleko, lebo máme kopu iných problémov, verte mi, v prípade bezpečnostného rizika, ktoré hrozí predĺžením licencií, budú „sakra“ blízko…

Teraz najčítanejšie