Denník N

Nič to, že je pandémia, hlavne, že bude menej peňazí (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Vašečka a Janček vyberajú udalosť, prešľap a báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa

Rast cien energií a ich dosah na domácnosti a priemysel, teda zamestnanosť a konečného spotrebiteľa. Európska komisia pripravila návrh možných riešení, ako kompenzovať vážny vplyv dvojnásobného efektu zvýšenia cien energií na občanov. Pre domácnosti odporúča cielenú podporu spotrebiteľom, priame platby ľuďom najviac ohrozeným energetickou chudobou, zníženie energetických daní, ktoré tvoria v priemere 41 % účtov za elektrinu domácností a 30 – 34 % priemyslu, prípadne posun poplatkov. Pre malé a stredné podniky je možné využiť priamu pomoc prostredníctvom štátnej pomoci alebo zabezpečením dlhodobých dohôd o nákupe energie. Nesmie sa však narušiť hospodárska súťaž, a preto je dozor orgánov hospodárskej súťaže a národných regulačných úradov zásadný. Teda pomoc musí byť spravodlivá a transparentná. Viaceré krajiny už opatrenia prijali. Mali by sme sa poučiť z pandémie, že pomoc je efektívna vtedy, keď prichádza v pravý čas.

Prešľap týždňa

Hlúposť je ako meteorit, čím z väčšej výšky padá, tým väčšiu škodu spôsobí. Hlúpy a úplne neakceptovateľný prokorupčný pôvodný návrh

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie