Denník N

Bez hnevu a zaujatosti?

Anton Hrnko. Foto N - Tomáš Benedikovič
Anton Hrnko. Foto N – Tomáš Benedikovič

Poradca predsedu Národnej rady pre dejinnú problematiku považuje prevažnú časť slovenských dejepiscov za nesvojprávnych epigónov s vlažným, ba nepriateľským vzťahom k národu.

Autor je historik

V prvom čísle nového Slovenského časopisu historického sa uvádza, že to bude odborná tribúna skutočne pravdivého poznávania našich dejín, priestor pre konštruktívnu diskusiu, sine ira et studio. Žiaľ, márna ilúzia.

Autor úvodného textu Anton Hrnko totiž tvrdí, že nové odborné periodikum má napraviť tristný stav, lebo v historickej vede na Slovensku sa dlhodobo presadzuje maniéra takzvaného objektivizmu, čo je vraj iba pokračovaním minulých koncepcií, ktoré boli slovenským vedcom vnútené supremáciou českých a maďarských ideologických prístupov.

Poradca predsedu Národnej rady pre dejinnú problematiku považuje teda prevažnú časť slovenských dejepiscov, respektíve tunajších historických pracovísk, za nesvojprávnych epigónov s vlažným, ba nepriateľským vzťahom k národu a k jeho dejinám. To podľa neho spôsobuje, že „Slováci namiesto toho, aby svoje dejiny vysvetľovali, sa svojimi dejinami bičujú. Dokonca sa hlásia k takým udalostiam, s ktorými náš národ nemal nič spoločné, najmä keď sa dá nimi bičovať slovenské národné vedomie.“

Tvrdé, žiaľ, anonymné obvinenia, bez uvedenia konkrétnych osôb a udalostí. Anton Hrnko opakuje aj svoje návrhy na riešenie:

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie