Denník N

Rušíme diktát súkromným rádiám

Novelu zákona o vysielaní a retransmisii v apríli 2015 predstavilo trio Martin Ďurinda, Marek Maďarič a Robert Fico. Foto N – Tomáš Benedikovič
Novelu zákona o vysielaní a retransmisii v apríli 2015 predstavilo trio Martin Ďurinda, Marek Maďarič a Robert Fico. Foto N – Tomáš Benedikovič

V návrhu mediálneho zákona sa ani omylom nedozvieme, na základe akých údajov ministerstvo kultúry kvóty zo zákona vynecháva.

Autor je hudobný skladateľ, divadelník a predseda predstavenstva SOZA

Ministerka kultúry v reakcii na nesúhlas hudobnej verejnosti so zrušením povinných kvót slovenskej hudby vo vysielaní rádií vo svojom vyhlásení 14. októbra okrem dôvodu, že prehodnotenie povinných kvót slovenskej hudby spomína aj programové vyhlásenie vlády, uvádza: „Štát nemá diktovať komerčným rádiám, čo majú hrať.“

Zavedenie kvót, ktoré v minulosti navrhlo ministerstvo kultúry a schválil parlament 23. septembra 2015 však „nezavádza diktát“, ale zavádza „reguláciu“. A to reguláciu opäť nie rádií, ako mylne ministerka kultúry vo svojej reakcii uvádza, ale priestoru, ktorý patrí slovenským občanom a je pridelený licenciou na vysielanie, t. j. zapožičaný rádiám.

Je preto zásadnou úlohou „štátu“, respektíve ústredného orgánu štátnej správy, v tomto prípade ministerstva kultúry, ako nastaví podmienky užívania tohto priestoru.

Ministerstvo by si preto v prvom rade malo odpovedať na otázku, či existujú dôvody na reguláciu alebo práve naopak, ponechá využívanie priestoru na vysielanie na „neviditeľnú ruku trhu“. Očakávali by sme, že predkladateľ návrhu bude skúmať, aký je vplyv kvót na vysielanie a aký je názor verejnosti (aj odbornej).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre, Kultúra

Teraz najčítanejšie