Denník N

Týždeň v práve Rada Procházku: Štát som ja, Asklépios

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

1. Dezorient Express Varšava – Luxemburg 2. Keď sa Matovič vyžíva v pocite moci, ide o život.

Čerstvé udalosti z oblasti práva komentuje ústavný právnik a bývalý poslanec NR SR Radoslav Procházka

1. Dezorient Express Varšava – Luxemburg

Čerstvý poľský pokus o emancipáciu voči Súdnemu dvoru EÚ sa, logicky a prirodzene, rieši ako politická téma. Pre poriadok si pripomeňme situáciu z jari 2020, keď nemecký Spolkový ústavný súd vyniesol rozsudok, v ktorom úniový program na výkup štátnych dlhopisov Európskou centrálnou bankou označil za protiústavný.

To všetko po tom, ako Súdny dvor EÚ tento nástroj stimulácie ekonomiky označil za súladný s právom Únie. Nemecký súd teda pozastavil istú formu „federalizácie dlhov“ v priamej – a miestami dokonca dosť kritickej – oponentúre voči Luxemburgu a Bruselu.

Komisia vtedy začala predbežné právne konanie proti Nemecku a ohradil sa dokonca aj samotný luxemburský súd:

„Aby bolo možné zaručiť, že právo EÚ sa aplikuje jednotne, len Súdny dvor má právomoc vysloviť, že nejaký akt inštitúcie EÚ je v rozpore s právom Únie. Odchýlky v posudzovaní platnosti takýchto aktov medzi vnútroštátnymi súdmi by ohrozili jednotnosť právneho poriadku Únie a oslabili právnu istotu. Rovnako, ako ostatné orgány členských štátov, aj vnútroštátne súdy sú povinné zabezpečiť, že právo Únie bude mať plnohodnotný účinok. Len tak sa dá zabezpečiť rovnosť medzi všetkými členskými štátmi tej Únie, ktorú spolu vytvorili.“

V Deutsche Welle vtedy napísali toto: „Nemecký rozsudok vyvoláva obavu, že by ho nacionalistické vlády Maďarska a Poľska mohli použiť vo svojom ťažení proti EÚ.“ Bingo!

Motivovaný pozorovateľ by medzi nemeckým a poľským verdiktom dokázal nájsť banálne aj dôležité rozdiely. A spomenul by si na bezmála štyridsať rokov starú sériu nemeckých ústavných rozhodnutí, známych pod skratkou Solange ( „dokiaľ“).

Už v nich Spolkový ústavný súd trval na svojej právomoci skúmať právny poriadok Únie cez

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Týždeň v práve Rada Procházku

Komentáre

Teraz najčítanejšie