Denník N

O vzťahu medzi referendom o predčasných voľbách a právnym štátom

V demokratickom a právnom štáte je skutočným suverénom právo, nie ľud.

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo

V súvislosti s ostatným rozhodnutím Ústavného súdu týkajúcim sa referenda o predčasných voľbách sa opätovne otvorila otázka vzťahu demokratického princípu a princípu právneho štátu.

Slovenská republika je v zmysle ústavy demokratický a právny štát. Tieto dva základné atribúty nášho štátu sa však občas môžu dostať do vzájomnej kolízie, čo bola aj podstata sporu pri posudzovaní ústavnosti predmetnej referendovej otázky.

Ústavný súd v uvedenom rozhodnutí uprednostnil ochranu právneho štátu pred naplnením demokratického princípu prostredníctvom referenda, keďže podľa jeho názoru by uskutočnením referenda v danom prípade došlo k narušeniu rovnováhy medzi uvedenými rovnocennými ústavnými princípmi.

Po zverejnení rozhodnutia sa, samozrejme, objavili aj kritické hlasy, podľa ktorých rozhodnutím Ústavného súdu došlo k zmareniu referenda a popretiu suverenity ľudu ako pôvodného nositeľa štátnej moci. Aj časť odbornej verejnosti spochybňuje správnosť rozhodnutia napríklad konštatovaním, že demokratický princíp a princíp právneho štátu nie sú rovnocenné, ako to tvrdí Ústavný súd, ale právny štát je demokratickému princípu, respektíve princípu suverenity ľudu podriadený. Princíp právneho štátu je vraj v ústave zakotvený len preto, že sa tak rozhodol suverén.

Ústavné právo je výnimočné tým, že nemá charakter výlučne pozitívneho práva. Obsah a význam ústavných princípov, ktoré tvoria nosnú kostru ústavného práva, sú výrazným spôsobom determinované právnou filozofiou a históriou. Bez hlbšej znalosti týchto vedných disciplín je prakticky nemožné pochopiť podstatu a zmysel ústavného práva ani riešiť vzájomné kolízie ústavných princípov stelesňujúcich spoločenské hodnoty, ktorých ochrana je nevyhnutná pre existenciu a riadne fungovanie demokratického a právneho štátu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Referendum o predčasných voľbách

Komentáre

Teraz najčítanejšie