Denník N

Školský týždeň: Riaditeľky a riaditelia škôl by nemuseli potrebovať prvú atestáciu

Nová časť newsfiltra o vzdelávaní Školský týždeň: 1. Vláda schválila rozpočet na budúci rok, vysoké školy budú musieť prepúšťať. 2. Ministerstvo školstva plánuje, že riaditeľky a riaditelia škôl nebudú musieť mať prvú atestáciu. Okrem toho aj krátke správy o tom, ako študenti pedagogiky cez premyslený systém doučujú deti, a graf týždňa o potrebe vzdelávania učiteľov.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Vláda schválila rozpočet na budúci rok, vysoké školy budú musieť prepúšťať

Minulý týždeň vláda schválila rozpočet na budúci rok. Rozpočet ešte bude musieť prejsť parlamentom, kde je priestor na pozmeňujúce návrhy. Finálna verzia teda môže byť nakoniec iná. Pozrime sa však, aké výdavky, ale aj úspory vláda pripravila pre oblasť školstva na budúci rok.

Minister financií deklaroval, že školstvo si polepší o 459 miliónov eur. Ide o rozdiel medzi celkovými výdavkami na vzdelávanie, vedu, výskum a šport, ktoré sú plánované na rok 2022, a tými, ktoré sa plánovali na rok 2021. Prísne vzaté teda suma neodráža len zvýšené výdavky na školstvo, ale aj na ďalšie oblasti, ktoré so školstvom priamo nesúvisia. Skúsme sa bližšie pozrieť len na výdavky na školstvo.

Rozpočet na regionálne školstvo by mal stúpnuť o 285,4 milióna eur a na vysoké školstvo o 60,6 milióna eur. Z hľadiska školstva sú sčasti relevantné aj výdavky na administratívu, ktoré by mali narásť o 16,8 milióna, a ďalšie výdavky z eurofondov, ktoré by mali stúpnuť o 81,7 milióna eur.

V prípade regionálneho školstva je nárast spôsobený predovšetkým zdrojmi z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 343 miliónov eur. Peniaze by mali ísť na posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, rozšírenie kapacít materských škôl či kurikulárnu reformu. Hoci ide o dôležité investície, tieto výdavky nie sú žiadnym prekvapením a poskytuje nám ich Európska únia za uskutočnenie reforiem. Zároveň je tu prítomné riziko, či budeme schopní tieto peniaze vyčerpať v plnej výške.

Okrem týchto zdrojov už v rozpočte na regionálne školstvo nenachádzame nejaké významnejšie dodatočné financie. O 10,9 milióna eur by sa mali zvýšiť financie na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, čo súvisí so zavedením povinnej materskej školy pre päťročné deti. Ďalšie dodatočné zdroje sú určené na aktivity stavovských organizácií v oblasti odborného vzdelávania (0,22 mil.) a na tehotenské štipendiá pre stredoškoláčky (0,20 mil.).

Zaujímavý je pokles nenormatívnych výdavkov, z ktorých sa financujú napríklad školy v prírode, lyžiarske kurzy, asistenti učiteľa, príspevok na bezplatnú materskú školu, výdavky pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia, havárie, učebnice a podobne. Negatívny rozdiel je 87,7 milióna eur. Súvisí to s tým, že na tento rok bolo vyčlenených 100 miliónov eur na zvýšenie motivácie pedagogických zamestnancov a na podporu záujmu budúcich učiteľov a učiteliek pracovať v regionálnom školstve. Nie je jasné, na čo ministerstvo školstva nakoniec tieto peniaze použilo, na pôvodný účel to však byť nemohlo.

Z rozpočtu však jednoznačne vyplýva, že na budúci rok sa s týmito peniazmi už nepočíta. Suma neklesla o 100 miliónov eur, lebo do týchto výdavkov patrí aj spomenuté zvýšenie príspevku pre materské školy o 10,9 milióna eur. Vo výsledku však zjavne nemožno očakávať zvýšenie finančných prostriedkov napríklad na pedagogických asistentov či učebnice, hoci by bolo potrebné.

Za pozornosť stojí aj to, že štátny rozpočet nepočíta so zvyšovaním normatívnych výdavkov, práve naopak, tie by napriek vyššiemu počtu žiakov a žiačok mali klesnúť. Tieto výdavky sú určené na odmeňovanie zamestnancov a zamestnankýň škôl a na prevádzku škôl. Inými slovami, školy by v ďalšom roku nemali vo forme normatívu dostať nič navyše. Pritom prevádzkový normatív sa nezvyšoval už niekoľko rokov, čo spôsobuje, že viaceré školy sú podfinancované.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie