Denník N

Rádio, niekto ťa stále miluje

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Štát hudobnými kvótami oslabuje za hranicou ústavne znesiteľného slobodu súkromných vysielateľov v prospech podpory národných prvkov.

Autor je poradca ministersky spravodlivosti pre ústavné právo, bývalý poradca Ústavného súdu.
Názory autora sa nemusia zhodovať s názorom ministerky a ministerstva spravodlivosti.

Keby Roger Taylor písal hit Radio Ga Ga dnes, inšpiráciou by mu pokojne mohli byť slovenské reálie. A Igor Matovič.

Od apríla roku 2016 zákon o vysielaní a retransmisii upravuje povinnosť vysielateľov s licenciou vyhradiť mesačne slovenským hudobným dielam najmenej 25 percent času vysielania hudobných diel. Na vysielateľov na základe zákona, to znamená na verejnoprávne médiá, sa vzťahuje povinnosť vyhradiť mesačne slovenským hudobným dielam najmenej 35 percent času vysielania hudobných diel.

Ministerstvo kultúry prišlo v ostatných dňoch s návrhom na zrušenie hudobných kvót pre súkromných vysielateľov (spomínaných 25 percent).

Očakávaný efekt a Igor Matovič nedali na seba dlho čakať. Napríklad páni hudobníci Ľubomír Burgr (predseda predstavenstva SOZA) a Martin Gašpar (člen rozhodcovskej komisie SOZA) sa na stránkach tohto denníka vyjadrili pomerne jasne za zachovanie istej formy regulácie súkromných vysielateľov. Poukázali o. i. na existenciu hudobných kvót vo Francúzsku, v Dánsku, vo Švédsku či v Nórsku.

Bolo by v rámci diskusie o hudobných kvótach fér si na začiatok povedať, že hudobné kvóty priniesli SOZA a aj autorom slovenských hudobných diel viac peňazí do vrecka. V roku 2020 SOZA celkovo rozdelila zastúpeným nositeľom práv dvojnásobnú sumu peňazí (14,9 milióna eur) oproti roku 2016 (7,6 milióna eur). Na druhej strane a objektívne, kvóty majú na tomto náraste len istý podiel. Kto má záujem, konkrétne čísla si ľahko dohľadá vo výročných správach SOZA.

Nebudeme príkri, tento text nechce byť o peniazoch. Cieľom je diskutovať o hodnotových a ústavných nedostatkoch, ktoré hudobné kvóty v sebe nesú.

Rovnako férové je uviesť, že Ústavný súd v novembri 2018 vyhlásil právnu úpravu hudobných kvót za ústavne súladnú. Autor tohto príspevku už v onom čase ako poradca sudcu spravodajcu zastával spolu so svojím „šéfom“ názor o ústavnej chybnosti zákona. Dychtivého čitateľa právnych textov radi odkazujeme na odlišné stanovisko sudcu spravodajcu v danej veci.

Pohotovosť Igora Matoviča („nerušme to, čo funguje“), sťaby novodobého predstaviteľa rímskeho eklekticizmu, a pretrvávajúce pochybnosti autora o ústavnej súladnosti hudobných kvót ho vedú k tomuto trúfalému pokusu donkichotsky polemizovať s veternými mlynmi.

Synonymum slobody

Rozhlasové vysielanie sa do dejín ľudstva zapísalo ako významný zdroj a sprostredkovateľ informácií.

Azda najdôležitejší moment existencie rozhlasového vysielania zaznamenáva rozhlas počas druhej svetovej vojny, keď sa jeho prostredníctvom k obyvateľstvu dostávajú dôležité prejavy formujúce prinajmenšom dejiny modernej Európy.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie