Denník N

Berte to osobne

Bettina Graziani a Pablo Picasso, Foto: Mark Shaw Cannes 1955
Bettina Graziani a Pablo Picasso, Foto: Mark Shaw Cannes 1955

Hladiť ako voda, ako vietor obrusovať odtiaľto až do večnosti, ak nejaká je. Zapisovať do zošitov krásnym písmom, zakresľovať, mapovať svoju polohu vo svete a v čase, jednoducho a jasne, stránku za stránkou.

Autor je výtvarník

Sova Minervy rozprestrie svoje krídla až s padajúcim súmrakom.
W. G. Hegel

Jeseň zaliata ranným slnkom, polia pokryté srieňom ako závojom z kryštálikov, pripomínajúcim, že heroldi pani zimy sa už prechádzajú krajinou, strážiac jej veľkolepý príchod.

Dívam sa do slnka a myslím na správu, ktorú mi poslal priateľ. Ide do Etiópie pozorovať vtáky, posledne bol s partiou ornitológov v Gruzínsku.

V nedeľu sa skončila výstava Juraja Gavulu v GMB, našťastie som si ju bol pozrieť s Matejom; a potom som sa tam už nedostal, ale mohol by som sa na ňu dívať znova a znova…

Je to niečo s dotykom, dotýkať sa sadry, hliny, dreva, kameňa, skla, kovu a potom znovu a znovu, dotýkať sa sveta, dotýkať sa života, svojho a svojich blízkych, spoznávať ho, vytrhnúť ho z pažeráka ničoty a postaviť ho ako večne sa opakujúci refrén. Refrén, to slovo v Jurajových zápisoch mi stále znie v pozadí, je to len pieseň, dávna pieseň…

Hladiť ako voda, ako vietor obrusovať odtiaľto až do večnosti, ak nejaká je. Zapisovať do zošitov krásnym písmom, zakresľovať, mapovať svoju polohu vo svete a v čase, jednoducho a jasne, stránku za stránkou, od maminho šijacieho stroja a dedových dvoch budíkov cez lávku ponad rieku ku kostolu, do zvonice k zvonom, osobné sa stáva objektom, sochami v priestore.

Pred oknom na terase je rušno, okolo kŕmidla sýkorky, vrabce, občas stehlíky a opravár ďateľ na vrchu mandle a vždy rezervované hrdličky.

Koľko krokov od domu je svet?

V pondelok mal Pablo Picasso narodeniny. Stoštyridsať rokov. Pekný vek.

Vystavuje teraz so svojím kolegom Goyom v Bazileji v nadácii Bayeler, vo foyer: úžasné slovo, pôvodne znamenalo otvorený priestor v dome slúžiaci na založenie ohňa. To sa hodí, pretože Pablov starší kolega Francisco tam má vystavené aj čierne obrazy, tak sa volajú obrazy z jeho domu, nazývaneho Quinta del sordo; foyer v tomto prípade je priestor pred Goyovou výstavou a sú tam vystavené Picassove obrazy patriace nadácii, na ktorých maľuje Goyu.

Ale chcel som iné, teda použiť jednu z mnohých Pablových citácií.

Všetko, čo robím, je osobné.

Osobné ako ten refrén. Ako náš život, žijeme ho my, a teda vyslovene osobne.

Berte to, prosím, osobne, ak uvidíte napríklad sochu vo verejnom priestore, berte ju osobne, tak ako jej autor.

Končí sa október a ja som rád doma. Dívam sa na modrú oblohu, lietadlá po nej čmárajú, ako by im diktoval sám Velimir Chlebnikov, predseda zemegule.

Dám si kávu, káva je vždy dobrá.

Otvorím na chvíľu knihu…

The language of birds is very ancient and,

like other ancient modes of speech, very

elliptical: little is said, but much is meant

and understood.

Jazyk vtákov je veľmi starý a,

ako iné starodávne spôsoby reči, veľmi

eliptický: málo sa hovorí, ale veľa sa tým myslí

a rozumie.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie