Denník N

Školský týždeň: Schválené zmeny na podporu inkluzívneho vzdelávania negarantujú jeho zavedenie do škôl

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Boli schválené zmeny na podporu inkluzívneho vzdelávania, ani tie však negarantujú zavedenie inklúzie do škôl. 2. Ministerstvo školstva navrhuje uvoľniť vysokým školám ruky pri nastavovaní riadenia fakúlt.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Boli schválené zmeny na podporu inkluzívneho vzdelávania, ani tie však negarantujú zavedenie inklúzie do škôl

Minulý týždeň štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová prezentovala opatrenia, ktoré sa vďaka schválenej legislatíve začnú uskutočňovať v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Aj my sme v minulom vydaní uviedli, že práve v otázke inklúzie sa udiali niektoré čiastkové pozitívne zmeny. Pozrime sa detailnejšie, do akej miery ide o zásadné úpravy a či v blízkej budúcnosti môžeme očakávať zlepšenie vo vzdelávaní detí s rozličnými potrebami.

Prvou avizovanou zmenou je zakotvenie definície inkluzívneho vzdelávania do školského zákona. Je pravda, že doteraz naša domáca legislatíva takúto definíciu neobsahovala. To však neznamená, že sme nemali povinnosť vzdelávať napríklad deti so zdravotným postihnutím v súlade s ich potrebami a spoločne s ostatnými. Zaväzoval nás k tomu najmä Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Skrátka, aj podľa súčasných právnych záväzkov sme mali budovať inkluzívne školstvo, v rámci ktorého každé dieťa dostáva adekvátnu podporu a zároveň nie je vyčleňované od ostatných svojich rovesníkov a rovesníčok. Zakotvenie tohto princípu do školského zákona síce môže posilniť a zviditeľniť tento záväzok, avšak samo osebe ešte nemusí priniesť žiadnu zmenu. Ako napríklad v nedávnom rozhovore pomerne názorne upozornil Branislav Pupala, najmä tento typ všeobecných ustanovení sa často neberie vážne.

Dôležité teda bude zabezpečiť nástroje a podmienky na to, aby sa inkluzívne vzdelávanie mohlo preniesť aj priamo do každodennej školskej reality. Tomu by malo dopomôcť ďalšie opatrenie, ktorým je zavedenie možnosti zriadiť školský podporný tím.

Ten by mali tvoriť školský špeciálny pedagóg a všetci odborní zamestnanci príslušnej školy (napríklad školská psychologička, sociálny pedagóg alebo pedagogička, logopéd), ale jeho súčasťou môžu byť aj iní pedagogickí zamestnanci. Tento tím by mal najmä

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie