Denník N

Smiali by sa Maďari na seriáli Susedia a na komolení maďarčiny pod vplyvom slovenčiny? Vysvetľuje odborníčka na maďarský jazyk

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Prečo sa Slováci dokážu zabaviť na komolení slovenčiny pod vplyvom maďarčiny? V čom je pre nás maďarčina náročná, ak sa ju chceme naučiť? Vysvetľuje docentka z Katedry maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK Katarína Misadová.

Na začiatok naučme čitateľov nejaké zaujímavé maďarské slovo. Za seba navrhujem Popolušku, ktorá sa povie Hamupipőke. Alebo slimáka, ktorý sa povie csiga.

Ja teda navrhujem Šípkovú Ruženku, ktorá sa povie Csipkerózsika. Alebo cipőfűző, čo znamená šnúrky do topánok.

Aké je vaše obľúbené slovenské slovo?

Zmrzlina. Vyslovenie tohto slova mi dodnes spôsobuje problém. V maďarčine nie je obvyklé zoskupenie spoluhlások na začiatku slova. A ak áno, zrejme sú prevzaté z iných jazykov.

Kde sa začal formovať pôvodný maďarský jazyk?

Dejiny maďarského jazyka siahajú až do Ázie. Maďarčina sa vyvinula z vetvy ugrofínskych jazykov, za jej najbližšie príbuzné jazyky sa považujú jazyk Vogulov a jazyk Ostjakov, ktorí žili v povodí rieky Ob. Na základe archeologických výskumov sa predpokladá, že predkovia Maďarov postupne migrovali cez ázijské a eurázijské územia až po Karpatskú kotlinu.

Kde presne predtým žili?

Na základe najnovších archeologických a antropologických výskumov pred príchodom do Karpatskej kotliny žili v oblasti rieky Volga a najširšej, južnej časti pohoria Ural. Na základe archeogenetických výskumov sa však preukázalo, že niektoré kmene mali po materskej línii stredoázijský turecký pôvod.

Je pravdepodobné, že Maďarmi sa nazývali až predchodcovia Maďarov prichádzajúcich do Karpatskej kotliny pod vedením Arpáda. Ich potomkovia zakladali uhorský štát a im vďačíme aj za najstaršie maďarské písomné pamiatky.

Prišli na územie, kde sa používali úplne odlišné jazyky. Tie ich doslova obkolesovali. Vďaka čomu ich špecifický jazyk prežil v takmer nepozmenenej podobe?

Dobrá otázka, ale patrí skôr historikom jazyka. Zrejme to súvisí s tým, že Maďari boli po príchode do Karpatskej kotliny dlhé stáročia silní, skôr útočili na iné krajiny, než sa bránili. Nezvykli byť obeťami, ale skôr dobyvateľmi. V praxi tak neboli nútení podrobiť sa požiadavkám niekoho iného a vzdať sa svojho jazyka.

Vie sa niečo o historicky prvých maďarských textoch?

Prvá maďarská veta, ktorá sa objavila písomne, pochádza z roku 1055 nášho letopočtu. Našla sa v latinsky písanej listine o založení Tichonského opátstva v dnešnej Veszprémskej župe v západnom Maďarsku. Obsahom tejto neúplnej vety je „na bojovú cestu smerom na Stoličný Belehrad“. Stoličný Belehrad je inak dnešné mesto Székesfehérvár.

Z dvanásteho storočia už pochádza prvý súvislý maďarský text. Ide o pohrebnú reč a orodovanie, ktoré sa našlo v takzvanom Prayovom kódexe.

Prayov kódex je vlastne liturgická kniha, ktorá obsahuje modlitby kňaza pri bohoslužbe.

Áno, celý bol inak napísaný v latinčine, len ten jeden konkrétny kúsok v maďarčine. A poznáme aj najstaršiu objavenú maďarskú báseň. Ide o nárek Panny Márie, ktorý vznikol okolo roku 1300. Odborníci báseň pokladajú za preklad latinskej modlitby.

Koľko ľudí na svete hovorí maďarsky?

Približne

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Denník N v Komárne

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie