Denník N

Treba vyšetrovanie atentátu na JFK stále tajiť?

Príbeh o „osamelom strelcovi“ sa nedá zladiť s tvrdením, že ešte aj 58 rokov po jeho čine by boli zverejnením všetkých dokumentov ohrozené obrana, spravodajské operácie či zahraničné vzťahy Spojených štátov.

Autor je americký ekonóm

Nestalo sa prvýkrát, že sa odložilo úplné zverejnenie záznamov týkajúcich sa atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho v Dallase 22. novembra 1963. K vražde došlo pred 58 rokmi. A od 26. októbra 1992, keď kongres nariadil úplné a okamžité zverejnenie takmer všetkých záznamov o atentáte na JFK, uplynulo už viac času, než uplynulo medzi zabitím a schválením tohto zákona.

Štvrť storočia po platnosti

Autorom spomínaného zákona bol dnes už zosnulý senátor John Glenn z Ohia. Norma stanovuje, že „všetky vládne záznamy týkajúce sa atentátu… by mali obsahovať predpoklad okamžitého zverejnenia a všetky záznamy by mali byť nakoniec zverejnené“. Zákon ďalej uvádza, že „legitímna potreba nepretržitej ochrany takýchto záznamov existuje len v najzriedkavejších prípadoch“.

Kongres presne určil, kde by takáto potreba mohla existovať. Jedným z prípadov bola ochrana identity spravodajského agenta, ktorý „momentálne vyžaduje ochranu“. Podobne si ochranu zaslúži každý spravodajský zdroj alebo „aktuálne využívaná“ metóda. V niektorých prípadoch môžu byť prvoradé obavy o súkromie. A nakoniec existovala výnimka pre akúkoľvek inú záležitosť týkajúcu sa „obrany, spravodajských operácií alebo zahraničných vzťahov, ktorej zverejnenie by preukázateľne narušilo národnú bezpečnosť Spojených štátov“.

Po štvrťstoročí tieto ustanovenia stratili platnosť. Zákon po tomto období vyžaduje, aby prezident potvrdil, že „pokračujúce odkladanie zverejnenia je nevyhnutné z dôvodu ochrany pred identifikovateľným poškodením obrany, spravodajských operácií, presadzovania práva alebo zahraničných vzťahov, ktoré sú také závažné, že prevažujú nad verejným záujmom na zverejnení“. 22. októbra prezident Joe Biden toto potvrdenie vydal, údajne len dočasne, a poveril príslušné federálne agentúry, aby skontrolovali všetky zostávajúce záznamy a do 1. októbra 2022 nahlásili všetky prípady, v ktorých pretrváva riziko takejto identifikovateľnej škody.

Nedá sa to zladiť

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie