Denník N

V Košiciach je škola, kde deti rozhodujú, čo sa budú učiť. Riaditeľ: Naši školáci vedia kriticky myslieť

Juraj Mazák. Zdroj – JM
Juraj Mazák. Zdroj – JM

Pod názvom Slobodná demokratická škola funguje v Košiciach netradičná základná škola. Deti v nej spolurozhodujú o chode školy, ich hlas má rovnakú váhu ako učiteľov a školáci dokonca sami rozhodujú, čo sa budú učiť. „Keď sa mu nepáči hodina matematiky, odíde na školský dvor a vyrába drevené auto alebo ide do knižnice, alebo do záhrady. Deti sa venujú najmä vlastným záujmom,“ hovorí zakladateľ Juraj Mazák.

Škola je zaradená do siete škôl pod ministerstvom školstva, ich spôsob vyučovania je v experimentálnom overovaní. To znamená, že ich výsledky budú do roku 2030 sledovať tri vysoké školy a potom vyhodnotia, či tento typ vzdelávania ministerstvo školstva schváli.

Slobodná demokratická škola je kmeňovou školou aj pre deti z domoškoly Pod stromom v Liptovskom Mikuláši, ktorej riaditeľka v reportáži Denníka N hovorí, že covidom sa nezaoberajú, pretože v škole majú pozitívne vibrácie a pozitívne nastavenie a to nie je kompatibilné s chorobou. Mazák v rozhovore vysvetľuje, či má štát šancu odhaliť, či sa deti v takýchto školách vyučujú nesprávne.

Prečo ste sa rozhodli založiť školu v Košiciach? 

Snažíme sa o systémovú zmenu nášho školstva, ktoré je relatívne zastarané. V našom postkomunistickom systéme nie je legálne v podstate žiadne iné vzdelávanie než to všeobecné štátne. V západných krajinách sú legálne formy vzdelávania, ktoré sú ďaleko liberálnejšie. My sme preto začali vyučovať systémom sebariadeného vzdelávania po vzore anglickej školy Sumerhill, čo je všeobecne akceptovaný model, funguje podľa neho asi 300 škôl na svete. Na Slovensku je takéto vzdelávanie vlastne nelegálne.

Preto sme požiadali ministerstvo školstva o experimentálne overovanie tohto vzdelávania. Spolupracujeme s troma univerzitami, ktoré sledujú naše výsledky a v roku 2030 by sme mali overovanie ukončiť. Odovzdáme dáta a záverečné správy ministerstvu. Ak bude náš program schválený, akákoľvek škola, ktorá o to bude mať záujem, tak môže na Slovensku vyučovať.

Ako vyzerá to sebariadené vzdelávanie? 

Tak, ako sa vzdelávame my dospelí, tak necháme učiť sa aj deti. My dospelí si prečítame knihu, pozeráme video na YouTube, rozprávame sa s odborníkom alebo sa ideme pozrieť na miesto, kde sa deje to, čo chceme spoznať. Naše deti majú priestor, aby poznatky získavali týmito spôsobmi. Podobá sa to na to, čo robí dieťa do šiestich rokov života. Trávi čas s rodinou, na ihrisku, objavuje veci a skúša, ako fungujú. Takto dokážu deti fungovať aj v škole, pokiaľ nie je vnútorná motivácia nahradená vonkajším hodnotením a známkovaním.

Ako vyzerá vyučovací deň vo vašej škole? 

Aby sme zachovali legislatívne rámce, máme vyučovacie hodiny, ale dieťa z nich môže kedykoľvek odísť do zbernej triedy. Keď sa mu nepáči hodina matematiky, odíde na školský dvor a vyrába drevené auto, alebo ide do knižnice či do záhrady. Deti sa venujú najmä vlastným záujmom. Formálne majú rozvrh, ale majú voľnosť v tom, čo robia.

Takže keď je hodina informatiky, tak človek, ktorý sa vyzná v informatike, sedí pri počítačoch. Ale pokiaľ všetky deti odídu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Očkovanie proti koronavírusu

    Školstvo

    Slovensko

    Teraz najčítanejšie