Denník N

Školský týždeň: Pri vytváraní správnej rady vysokých škôl ide ministerstvo školstva proti odporúčaniam OECD

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Navrhovaný spôsob vytvárania správnej rady vysokých škôl je v rozpore s odporúčaniami OECD a domácich analýz. 2. Ministerstvo školstva plánuje zaviesť výkonnostné zmluvy pre vysoké školy, kľúčové detaily zatiaľ nepoznáme. K tomu krátke správy a graf o tom, koľko mladých ľudí má vysokoškolské vzdelanie.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Navrhovaný spôsob vytvárania správnej rady vysokých škôl je v rozpore s odporúčaniami OECD a domácich analýz

Ministerstvo školstva a jeho reprezentanti tvrdia, že nimi navrhované úpravy v oblasti riadenia vysokých škôl sa opierajú o odporúčania domácich a zahraničných analýz a o prax zo zahraničia. Problém však spočíva v tom, že je to len časť pravdy.

Najprv si povedzme, v čom slová ministerstva platia. Domáce (tu, tutu) aj zahraničné analýzy skutočne odporúčajú, aby sa posilnila úloha externých aktérov pri riadení našich vysokých škôl. V súčasnom systéme majú rozhodujúce právomoci samosprávne orgány na úrovni vysokej školy alebo jednotlivých fakúlt (rektor alebo dekan a akademický senát). Správna rada, ktorej členmi a členkami sú aj ľudia mimo vysokých škôl, má pomerne obmedzené kompetencie. Detailnejší opis právomocí jednotlivých orgánov sa dá nájsť v našom minulom texte.

Tento spôsob riadenia môže viesť k prílišnej uzavretosti celého systému a k nemožnosti alebo neochote prijímať potrebné a neraz nepopulárne opatrenia idúce proti partikulárnym záujmom. Preto panuje pomerne široká odborná zhoda na tom, že v rámci riadenia vysokých škôl by sa mal posilniť externý prvok. To aj ministerstvo premietlo do svojho návrhu novely vysokoškolského zákona tým, že plánuje posilniť kompetencie správnej rady.

A teraz k tej menej pravdivej časti ministerského príbehu. Žiadna z analýz neodporúča takú vysokú mieru autonómie ministra školstva pri výbere členov a členiek správnej rady. Podľa navrhovaného znenia novely by mal minister školstva priamo menovať polovicu jej členov a členiek (druhú polovicu by mal voliť akademický senát).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie