Denník N

Michal Čubrík z Coca-Cola: Máme zodpovednosť za obaly, zálohový systém pomôže zásadne zlepšiť situáciu

Nechceme, aby PET fľaše a plechovky skončili na skládke, keď z nich môžeme vyrábať nové obaly, vysvetľuje zástupca výrobcu nápojov.

Od januára 2022 sa na Slovensku spustí zálohový systém na PET fľaše a plechovky. Pri kúpe nápoja v jednom z týchto obalov zaplatíme aj 15-centovú zálohu, ktorú nám vrátia pri odovzdaní nepoškodeného obalu na zbernom mieste. Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, v rozhovore hovorí o tom, ako sa na slovenský zálohový systém a recykláciu nápojových obalov pozerá ich najväčší svetový výrobca.

V rozhovore sa dočítate:

  • či sa výrobcom so zálohovým systémom zvýšia náklady a pribudnú povinnosti,
  • v čom je recyklát zo zálohovania lepší ako z triedeného zberu,
  • či sa dajú PET fľaše recyklovať viac ako raz.

Prečo je zálohovanie PET fliaš a plechoviek také dôležité?

Vďaka finančnej motivácii zálohovanie výrazne zvýši doterajšiu mieru zberu nápojových obalov a ich recykláciu na výrobu nových PET fliaš a plechoviek. To je kľúčové pre zabezpečenie cirkularity týchto
obalov. Coca-Cola podporuje túto cestu. Zálohovanie tiež zásadne pomôže pri riešení problému odhodených nápojových obalov v prírode, čím prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu.

Ako najväčší výrobca nápojov na svete vníma príchod zálohového systému na Slovensku?

Spoločnosť Coca-Cola jednoznačne víta spustenie zálohového systému na PET fľaše a plechovky. Je to krok správnym smerom pre životné prostredie a cirkulárnu ekonomiku na Slovensku. Od začiatku celého procesu sme aktívne podporovali nastavovanie jednotlivých parametrov. Naším cieľom bolo, aby bol výsledný systém maximálne transparentný, efektívny a orientovaný na spotrebiteľa.

Rokovania o príprave zálohového systému neboli jednoduché, no chcel by som oceniť prácu všetkých zúčastnených, teda výrobcov, obchodníkov aj zástupcov Ministerstva životného prostredia, a ich ochotu a vôľu ku kompromisu.

Aké má Coca-Cola ako nadnárodná spoločnosť skúsenosti so zálohovým systémom v iných krajinách?

Skúsenosti z iných, predovšetkým európskych krajín, kde už zálohovanie funguje, sú jednoznačne pozitívne. Väčšina týchto krajín dosahuje veľmi vysokú mieru návratnosti PET fliaš a plechoviek, okolo 90 percent.

Pri príprave zálohového systému však platí niekoľko základných pravidiel, ktoré by sa mali dodržať. Napríklad, je dôležité, aby bol systém plošný a povinný pre všetkých výrobcov alebo importérov, aby bol organizovaný jednou centrálnou organizáciou s profesionálnym manažmentom. Musí byť tiež transparentný a férový ku každému zúčastnenému subjektu, či už je to nadnárodná spoločnosť alebo lokálny výrobca. V neposlednom rade je dôležité správne nastavenie výšky zálohy.

Pribudnú vám pri spustení zálohového systému ako výrobcovi nejaké povinnosti?

Pribudnú. Na ich zvládnutí už mesiace intenzívne pracujeme. Všetky PET fľaše a plechovky budú po novom označené logom zálohového systému, teda „Z“ so šípkami. Iba také budeme môcť od januára uvádzať na slovenský na trh. Zväčša budú mať etikety len po slovensky, aby sa zabránilo vracaniu obalov zo zahraničia, za ktoré sa záloha nezaplatila. Všetky obaly uvedené na trh budeme reportovať Správcovi zálohového systému a odvádzať za ne zálohy, ktoré naši partneri – obchodníci – inkasujú od spotrebiteľov pri kúpe nápojov.

Musíte ako výrobca rátať aj so zvýšením nákladov?

Okrem spomenutých zmien neočakávame spočiatku výrazné zvýšenie nákladov. S postupným nabiehaním systému sa bude zvyšovať miera návratnosti obalov a očakávame, že aj príspevky výrobcov na dofinancovanie systému budú rásť. Máme zodpovednosť za obaly našich výrobkov. Sme na to pripravení a nebránime sa tomu. Chápeme to ako investíciu do nášho spoločného životného prostredia.

Sú všetky obaly nápojov, ktoré Coca-Cola na Slovensku predáva, vhodné na recykláciu?

Áno. Všetky naše obaly, či už PET fľaše alebo plechovky, sú už dnes plne recyklovateľné. Je preto logické, že chceme, aby nekončili na skládke alebo v spaľovniach, ale vyrábali sa z nich nové PET fľaše a plechovky. Tak chápeme cirkulárnu ekonomiku.

Okrem toho sa môžu spotrebitelia stretnúť v reštauráciách s nápojmi spoločnosti Coca-Cola v sklenených fľašiach, ktoré nám majitelia podnikov vracajú, a my do nich opätovne plníme nápoje. Samozrejme, po dôkladnom vyčistení.

Je nejaký rozdiel medzi surovinou získanou zálohovaním a napríklad z triedeného odpadu?

Ten rozdiel je najmä v množstve a čistote suroviny na recykláciu. Recyklovať sa dajú aj PET fľaše z triedeného zberu, no dochádza tam aj ku kontaminácii inými plastovými materiálmi alebo iným odpadom. Proces triedenia a čistenia je tak oveľa náročnejší a množstvo získanej suroviny je nižšie. Recyklovaný materiál, ktorý sa používa na výrobu obalov pre potraviny a nápoje, podlieha omnoho prísnejším požiadavkám na hygienu a bezpečnosť ako pri recyklovaní PET fliaš na výrobu napríklad pneumatík alebo oblečenia. Z tohto pohľadu teda zálohovanie podporí efektívnejšiu prácu s PET fľašami ako s druhotnou surovinou.

Recyklovaný PET (rPET) využíva Coca-Cola na výrobu časti svojich fliaš už teraz. Dajú sa vami používané materiály recyklovať viac ako raz?

Pri plechovkách vyrobených z hliníku sa materiál roztaví a dá sa recyklovať prakticky donekonečna, podobne ako pri skle. PET fľaše sa v uzavretom systéme dajú recyklovať niekoľkokrát, kým sa používaný rPET materiál znehodnotí. Preto je prechod na stopercentnú recykláciu z fľaše do fľaše postupný. Zároveň sa zlepšujú technológie recyklácie, ktoré počet recyklačných cyklov zvyšujú.

Vďaka rPET technológiám máme pri nápojových plastových fľašiach možnosť recyklovať ich na výrobu nových fliaš a zmenšiť tak množstvo nových plastov. Je to veľký rozdiel oproti tomu, keď sa dnes z nápojových PET fliaš vyrábajú iné produkty, ktoré sa už nedajú stopercentne recyklovať, ako napríklad oblečenie, koberce alebo pneumatiky.

Do akej miery využívate pri výrobe obalov recyklované materiály? Zvýši sa ich pomer? 

Na Slovensku dnes používa Coca-Cola v priemere takmer 20 percent recyklovaného materiálu a v najbližších rokoch sa bude jeho podiel výrazne zvyšovať. Do roku 2025 budeme mať naprieč celým portfóliom nápojov v PET fľašiach minimálne 50 percent recyklátu. Už dnes tu máme minerálnu vodu Römerquelle, ktorej fľaše sú zo stopercentne recyklovaného materiálu. To je cesta, ktorou sa chceme uberať.

Pomôže vám zálohový systém na Slovensku v napĺňaní záväzkov spoločnosti voči životnému prostrediu?

Okrem už spomínaného obsahu recyklovaného materiálu v našich PET fľašiach má spoločnosť Coca-Cola globálny záväzok do roku 2030 prispieť k vyzbieraniu a zrecyklovaniu ekvivalentu všetkých obalov, ktoré v danej krajine uvedie na trh. Zavedenie zálohového systém na Slovensku je nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

Plastovému odpadu je efektívne najmä predchádzať. Ako spoločnosť Coca-Cola pracuje na tom, aby zmenšovala množstvo využívaných plastov?

Na Slovensku sme v uplynulých rokoch výrazne „odľahčovali“ naše plastové fľaše. Naposledy v priemere o 13 percent, vďaka čomu sme ušetrili až 160 ton plastového materiálu ročne. Je to jeden zo spôsobov, ako efektívne znižovať množstvo plastového odpadu.

Plastové obaly majú mnohé výhody, sú bezpečné a ľahké pri preprave, majú teda nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní so sklom.  Je však nutné správne s nimi zaobchádzať, aby nekončili v prírode, na skládke alebo v spaľovni, ale aby sa recyklovali. Coca-Cola chce zabezpečiť plnú cirkularitu pre naše plastové obaly, aby sa z nápojových fliaš stávali opäť fľaše.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie