Denník N

Aktuálna novembrová výzva

Míting na námestí SNP. Foto – TASR/Peter Lenhart
Míting na námestí SNP. Foto – TASR/Peter Lenhart

Treba odmietnuť agresívnych nacionalistov, ale zároveň by sme mali budovať pokojné vlastenectvo.

V uplynulých dňoch sme slávili štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento sviatok sa na Slovensku prežíva najintenzívnejšie. Je to preto, lebo ostatné sviatky sa viažu k minulosti, kým boj za slobodu a demokraciu i ich zneužitie sú u nás stále aktuálne.

Pripomeňme si: čo dalo ľuďom na Slovensku, ale rovnako aj v Poľsku, Maďarsku a v Čechách silu vydržať v skúškach komunistického prenasledovania alebo čo tvorí náš vnútorný základ, našu civilizačnú charizmu, ktorá v týchto skúškach obstála? Boli to tri veci: národ, kresťanstvo a sloboda.

Vzťah a napätie medzi týmito tromi východiskami nielenže tvoria os dejín našich národov, ale poznačujú aj ich vzájomné vzťahy v minulosti i dnes. Vo chvíli, keď sa rovnováha medzi nimi narušila, keď niektoré z nich chcelo vládnuť nad ostatnými alebo keď sa dve spojili a začali potláčať tretie, začínali sa vo vnútri týchto krajín i vo vzájomných vzťahoch drámy a poblúdenia.

Ak hovoríme, že vzťah týchto troch daností hral kľúčovú rolu v našich dejinách i vzájomných vzťahoch, je tu ešte tretia dimenzia – a to je vzťah k celku, do ktorého naše národy patrili i patria.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie