Denník N

Delta vlna trvá už tretí mesiac, ale očkovanejšie okresy sú na tom stále výrazne lepšie

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Prinajmenej do 15. novembra žiadne približovanie kriviek v najviac zaočkovaných okresoch a v najmenej zaočkovaných okresoch. Jednoducho za sebou máme dva a pol mesiaca roztvárania nožníc.

Autor je demograf, Prírodovedecká fakulta UK

Aj na základe štúdie spochybňujúcej vplyv očkovania na šírenie koronavírusu som sa spolu s kolegom Pavlom Ďurčekom rozhodol pozrieť na vývoj v slovenských okresoch s využitím niektorých štatistických a geoštatistických modelov, pričom ako začiatok analýzy bol stanovený začiatok septembra, keď sa krivka začala dvíhať a odkedy možno hovoriť o začiatku ďalšej vlny.

Pripravili sme a postupne aktualizujeme výsledky (z dát NCZI), ktoré sú aktuálne v posudzovaní v jednom z epidemiologických časopisov. Medzičasom sme sa dostali na vrchol globálneho rebríčka v incidencii, ale situácia sa rapídne zhoršuje aj u našich susedov.

Keď som písal pred zhruba mesiacom a týždňom úvod k štúdii, uvádzal som Slovensko ako príklad krajiny, ktorá má od ostatných krajín V4 a Rakúska negatívny „odskok“, v očkovanosti a zároveň aj v incidencii. Predpokladali sme, že sa tento odskok časom zníži, čo sa aj potvrdilo. To by síce mohol byť protiargument, pokiaľ ide o naše zistenia, ale ako sa ukáže nižšie, nie je to tak.

V čom sú naše výpočty podľa nášho názoru signifikantnejšie v porovnaní so zmienenou štúdiou? Po prvé, zameriavame sa na všetky regionálne jednotky v jednej krajine, žiadne sme nevynechali. Zmienená štúdia zaradila Svätý Tomáš a Princov ostrov, ale Nemecko akosi „opomenula“. Nami skúmaný súbor je teda kompletný, čo je v štatistike vždy výhoda.

Po druhé, v rámci jednej krajiny máme v zásade rovnakú metodiku, testovanie, reportovanie, a tým aspoň akú-takú porovnateľnosť údajov. Isteže, napríklad faktické počty obyvateľov v okresoch oproti údajom z trvalého pobytu variujú, ale nemá to podstatný vplyv. Možno práve naopak, v okresoch s vyššou incidenciou a nižšou zaočkovanosťou je reálny počet obyvateľov zväčša nižší ako oficiálny a prepočítaná incidencia by tak mala byť v skutočnosti ešte o niečo vyššia. Ide napríklad o niektoré okresy východného či južného Slovenska. Matematika nepustí, menší menovateľ – delenie nižšou hodnotou počtu obyvateľov – znamená vyšší výsledok delenia. Tento problém je v porovnaní s rozdielmi z reportovania vo Svätom Tomášovi a v Nemecku úplne zanedbateľný.

Po tretie, sledujeme dlhé časové obdobie, od začiatku vlny až po najčerstvejšie údaje. Máme preto už viac ako dva mesiace zbierané údaje a náhodné časové výkyvy z týždňa na týždeň sú eliminované.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Očkovanie proti koronavírusu

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie