Denník N

Advent Denníka N začíname prvým tipom: Ako pomôcť ľuďom bez domova

Foto - OZ Vagus
Foto – OZ Vagus

Počas adventného obdobia vám postupne prinesieme niekoľko tipov na organizácie, ktorým by ste mohli venovať svoj predvianočný charitatívny príspevok.

#26 dní do Vianoc

Začína sa obdobie, v ktorom je pre tisíce ľudí bez domova základnou prioritou zabezpečiť si aspoň provizórny zdroj tepla. Klára Bernátová z občianskeho združenia Vagus hovorí, ako konkrétne sa dá pomôcť ľuďom bez strechy nad hlavou.

Aké Vianoce budú mať vaši klienti? Čo je pre nich na sviatkoch najťažšie? 

V Bratislave žije vyše 4000 ľudí bez domova. Tretina z nich sú odchovanci a odchovankyne detských domovov. Veľké zastúpenie majú osamelí seniori či seniorky, týrané ženy, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím či s psychickou chorobou.

V našom dennom nízkoprahovom centre Domec chystáme počas Vianoc teplú večeru, darčeky a sprievodný program. Veľa ľudí bez domova však Vianoce prežíva ťažko. V tomto období si viac uvedomujú, aký život vedú, mnohí sa cítia veľmi osamelo. Zároveň väčšinu zimy trávia riešením tepla. V čase korony majú obmedzené možnosti brigád, čo znižuje ich šance dôstojne si zabezpečiť základné životné potreby ako napríklad jedlo. Na druhej strane v našom integračnom programe Medzimiesto pracujeme s ľuďmi, ktorí sú na dobrej ceste vrátiť sa späť do bežného života. Vagus niektorým z nich okrem odborného sociálneho poradenstva poskytuje aj časovo ohraničené bezpečné bývanie. Dve desiatky ľudí tak budú môcť po dlhom čase zažiť pokojné Vianoce.

Ako konkrétne dokáže Vagus týmto ľuďom pomôcť? 

Združenie Vagus pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave už 10 rokov a podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov ostávajú žiť na ulici. Robíme tak prostredníctvom troch programov. V rámci programu Streetwork – terénna sociálna práca chodíme priamo na miesta, kde sa ľudia bez domova nachádzajú, a snažíme sa ich napojiť na rôzne služby pre túto skupinu obyvateľstva, ktoré v meste existujú. V programe Domec – nízkoprahové denné centrum môžu ľudia bez domova využiť služby ošetrovne, získať čisté oblečenie, teplý obed, no najmä odborné sociálne poradenstvo. V integračnom programe Medzimiesto sa už snažíme ukončovať bezdomovectvo konkrétnych ľudí. Riešime s nimi možnosti nájdenia a udržania si práce či pretrhnuté rodinné väzby. Vagus však pomáha bezdomovectvu aj predchádzať. Práve v integračnom programe pracujeme aj s ľuďmi, ktorým bezdomovectvo ešte len hrozí. Individuálnym prístupom riešime dôvody smerujúce k strate bývania.

Vedeli by ste na konkrétnom príklade alebo príbehu ukázať, či sa naozaj dá niekoho z bezdomovectva vyslobodiť?

Nedávno sme dostali podnet o páre, ktorý sa ocitol v extrémne nevyhovujúcom provizórnom príbytku ďaleko od mesta, bez vody, elektriny a bez tepla. Pani pôvodne ušla od svojho manžela, ktorý ju týral, a do nového vzťahu vstupovala s veľkými zdravotnými problémami. Jej aktuálny partner prišiel pre pandémiu o prácu, ktorá bola jediným zdrojom ich príjmu. Ocitli sa v bezvýchodiskovej situácii. Veľmi ju chceli zmeniť, no nevedeli ako. Po niekoľkých návštevách našich sociálnych poradkýň nastúpili do nášho integračného programu Medzimiesto a Vagus im poskytol krátkodobé ubytovanie v krízovom byte. Stabilizácia situácie bola v tomto prípade katalyzátorom zmeny. Keď si táto klientka uvedomila, že budú istý čas žiť v teple, bezpečí a pokoji, výrazne sa zlepšil aj jej zdravotný a duševný stav. Vďaka intenzívnemu sociálnemu poradenstvu si jej partner pomerne rýchlo našiel a udržal prácu. Po niekoľkých mesiacoch pár z krízového bytu odišiel a dnes je ich situácia stabilizovaná.

Takýchto príbehov máme ročne desiatky. Sú dôkazom neskutočnej vnútornej sily mnohých ľudí, ktorým sa stala životná tragédia a ktorí potrebujú pomoc zvonka.

Zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím. Čo môže pre nich urobiť každý z nás?

Veľmi by sme chceli poprosiť ľudí o zvýšenú pozornosť počas zimy. Ak sa vo vašom okolí vyskytuje človek bez domova, opýtajte sa ho, či má možnosť stráviť noci niekde v teple. Pokiaľ nie, zistite, či je vo vašom meste organizácia pracujúca s ľuďmi bez domova, a ozvite sa jej. Informovať môžete aj príslušný mestský úrad – každý totiž má odbor sociálnych vecí. Ak uvidíte vonku človeka počas mrazivej noci, prosíme vás, zistite, či je v poriadku, a zavolajte políciu. Môžu mu pomôcť premiestniť sa do tepla, alebo aspoň zabrániť podchladeniu darovaním prikrývky.

Zároveň by som veľmi rada apelovala na tých, ktorí majú možnosť, aby sa pridali ku komunite našich pravidelných podporovateľov a podporovateliek. Zvrátiť bezdomovectvo je pre našich klientov a klientky vždy malým zázrakom. Takéto zázraky sa však musia diať aj mimo vianočného času, keď sa počet finančných darov zvyšuje. Samozrejme, každú jednu darovanú čiastku si úprimne vážime. Vo Vaguse však s klientkami a klientmi pracujeme systematicky a väčšina z nich potrebuje dlhodobejšiu podporu nášho integračného tímu.

Pre ľudí bez domova je zima najnáročnejšie obdobie v roku, no pre tých, ktorí sú na hranici bezdomovectva, tu musíme byť počas celého roka. Čím dlhšie totiž človek na ulici prebýva, tým sa jeho šance vrátiť sa do bežného života znižujú. Stráca pracovné a sociálne návyky, zhoršuje sa jeho zdravotný stav, hrozí mu pouličné násilie. Takémuto stavu pritom dokážeme predchádzať. Na našej linke pomoci ponúkame odborné riešenie problémov, ktoré môžu smerovať k bezdomovectvu. Náš krízový byt pomáha ľuďom zvládnuť toto najťažšie obdobie. Slúži ako krátkodobé útočisko počas nečakanej životnej krízy. Linka pomoci aj krízový byt však musia byť dostupné počas celého roka a z veľkej časti je to možné práve vďaka pravidelným darcom a darkyniam.

Podporte OZ Vagus na zima.vagus.sk

OZ Vagus – aby sa bezdomovectvo nestalo každodennou realitou ďalších ľudí

Občianske združenie Vagus vzniklo v roku 2011. Prostredníctvom svojich troch základných programov – terénna sociálna práca STREETWORK, denné nízkoprahové centrum DOMEC a integračný program MEDZIMIESTO – pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave. Cez programy preukázateľne skvalitňuje životy stoviek ľudí ročne, na rôznych úrovniach: od akútnej pomoci priamo na ulici až po pomoc pri hľadaní a udržaní si práce či stabilného bývania.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Advent

Pekné veci

Slovensko

Teraz najčítanejšie